Bolån utan fast anställning

Bolån utan fast jobb

Lån utan fast anställning? Kan man få bolån utan fast anställning hos Swedbank, SEB, Nordea? De flesta tror att man inte kan få ett bolån utan fast anställning hos bankerna ifall man inte har en fast inkomst, men det är inte riktigt sant då det går att få bostadslån trots att man inte har ett fast arbete hos de flesta av bankerna.

Har du en projektanställning, ett vikariat eller frilansar du? Dessa anställningsformer börjar bli vanligare en vanlig hederliga fast anställning. Trots att de bli vanligare den här typen av anställningsformer så är mycket av samhället ännu uppbyggt kring fasta anställningar, dvs att man ska ha ett fast jobb heltid.

Bostadslån utan fast anställning

Bolån är det klassiska exemplet där det normalt krävs en fast anställning och majoriteten tror att man måste ha en fast anställning för att få ett bostadslån. Givetvis bygger det på föreställningen att bankerna inte ger bostadslån till de som saknar fast arbete. Denna föreställning har förmodligen bidragit till att många bostadsköpare har sökt bolån hos andra låneinstitut än vanliga banker och till en ofta mycket högre ränta.

Mindre bolån utan fast anställning
BANK NOMINELL RÄNTA* EFFEKTIV RÄNTA LÅNEBELOPP LÄS MER ANSÖK NU
Handpenningslån Bank Norweigan  4.99%-17.99% % 5000-500000 kr Bank Norwegian Sök handpenningslån nu hos Bank Norweigan
ICA Banken Handpenningslån  3.70-10.95%   3.76-11.52% 20000-350000 kr ICA Banken Sök handpenningslån nu hos ICA Banken
Lendo Handpenningslån 3.85% 4.25 % 5000-400000 kr Lendo Sök handpenningslån nu hos Lendo
Compricer Handpenningslån 3.85%  4.25% 5000-400000 kr Compricer Sök handpenningslån nu hos Compricer
Handpenningslån Freedom Finance 3.85% 4.25% 5000-400000 kr Freedom Finance Sök handpenningslån nu Freedom Finance
Handpenningslån Consector 3.95-16.0% 4.25% 10000-400000 kr Consector Sök handpenningslån nu MyLoan
Handpenningslån MyLoan 3.85% 4.25% 5000 – 400000 kr MyLoan Sök handpenningslån nu MyLoan
Handpenningslån Ikano Bank  4.00-12.45 %  4.07-13.19 % 20000-350000 kr Ikano Bank Sök handpenningslån hos Ikano bank nu
Handpenningslån Marginalen bank  4.95-11.99 %  5.95-13.61 % 25000-350000 kr Marginalen Bank Sök handpenningslån nu hos Marginalen bank
Handpenningslån Collector  7.9 %-15.9 %  8.65-17.64 % 10000-150000 kr Collector Sök handpenningslån nu hos Collector nu
Selene Finans lån 5.95-16.95 % % 3000-75000kr Selene Finans Sök handpenningslån nu hos Selene Finans nu
Handpenningslån Spring Finance  4.45%-29.5% % 15000-300000 kr Spring Finance Sök handpenningslån nu hos Spring Finance
BlueStep lån 4.45%-29.5% % 15000-300000 kr BlueStep Sök handpenningslån nu hos BlueStep
Santander Consumer Bank lån 6.45%  7.09% 50000-400000 kr Santander Bank Sök handpenningslån nu hos Santander Bank
Handpenningslån BIGBANK  18.00-32.70%  21.87-40.62 % 20000-150000 kr BIGBANK Sök handpenningslån nu hos BIGBANK

* OBS, räntan sätts individuellt hos de flesta av bankerna och kreditgivarna.
Räntorna uppdaterades senast 2015-05-15

Kan man få bolån utan fast anställning?

Kan man få bolån utan fast anställning? Bolån utan fast anställning är inget lagstadgat krav. Hör och häpna så finns ingen sådan regel om fast anställning hos bankerna, utan alla storbanker gör en individuell bedömning varje gång och ser till bolånekundens hela ekonomiska situation. Givetvis använder bankerna sig anställningsformen som en faktor bedömningen av utlåningen, men det är ingen avgörande faktor för själva utlåning av bolån.

Ta bolån utan fast anställning

Det bankerna främst tittar på bolånekundens återbetalningsförmåga. Därav är det viktigt att man visa banken att man kommer att ha inkomster framöver och kommer att kunna betala tillbaka bolånet.  Kan man visa att man har en bra återbetalningsförmåga för banken så är det fullt möjligt att få bolån trots att man inte har en fast anställning.

