Fast eller rörlig ränta

Fast eller rörlig ränta på bolån

När du har ett bostadslån betalar du förstås ränta på lånet. Den ränta som oftast anges är den nominella räntan. I marknadsföring av lån och i dina lånehandlingar får du även information om den effektiva räntan. Den används som ett jämförpris för krediter, och är oftast lite högre än den nominella räntan eftersom den inkluderar alla avgifter för lånet. När du beräknar hur mycket du ska betala använder du den nominella räntan. När du ska ta ett bolån måste du ta ställning till om du vill ha fast eller rörlig ränta på ditt bolån. Rörlig räntabolånet innebär att räntesatsen ändras i takt med förändringarna på räntemarknaden. En fast räntabolånet innebär att räntan inte påverkas av förändringarna på räntemarknaden utan är densamma under hela räntebindningsperioden.

Långivaren bestämmer räntan

Det finns inga lagregler eller andra bestämmelser som reglerar hur långivarna ska beräkna ränta eller vilken räntesats de ska tillämpa. Fri prissättning gäller. Långivaren, dvs banken eller hypoteksbolaget, bör senast i samband med att avtalet skrivs på, informera dig om vid vilken tidpunkt räntan fastställs samt vilka regler som gäller vid omsättning av lånet.

Räntan sätts den dag som lånet betalas ut

Den definitiva räntesatsen bestäms oftast den dag som ditt lån betalas ut. Har ni i din ränteförhandling diskuterat en viss räntesats så kan den vara preliminär, och den slutliga räntan kan i så fall avvika något. Om räntesatsen är preliminär ska det framgå av bankens information.

Från 3 månader upp till 12 år

För närvarande erbjuder bankerna och hypoteksbolagen fast ränta med räntebindningsperioder från 3 månader till 12 år. Den exakta bindningstiden framgår av lånets villkorsbilaga. När du ska ta ett lån måste du ta ställning till om du vill ha fast eller rörlig ränta. Rörlig ränta innebär att räntesatsen ändras i takt med förändringarna på räntemarknaden. En fast ränta är densamma under hela räntebindningsperioden. För närvarande kan du välja mellan att binda räntan från 3 månader upp till 12 år. Bolånegivarna erbjuder i dag inga lån till helt rörlig ränta, men ofta kan 3-månadersräntan kallas för rörlig.

Fast eller rörlig ränta bostadslån – vilken är bäst?

Det kan vara bra att dela upp lånet i minst två delar som räntejusteras vid olika tidpunkter. Då minskar risken att vid ett tillfälle få hela lånet placerat till en hög ränta. Tänk på att du kan få betala ersättning till banken om du behöver lösa lånet i förtid av någon anledning, exempelvis om du byter bostad.

Innan en räntebindningsperiod upphör måste du meddela banken i god tid om du vill ändra till någon annan bindningstid. Gör du inte det har banken rätt att binda om lånet på en ny lika lång tid, till den räntesats som då är aktuell. Det gäller dock inte SEB och Nordea, som lägger lånen på 3 månaders bindningstid om inte deras kunder meddelar annan tid.

En kombination av längre och kortare bindningstider kan vara ett alternativ. Det är viktigt att den del av lånet som läggs upp med kort bindningstid (3 månader) och där räntan ändras ofta, inte är större än att din ekonomi klarar kortare eller längre räntetoppar. Ett lån med rörlig ränta kan du alltid lösa i förtid utan kostnad. Tre månaders bindningstid är formellt att se som en fast ränta, men alla långivare tar inte ut ersättning vid förtidslösen.

Ränteskillnadsersättning

Behöver du lösa lånet under den period då räntan är bunden, exempelvis om du ska sälja din bostad, kan du få betala ersättning till långivaren. Det kan bli ett stort belopp om det återstår lång tid av ränteperioden.

Olika bindningstider – inte bara positivt

Det är vanligt att man delar upp sitt lån i två eller flera delar, som räntejusteras vid olika tidpunkter. Då minskar risken att vid ett tillfälle få hela lånet placerat till en hög ränta. Men tänk på att olika bindningstider kan innebära en inlåsningseffekt om du skulle vilja byta långivare, eftersom det inte är säkert att du kan flytta bara en del av ett lån. I så fall får du antingen betala ersättning för förtidslösen eller invänta att alla bindningstider löper ut. Har du till exempel en del med 2-årig bindningstid och en del på 5 år så tar det 10 år tills båda löper ut samtidigt.

