Bolånemarginaler

Bankernas bolånemarginaler, upplåningsräntor, upplåningskostnad 2015

Vad är bolånemarginal? Bolan.nu sammanställer de svenska bankernas bolånemarginaler, dvs bankernas marginaler för bolån – utlåningsränta – upplåningskostnad/upplåningsränta. Bolan.nu kommer att sammanställa de bankernas upplåningsräntor som ligger till grund för beräkning av bankernas marginaler. Denna sammanställning är begränsad till endast de banker som publicerar sina bolånemarginaler och upplåningsräntor och därigenom även vad deras upplåningskostnad är för bolånen. För närvarande så gäller det Swedbank och SEB.

Förhoppningen är att denna sammanställning ska vara en hjälp i dina förhandlingar med bankerna om ditt bolån och få en bra rabatt på ditt bostadslån.

SEBs bolånemarginaler – upplåningskostnad och upplåningsräntor 2015

(inklippt från SEBs sida)

SEBs upplåningskostnad och upplåningsräntor för boräntor 2015

SEBs upplåningsräntor för bolån 2015-01-28
Den ränta du får på ditt lån sätts utifrån SEBs upplåningsränta plus en marginal som bestäms individuellt. Upplåningsräntan är den kostnad banken har för att låna pengar på marknaden och den gäller endast för bottenlån.

Upplåningsräntor SEB
BindningstidUpplåningsräntaSenast ändrad
3 mån*0.62 %2015-01-28
1 år0.61 %2015-01-28
2 år0.66 %2015-01-28
3 år0.75 %2015-01-28
5 år1.15 %2015-01-28
10 år1.89 %2015-01-28

*Upplåningsräntan för tremånadersräntan är den så kallade Stibor 90 dagar, en marknadsnoterad ränta, plus en kostnad för likviditet.

Enligt SEB så ska marginalen, som är en så kallad bruttomarginal, bland annat täcka de kostnader SEB har för sin bolåneverksamhet och den risk SEB som bank har för att låna ut pengar. Marginalen beräknas utifrån:

  • vilken säkerhet du har för lånet
  • lånebeloppet i förhållande till bostadens värde
  • omfattningen av dina övriga affärer hos oss
  • läget på den finansiella marknaden.

Swedbanks bolånemarginaler

(inklippt från Swebanks sida)

Swedbank redovisar marginalerna på bolån i Sverige i form av ett diagram liknande det som används i riksbankens stabilitetsrapport. Diagrammet samt upplåningskostnaden för 3-månaders lån uppdateras kvartalsvis för att öka transparensen kring prissättningen av bolån.

Bankerna kan inte längre finansiera sig på reporäntans nivå. Sedan Finanskrisens 2008 har upplåningskostnaden i relation till reporäntan och stibor ökat. Ökade likviditetskostnader till följd av nya och skärpta regleringar har lett till ökade bruttomarginaler. Bruttomarginalen ska täcka kostnaderna för administration, likviditetsreserver, kreditförluster, skatt och ägarnas grundläggande avkastningskrav.

Under första kvartalet 2013 har Swedbanks upplåningskostnader fortsatt att sjunka till följd av sjunkande marknadsräntor vilket har medfört att kundräntorna sänkts under kvartalet. Under första kvartalet 2013 har bruttomarginalen på 3-månaders lån sjunkit något. Under 2012 var bruttomarginalerna stabila.

Bruttomarginaler (diagram)

Swedbanks upplåningsräntor för boräntor

Swedbanks upplåningskostnad i snitt under kvartalet (för lån med 3 månaders bindningstid)

'Swedbank bolån räntor
Kv1 2013Kv4 2012Kv3 2012Kv2 2012Kv1 2012Kv4 2011Kv3 2011Kv2 2011Kv1 2011
1.98 % 2.22% %2.70 %2.86 % 3.11 % 3.26 % 3.18 % 3.05 % 2.80 %
Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.