Bolån utan fast anställning möjlig ifall bankerna vill låna ut

I bedömningen av huruvida man har återbetalningsförmåga eller inte så brukar bankerna ta i lite grann och normalt vill bankerna att man ska klara av en ränta som ligger några procent är den officiella räntan. Svårigheten utan en fast anställning kan vara just att vissa att man klarar av en högre ränta. Har du besparingar eller någon säkerhet utöver bostaden så underlättar det också vid en helhetsbedömning av din återbetalningsförmåga.

Rekommendationen är att innan du söker alternativa lånemöjligheter så ska du ta kontakt med in personliga bankman om din anställning och hur din återbetalningsförmåga ser ut och ifall du kommer att klara av en högre ränta. Får du nej trots att du visat vad du har återstår tyvärr inga andra alternativ hos storbankerna utan då får du söka lån hos andra aktörer.

Alternativ för dig som inte kan ta bolån själv

– någon som har återbetalningsförmåga tar bolånet tillsammans med dig, medlåntagare.

– någon som går i borgen för dig.

Bolån utan fast anställning SEB

Det är inte möjligt att få bolån utan fast anställning hos SEB

Bolån utan fast anställning Nordea

Det är inte möjligt att få bolån utan fast anställning hos Nordea

bolån utan fast anställning Swedbank

Det är inte möjligt att få bolån utan fast anställning hos Swedbank

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 4 votes)
 

Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad, -0,50%

Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad, -0,50%Riksbanken behåller rekordlåga räntan -0,50%

Under februari 2016 så sänker Riksbanken styrräntan till -0,10 % för första gången. Senare under mars 2015 sker en ny sänkning och Riksbanken sänker räntan till -0,25%. Redan under februari 2016 så sänker Riksbanken räntan igen till en ny rekordlåg nivå. Denna gång chocksänkte Riksbanken räntan till -0,50%.

Riksbanken sänker inte räntan denna gång

Under de senaste veckorna hade man spekulerat i en ny sänkning till rekordlåga nivåer, men så blev det inte. Idag meddelade Yngves på förmiddagen att Riksbankens viktigaste styrränta förblir oförändrad, minus 0,50 procent.

Varför behåller riksbanken reporäntan på rekordlåga nivåer? Riksbanken vill säkra inflationsuppgången!

Enligt Riksbankens pressmeddelandet: ”Konjunkturuppgången i svensk ekonomi fortsätter men Riksbanken bedömer att det kommer att ta längre tid för inflationen att nå målet på 2 procent. Inflationsuppgången behöver därför fortsatt kraftfullt stöd. Direktionen bedömer att reporäntan behöver hållas på -0,50 procent ett halvår längre jämfört med prognosen från september. Sannolikheten att räntan sänks ytterligare har ökat. Köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2016 så som beslutades i april. Inför det penningpolitiska mötet i december står direktionen redo att förlänga köpen av statsobligationer.”

I korthet så innebär det att Riksbanken behåller den rekordlåga räntan för att få upp inflationen till 2 procent som är målet. Riksbanken skriver att konjunkturuppgången i Sverige fortsätter, men bedömer att det kommer att det kommer att ta längre tid att nå inflationsmålet 2 procent. En stark bidragande orsak är inflationen i Sveriges omvärld är låg.

Så här ser prognosen ut för svensk inflation m.m.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta*
2015 2016 2017 2018 2019
KPI 0,0 1,0 (1,1) 1,4 (1,8) 2,2 (2,6) 2,9
KPIF 0,9 1,4 (1,5) 1,6 (1,9) 1,9 (2,1) 2,1
BNP 4,1 3,3 (3,2) 2,0 (2,2) 2,4 (2,4) 2,2
Arbetslöshet,
15-74 år, procent
7,4 6,9 (6,9) 6,7 (6,7) 6,7 (6,7) 6,7
Reporänta, procent -0,3 -0,5 (-0,5) -0,6 (-0,5) -0,3 (0,0) 0,2

*Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

Räntan kan sänkas ytterligare

Riksbanken skriver även att sannolikheten att räntan sänks ytterligare har ökat. Det innebär att Riksbanken är redo att sänka räntan ytterligare ifall det skulle krävas för att uppnå inflationsmålet.

Riksbanken ränteprognos 2016-2019

Räkna med rekordlåg ränta tom 2019. Enligt prognosen från Riskbanken förväntas reporäntan vara negativ åtminstone till under större delen 2017 och 2018. En positiv ränta förväntas inte förrän 2019 då reporäntan förväntas stiga gradvis och i en långsam takt . Såsom prognosen ser ut så förväntas inte reporäntan inte bli positiv förrän under det första kvartalet 2019.