Den exakta bindningstiden ska framgå av lånets villkorsbilaga. Tiden är inte alltid exakt 1 år, 2 år, 3 år och så vidare, utan kan variera något beroende på den tid som långivaren lånar upp motsvarande kapital.

När en ränteperiod upphör

När den ränteperiod som du valt löper ut, har långivaren rätt att binda om lånet på en motsvarande ny period till den räntesats som då är aktuell, om du inte har meddelat något annat. Långivaren bör skicka en påminnelse till dig minst en månad innan perioden löper ut, men du har själv ansvaret för att hålla reda på bindningstiderna. Det är viktigt att du meddelar långivaren om du vill ha en ändrad ränteperiod och att du skickar meddelandet på det sätt som långivaren anvisar. Flera banker – SEB, Nordea, Handelsbanken, SBAB, ICA Banken och Ikano Bank – har valt att lägga om lånen till 3 månaders bindningstid om kunden inte hör av sig och meddelar annan tid.

Ränterabatt

Hos en del långivare kan du få rabatt på de ”listräntor” som publiceras exempelvis i tidningarna och på vår webbplats. Hur mycket rabatt du kan få beror bland annat på hur stort ditt lån är, hur hög belåning du har i förhållande till bostadens värde, vilken kreditvärdighet du har och hur bra kund du i övrigt är i långivarens ögon. Exempelvis kan du kanske få större rabatt om du är ”helkund” eller i varje fall har flera affärer i banken (konton, kort, fonder, försäkringar, pensionssparande med mera).

Se till att rabatten blir inskriven i ditt låneavtal

Det är viktigt att du får rabatten skriftligt och att det står hur länge den gäller. En ränterabatt gäller aldrig under hela lånets löptid, som kan vara ända upp till 60 år. Har du 3 månaders bindningstid är det vanligt att rabatten gäller i 1 år. Har du bundit räntan i 1 år eller längre så gäller den under bindningstiden. Tänk på att du inte får någon påminnelse från banken när rabatten upphör, utan du måste själv ta initiativet till en diskussion om fortsatt rabatt.

Metoder för att beräkna ränta

Det finns olika metoder för att räkna tiden vid beräkning av räntan. Beroende på vilken metod, eller räntedagsbas, som långivaren använder så kan räntekostnaden för två lån med samma nominella räntesats variera något. Det bör framgå av dina lånehandlingar vilken metod som tillämpas. Här beskriver vi kortfattat de vanligaste ränteberäkningsmetoderna.

  • 360/360 innebär att ett år anses ha 360 dagar och varje månad 30 dagar. Det betyder att du betalar samma belopp i ränta varje månad så länge räntesatsen är densamma.
    Exempel: För ett lån på 1 miljon kr med 4,25 procent ränta betalar du 42 500 kr i ränta för ett helt år. Kostnaden per månad blir cirka 3 542 kr.
  • 365/365 är en metod som utgår från kalendertid. Då betalar du lite mer i ränta de månader som har 31 dagar än de månader som har 30 (eller 28) dagar. Men räknat på ett helt år blir det samma totalkostnad för denna metod som den föregående.
    Exempel: för ett lån på 1 mkr med 4,25 procent ränta betalar du 42 500 kr i ränta för ett helt år. Kostnaden blir cirka 3 610 kr för en månad med 31 dagar, men cirka 3 493 kr om månaden har 30 dagar.
  • 365/360 (ellerA/360) utgår från det faktiska antalet dagar på ett år, men ett helt år anses vid beräkningen ha 360 dagar. Med den metoden betalar du något mer per år i ränta än med de två föregående metoderna.
    Exempel: för ett lån på 1 miljon kr med 4,25 procent ränta betalar du 43 090 kr i ränta för ett helt år. Kostnaden blir 3 660 kr för en månad med 31 dagar, men 3 542 kr om månaden har 30 dagar.

Läs mer hos här

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.