Prognos för reporäntan*
2016 kv3 2016 kv4 2017 kv4 2018 kv4 2019 kv4
Reporänta -0,50 -0,50 (-0,52) -0,56 (-0,32) -0,15 (0,19) 0,36

*Procent, kvartalsmedelvärden

Så här såg den tidigare prognosen för reporäntan:

Prognos för reporäntan*
2015 kv 4 2016 kv 1 2016 kv 2 2017 kv 1 2018 kv 1 2019 kv 1
Reporänta -0,35 -0,43 (-0,38) -0,52 (-0,41) -0,53 (-0,33) 0,00 (0,26) 0,54

*Procent, kvartalsmedelvärden

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
 

Nya amorteringskrav 2016 – vad innebär de nya amorteringskraven?

Nya amorteringsregler 2016

Nya amorteringskrav 2016? Under veckan antogs nya amorteringsregler 2016. Här kan du läsa vad de nya amorteringskraven innebär och hur de påverkar dig. Amorteringsreglerna antas trots tidigare kritik av från flera instanser rörande evig amorteringsfrihet för nyproduktion och bland annat så riktade Kammarrätten i Jönköping kritik mot amorteringskravet och de nya amorteringsreglerna som las fram den gången. Då drogs förslaget till nya amorteringsregler för bolån tillbaka. Denna gång så justerade man amorteringskravet och kunde driva igenom finansinspektionens nya förslag. Den här gången lyckades regeringen och allianspartierna komma överens om en ny utformning av amorteringskravet på bolån och lyckades klubba igenom förslaget under torsdagen.

Nya amorteringskrav 2016

Nya amorteringskravet innebär en justeringen av den tidigare kritiserade undantaget rörande evig amorteringsfrihet för nyproduktion. Några experter har hyllat det nya amorteringskravet som innebär justeringen av amorteringskravet. Tidigare kritiker av evig amorteringsfrihet för nyproduktion välkomnar justeringen av amorteringskravet. ”Det är alldeles strålande”, sade Bankföreningens vd Hans Lindberg till Di.se.

Amorteringskrav 2016 nyproduktion – undantag

Den som köper en nyproducerad bostad slipper kraven på amortering – men endast i fem år, efter en ny kompromiss. Det var allianspartierna som drev igenom undantaget, som fick hård kritik från bland annat Bankföreningen och flera av de stora byggbolagen. Och undantaget tidsbegränsas alltså nu. – Det fanns en rädsla för inlåsningseffekter med slopade amorteringskrav för nybyggen. Därför har vi satt en tidsgräns på fem år, säger Per Bolund till Aftonbladet.

Nya amorteringsregler 2016

Vad innebär de nya amorteringskraven?

Vad innebär amorteringskravet? De nya amorteringskraven gäller nya lån och innebär att man måste amortera på nya lån. Endast nya lån omfattas av de nya amorteringskraven.

Exempelvis så omfattas du inte av de nya amorteringskraven ifall du bor kvar i samma bostad och har kvar ditt bolån på den bostaden. Då kommer du inte att påverkas av de nya amorteringskraven. Däremot så omfattas du av de nya amorteringskraven ifall du byter bostad och köper en ny bostad så kommer ditt bostadslån att räknas som ett nytt bolån. Då kommer du att omfattas av de nya bolånereglerna och de nya amorteringsreglerna och amorteringskravet.

Vad kommer amorteringskrav innebära?

Nya amorteringskrav 2016

Nya amorteringskrav innebär att alla nya bolånetagare måste amortera ner sina bolån till 50% belåningsgrad av bostaden värde. Amorteringen av lånen ned till 50% belåningsgrad ska ske stegvis. I ett första steg ska bolånen amorteras med minst 2% årligen ner till 70% belåningsgrad. Sedan ska bolånen amorteras ned med minst 1% om året till 50 procent av bostadens värde.

Vad kommer amorteringskraven betyda i pengar. De nya amorteringskraven innebär att vanliga hushåll måste amortera 2 000-4 000 kronor varje månad extra.

Amorteringskrav när träder det i kraft

När träder de nya amorteringskravet i kraft? Lagen om amorteringskrav är tänkt att börja gälla från 1 maj 2016. Bankerna måste sedan följa den nya lagen om amorteringskrav först från 1 juni 2016.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/10 (7 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 3 votes)
 

Riksbanken sänker reporäntan: reporäntan sänks till −0,50 procent!

Riksbanken sänker till räntan igen, nu till en ny rekordlåg nivån -0,50%. Riksbanken sänker reporäntan: reporäntan sänks till −0,50 procent!

I mars sänkte Riksbanken styrräntan till minusnivå till -0,25% och idag så Riksbanken ett steg längre och chocksänker räntan till -0,50%. Riksbanken sänker räntan en ny rekordlåg nivå som aldrig tidigare tangerats. Riksbanken chocksänker räntan till minus 0,55 procent. Enligt Riskbankens pressmeddelande så sänker Riksbanken reporäntan till −0,50 procent. Syftet med Riksbankens reporäntesänkningen och köp av statsobligationer är att att ge stöd åt inflationen så att den stiger och stabiliseras runt 2 procent 2017.

Enligt pressmeddelandet så: ”Konjunkturen fortsätter att stärkas men inflationen bedöms bli lägre under 2016 jämfört med i tidigare prognos. Perioden med låg inflation blir därmed längre. Detta ökar risken för att förtroendet för inflationsmålet försvagas och för att inflationen inte ska stiga mot målet som förväntat. För att ge stöd åt inflationen så att den stiger och stabiliseras runt 2 procent 2017 har Riksbankens direktion därför beslutat att sänka reporäntan med 0,15 procentenheter till −0,50 procent. Köpen av statsobligationer fortsätter under första halvåret enligt den plan som beslutades i oktober. Direktionen har även beslutat att tills vidare återinvestera förfall och kuponger på statsobligationsportföljen. Det finns en fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken ännu mer expansiv om det behövs för att värna inflationsmålet. ”

Varför sänker riksbanken reporäntan? Riksbanken vill säkra inflationsuppgången!

De flesta undrar givetvis varför sänker riksbanken reporäntan? Jo, Riksbanken sänker reporäntan med 0,15 procentenheter till −0,50 procent för att understödja uppgången i inflationen och för att de långsiktiga inflationsförväntningarna ska vara förenliga med inflationsmålet om 2%.

Starkare konjunktur men längre period med låg inflation

Enligt Riskbanken har konjunkturen stärkts, innebärande sänkt arbetslöshet och en underliggande inflationen som trendmässigt stigit sedan början av 2014.  Dock har lägre energipriser och lägre hyresökningar inneburit att inflationen bedöms bli lägre under 2016 jämfört med i prognosen från december. Därav så sänker Riksbanken räntan för att säkra inflationsuppgången.

Riksbanken räknar med rekordlåg ränta tom 2019

Enligt Riskbankens prognos förväntas reporäntan att ligga kvar på −0,41 till -0,50 procent åtminstone till under större delen av 2016. Därefter förväntas reporäntan att stiga gradvis och i en långsam takt och förväntas var negativ under större delen av 2017 och 2018. Reporäntan förväntas inte bli positiv förrän under det första kvartalet 2019.

Prognos för reporäntan*
2015 kv 4 2016 kv 1 2016 kv 2 2017 kv 1 2018 kv 1 2019 kv 1
Reporänta -0,35 -0,43 (-0,38) -0,52 (-0,41) -0,53 (-0,33) 0,00 (0,26) 0,54

*Procent, kvartalsmedelvärden

Riskerna med hushållens skuldsättning måste hanteras

Det låga ränteläget medför risker enligt Riksbanken som påpekat det vid flera tillfällen. Enligt Riskbanken behövs reformer för att minska riskerna med hushållens skuldsättning och reformer som skapar balans mellan utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden så att hushållens vilja att skuldsätta sig minskar. Enligt Riskbanken är det viktigt att något görs då skuldsättningen i kombination med det låga ränteläget ökar riskerna som kan gör att vi få en tickande bomb som kan bli väldigt kostsam för samhällsekonomin ifall den briserar.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta*
2014 2015 2016 2017 2018
KPI -0,2 0,0 (0,0) 0,7 (1,3) 2,1 (2,5) 2,9 (3,0)
KPIF 0,5 0,9 (0,9) 1,3 (1,7) 2,1 (2,2) 2,1 (2,2)
BNP 2,3 3,7 (3,7) 3,5 (3,6) 2,8 (2,9) 2,5 (2,5)
Arbetslöshet,
15-74 år, procent
7,9 7,4 (7,4) 6,8 (6,8) 6,7 (6,7) 6,9 (6,9)
Reporänta, procent 0,5 -0,3 (-0,3) -0,5 (-0,4) -0,4 (-0,1) 0,2 (0,5)

*Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

Riksbanken kan sänka räntan ytterligare ifall det krävs

Riksbanken har beredskap och kan sänka reporäntan ytterligare från dagens −0,50 procent

Stefan Ingves om det penningpolitiska beslutet, februari 2016

Riksbankschef Stefan Ingves svarar på frågor om det penningpolitiska beskedet den 11 februari 2016.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
 

SBAB höjer räntan på bolån

 SBAB höjer räntan på bolånSBAB höjer sin listränta på samtliga bolån

SBAB höjer räntan på bostadslån för alla sina löptider.  SBAB har höjt räntan på bolån med 3 månaders bindningstid med 0,10 procentenheter och räntan på bolån med längre bindningstid med 0,05 eller 0,10 procentenheter. SBAB säger att de höjer räntan på bostadslån på grund av ökande upplåningskostnader och banken säger att fler räntehöjningar kan vänta om kapitalkraven på bankerna ökar, enligt pressmeddelande från banken.

”Vi höjer främst på grund av ökande upplåningskostnader. Det finns även kommande och ökande kapitalkrav på bankerna”, säger Karin Hellgren till Di.se, informationschef på SBAB.

Om det blir fler räntehöjningar att vänta beror bland annat på om kapitalkraven på bankerna ökar ytterligare.

”Det är svårt att sia om framtiden, men det kan vara så att vi har sett botten för räntorna som ju har varit historiskt låga”, säger Karin Hellgren Di.se.

Denna bild bekräftas av SBAB:s vd, Klas Danielsson, via pressmeddelandet som banken gick ut med.

– Det kan vara så att vi har sett botten för bolåneräntorna. Stigande upplåningskostnader och ökande framtida kapitalkrav sätter press uppåt på bolåneräntorna, säger Klas Danielsson, VD på SBAB.

SBAB nya listräntor på samtliga bolån

I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Ikano Bank.

Bindningstid Förändring (%) Listränta (%)
3 månader +0,10% 1,69%
1 år +0,10% 1,69%
2 år +0,10% 1,82%
3 år +0,05% 2,04%
4 år +0,05% 2,32%
5 år +0,10% 2,59%
7 år +0,10% 3,05%
10 år +0,10% 3,53%
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.8/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
 

SEB höjer räntan på rörliga bolån

SEB höjer räntan på sina rörliga bostadslånSEB höjer räntan på rörliga bostadslån

SEB höjer räntan för 3-månaders bostadslån med cirka 0,15 procentenheter enligt ett pressmeddelande på SEBs hemsida. Orsaken till höjningen är att SEB vill ta höjd för ökade kostnader. SEB skriver i ett pressmeddelandet ”Fram tills nu har vi beräknat upplåningsräntan som snittkostnaden för fyra års upplåning. Nu sträcker vi ut den tiden till snittkostnaden för sex års upplåning. Den speglar därmed den faktiska löptiden på SEB:s bostadsobligationer på mellan fem och sju år”.

Nu justeras prissättningen på bolån för att avspegla den verkliga kostnaden för bankens upplåning. Det innebär att tremånadersräntan från och med 2 september höjs med cirka 0,15 procentenheter. Enligt pressmeddelandet säger Mats Torstendahl, chef för Kontorsrörelsen att ”Vi tar höjd för den verkliga kostnaden av vår långa och stabila upplåning och anpassar prissättningen till marknadsläget”, säger Mats Torstendahl, chef för Kontorsrörelsen.

Utifrån SEBs listränta på 3-månaderslån blir den nya räntan 2,15 procentenheter, se nedan för tabell. Något man inte får glömma är SEB verkliga snittränta för augusti var på 1,42 procent, vilket hör till en av de lägsta snitträntorna bland de stora bankerna. I genomsnitt prutade alltså SEB:s kunder sina boräntor med 0,58 procentenheter.

När slår räntehöjningen igenom?

SEBs höjning av räntan slår igenom den 16 september i samband med nästa ränteomsättning för lån med tremånadersränta. Den ökade upplåningskostnaden gäller för alla lån med löptider under sex år, men storleken på höjningen varierar. Den förändringen sker successivt i samband med att räntebindningstiden löper ut.

SEB bolåneräntor – SEB listpris – listränta bolån

Bindningstid Räntesats % Senaste ränteförändring Förändring*
3 mån 2,00% 2015-05-29 -0,05%
1 år 2,03% 2015-03-27 -0,04%
2 år 2,07% 2015-03-27 -0,06%
3 år 2,09% 2015-05-29 +0,17%
5 år 2,59% 2015-05-29 +0,32%
7 år 3,05% 2015-05-29 +0,24%
10 år 3,55% 2015-05-29 +0,40%

SEB upplåningsräntor bolån

Här ser du vår aktuella upplåningsränta för bolån. Upplåningsräntan är den kostnad banken har för att låna pengar på marknaden.

Bindningstid Upplåningsränta % Senast uppdaterad
3 mån 0,26 2015-09-07 09:15
1 år 0,27 2015-09-07 09:15
2 år 0,39 2015-09-07 09:15
3 år 0,59 2015-09-07 09:15
5 år 1,05 2015-09-07 09:15
7 år 1,52 2015-09-07 09:15
10 år 2,07 2015-09-07 09:15
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
 

Amorteringskravet kommer tillbaka

Amorteringskravet införs – nytt förslag om amorteringskrav klartAmorteringskravet införs - nytt förslag om amorteringskrav klart

Regeringen har kommit överens med de borgerliga partierna om att ett amorteringskrav ska införas, enligt pressmeddelande från Regeringen under lördag den 5 september.

– Den ökande skuldsättningen hos hushållen medför risker, framförallt för den makroekonomiska stabiliteten. Det är en utveckling som oroar och som måste hanteras. Med ett amorteringskrav minskar vi risken för att hushållens skuldsättning bidrar till finansiell oro, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Inom kort kommer en promemoria med förslag till krav på amortering av nya bolån att remitteras. I promemorian lämnas förslag till en ny bestämmelse om amorteringskrav i lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Finansinspektionen får via en lagändring det mandat myndigheten efterfrågat för att kunna ta fram ett amorteringskrav.

– Förslagen är första steget mot en lagändring som innebär att Finansinspektionen kan få det mandat som krävs för att föreslå och implementera ett amorteringskrav, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.

Det nya amorteringskravet som införs – 2% till 70% och 1% till 50%

Det nya amorteringskravet innebär att nya bolånetagare ska amortera två procent per år av lånebeloppet ned till 70 procents belåningsgrad. Effekten för en som köper en bostad för 3,5 miljoner och tar ett bolån på 2,8 miljoner blir att denne får amortera cirka 4 700 kronor i månaden ned till 70 procent.

Belåningsgraden beräknas på marknadsvärdet av bostaden

Belåningsgraden beräknas på marknadsvärdet av villan eller bostadsrätten och en omvärdering får ske vart femte år. Ifall bostadspriserna fortsätter att öka så blir belåningsgraden blir lägre pga det ökade marknadsvärdet.

Undantag från amorteringskravet

Överenskommelsen innehåller en rad undantag från amorteringskravet.

Nyproduktion undantas amorteringskravet

Köper du nyproduktion ska du också bli undantagen. Köp av nyproducerade bostäder undantas från amorteringskravet.

Undantag från amorteringskravet ges när särskilda skäl föreligger

Det görs även undantag om vissa särskilda skäl föreligger, till exempel arbetslöshet, sjukdom, skils­mässa eller närståendes dödsfall.

Endast nya lån omfattas av amorteringskravet

Redan befintliga bolån ska inte heller omfattas av kravet. Kravet omfattar bara nya lån. Ett nytt lån innebär ett byte av pant, dvs en ny bostad. Man ska fortfarande kunna byta bank utan att amorteringskravet omfattas, men man får inte köpa en ny bostad.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
 

Renovering, köpa byggvaror och lån

Lån till renovering av hus och köp av byggvaror

Går du i tankarna att köpa en ny bostad, ett fritidshus eller ett sommarhus? Under sommaren så är det många i tankarna att köpa ett renoveringsobjekt och låna pengar till att renovera huset och köpa de byggvaror som behövs för att utföra renoveringen. Det bästa är naturligtvis att försöka baka in lånet i bolånet som har huset som säkerhet, men p.g.a. bolånetaket så är det inte alltid möjligt. Därav så brukar många lösa det genom att ta ett blancolån utan säkerhet, vilket brukar vara det vanligaste lånet för att lösa finansieringsproblemet med renoveringen.

Låna pengar för att renovera huset

Bolånen fortsätter att växa enligt Riksbankens rapporter och frågan är ifall det är klokt att låna pengar för att renovera huset. Dock ställs man mot det faktum att de gällande bolånereglerna göra att man inte har något annat val än att finansiera det med ett lån utan säkerhet som är dyrare än ett vanligt bolån. Sedan finns lite för många blancolån och privatlån så blir det hela genast mycket svårare att hitta rätt i låneträsket. Dock är det viktigt att när man bestämt sig för att låna till en renovering att hitta ett bra och billigt lån ifall man inte vill att renoveringen ska bli en dyr historia. Här nedan listar vi några alternativ för den som är i behov av ett lån för renovering av sitt hus. Ifall man vill prova sig fram så kan man prova en av låneförmedlarna nedan kan hjälpa till att söka lån hos flera banker samtidigt med endast en kreditupplysning. Ifall du vill testa det bästa renoveringslånet så rekommenderar du att du börjar med Bank Norwegian och ICA Banken i andra hand. Det bästa renoveringslånet är utan tvekan Bank Norwegians privatlån och banken beviljar flest lån för den här typen av lån. ICA Bankens lån är också ett bra lån, men där kan banken ställa lite högre krav. Listan är framtagen med hjälp av den oberoende låneportalen allalån som jämför alla lån på nätet.

Låna upp till 500 000 kr till att renovera huset
BANK RÄNTA* BELOPP LÄS MER ANSÖK NU
Lån till renovering Bank Norweigan 4.99% – 20.24% 5000 – 500000 kr Bank Norwegian Sök lån till renovering nu hos Bank Norweigan
ICA Banken Lån till renovering  3.70 – 10.95 % 20000 – 350000 kr ICA Banken Sök lån till renovering nu hos ICA Banken
Lendo Lån till renovering  3.25 % 5000 – 500000 kr Lendo Sök lån till renovering nu hos Lendo
Compricer Lån till renovering  3.25 % 5000 – 500000kr Compricer Sök lån till renovering nu hos Compricer
Lån till renovering Freedom Finance 3.25 % 5000 – 500000 kr Freedom Finance Sök lån till renovering nu Freedom Finance
Lån till renovering Axo Finans  3.25 % 10000- 500000 kr AxoFinans Sök lån till renovering nu hos Axo Finans

Handla byggvaror på nätet

När finansieringen är klar så behöver man naturligt köpa in de byggvaror man behöver till renoveringen. I första hand så ska man försöka handla på nätet då det blivit mycket lättare att köpa byggvaror online. Det finns gott om byggvaruhus som har onlinebutiker där man kan hitta allt man behöver såsom dörrar, fönster, tapeter eller golvklinkers. Några av de största byggvaruhusen online är BYGGMAX, Skånska Byggvaror, Bauhas, Byggahemma, Beijers och Buildor som har ett stort utbud och är i många fall de billigaste på vissa byggvaror. Dock rekommenderar vi att man jämför byggvaror hos varuhusen innan man köper dyrare byggvaror såsom dörrar, fönster, golv då priserna kan varierar väldigt mycket. Se till att hitta en bra sida som jämför byggvaror online för att göra det enkelt för dig att hitta de billigaste byggvarorna på nätet. En ganska bra jämförelsesida för dig som vill handla byggvaror på nätet är allabyggvaror som jämför priserna från några av de största byggvaruhusen online.

Checklista när du anlitar hantverkare till renoveringen

Slutligen så åter att upphandla tjänster från hantverkare  som kan utföra renoveringen. När det gäller en komplett och checklista så rekommenderar vi Villaägarnas checklista för dig som anlitar hantverkare och vi rekommenderar även att besöker Villaägarnas hemsida samt omboende.se som är Konsumentverkets hemsida för boendefrågor vilka innehåller matnyttig information som kan komma till hands vid en renovering.

Tänk på att renovera i rätt ordning

Har du köpt ett hus med stort renoveringsbehov? För att inte drunkna i renoveringskaoset gäller det att planera och prioritera. Här beskriver vi de olika stegen:

  • Taket först – En läcka i taket kan förstöra en ny fasad.​ Kontrollera att taket är tätt. Kanske behöver det bytas ut helt eller bara lagas. Stuprör och hängrännor bör också ses över.​
  • Grunden och dränering sen – När du har kontrollerat att det är torrt och varmt om huvudet är nästa steg att se till att det är torrt om fötterna det vill säga att dräneringen fungerar.
  • Fasaden och fönstren – Är fasaden tät och välisolerad. Ifall stora fasadarbeten behövs så kanske man ska byta fönstren samtidigt ifall detta behövs då det är lämpligt att göra dessa arbeten samtidigt för att spara lite tid och pengar
  • Badrummet – är badrummet är fuktsäkrat och uppfyller försäkringskraven för en villa- eller hemförsäkring?
  • Resterande invändiga arbeten
  • Målningen kommer sist

Renovering, köpa byggvaror och lån

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 4 votes)
 

SBAB inför ett bolånetak

SBAB inför bolåntakSBAB inför ett bolånetak – max 6,5 gånger årslönen

Nu sätter statliga SBAB ett bolånetak för alla sina bolånekunder och deras bolånekrediter för att minska risken i sin bolåneportfölj. Det som föranlett taket är att bankerna ser väsentligt ökade risker med den stora prisuppgången som varit på bostäder under de senaste åren och anser således att en ordentlig skärpning av bolånegränserna är motiverad för att dämpa bankens risker.

Skenade bostadspriser i storstäderna oroar banken mest

SBAB oroar sig för det kraftigt ökade bostadspriserna i storstäderna där de stora prisuppgångarna har bidragit till att hushållen skuldsätter sig allt mer. Därav har SBAB valt att agera genom att skärpa sina utlåningsregler. SBAB anser att riskerna med de kraftiga prisuppgångarna är alltför stora och har av den anledningen valt att inför en lånegräns vid 5-5,6 gånger bruttoinkomsten.

SBAB tak för bolån – innebörd och effekt

Statliga banken SBAB bestämt sig för att införa ett bolånetak som innebär att bolånet får maximalt uppgå till 6,5 gånger årslönen. SBABs bolånetak innebär i korthet att ingen bolånetagare kommer att få låna mer pengar än 6,5 gånger sin årsinkomst. Dock är detta det maximala taket så den nedre gränsen går inte vid 6,5 gånger för de flesta bolånetagare, utan några låntagare får räkna med att taket blir lägre för deras del och enligt uppgifter från SBAB så kommer vissa bolånetagare att få tak som är begränsat till endast fem gånger årsinkomsten.

Något att tänka på är att ifall det är två personer delar på bolånet är det deras samlade årsinkomst som gäller som tak.

SBAB tak för bolån snarlik andra bankers modeller

SBAB nya bolånetak är snarlika andra bankers modeller där grunden i modellerna är att hushållet ska ha en viss summa kvar när boendekostnaderna är betalda.  I korthet så innebär det att en person som tjänar 35000 kr per månad får maximalt låna 2,7 miljoner vid ett tak på 6,5 gånger årsinkomsten. För den som maximalt får låna till 5,5 gånger årslönen innebär detta att denne får maximalt låna 2,3 miljoner.

SBAB tak för bolån träder i kraft under sommaren

SBABs nya reglerna kommer att börja gälla från och med i sommar enligt banken.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 4 votes)
 

Roulette online och bolån

Roulette online och bolånAtt köpa en ny lägenhet eller hus i dagens läge i Sverige kan vara förenat med vissa risker. Det är många som talar om en bostadsbubbla och det kanske gäller mest i de tre städerna, Stockholm, Göteborg och Malmö där bopriserna på bostadsrätter och villor stiger hela tiden. Om man dock söker sig ut på jakt efter en bostad på landsbygden så kan bopriserna där skilja sig rejält mot storstäderna. Du kan enligt bosajter som Hemnet få en villa under en halv miljon i t.ex. Dalsland och Värmland med en rejält tilltagen tomt. Är du villig att bo i Norrland går det att komma under 100000 kr för en bostad.

Oavsett vilken bostad du väljer att investera i så är det en risk om du väljer att låna ett större belopp av banken eller bolåningsinstituten. Beroende på var du bor så har en ny studie visat att människor i Stockholm lånar mycket mera till sin lägenhet än personer i Jämtland. Om du dock skall köpa en bostad idag så behöver du oftast ge en handpenning på minst 10 % av priset, vilket gör att många unga har svårt att köpa sin första egna lägenhet/hus.

Om du dock behöver mer pengar så finns det flera olika sätt att få fram stålarna. Du kan alltid jobba mer, ta mer övertid och dra ner på konsumtionen. Om du dessutom äter ute mindre och drar ner på köpen på kredit så kan många tusenlappar spara varje år som i sin tur kan läggas på en handpenning. Om detta verkar alltför konventionellt eller tråkigt så kan roulettespel på nätet vara ett visst alternativ. Du kanske inte kan vinna enorma summor pengar, men med rätt strategi så kan du få ett visst övertag och dessutom med en del tur få upp till 35x insatsen om satsningen faller väl ut.

Om du då är sugen på just roulette så kan casinoportalen casinosverige hjälpa dig att reda nut vilka casinon som erbjuder de bästa rouletterna. Eftersom det idag finns en hel uppsjö av olika typer av roulette så är det inte direkt lätt att veta vilken av dem som är bäst. Ungefär som att det finns massor med olika sorters bolån och företag som erbjuder de bästa räntorna. Det är därför det lönar sig att läsa innantill och ha lite extra koll innan du bestämmer dig för vad som passar just dig. Samtidigt bör det sägas att roulette inte garanterar dig någon vinst och att det gäller att lägga sig på en nivå som passar en själv. När du tar ett bolån så gäller det att tänka strategiskt framöver och inte alltid se till den kortsiktiga ev. vinsten att ta ett rörligt lån på 3 månader.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)