Borgen

Gå i borgen för lån, bolån, bostadsrätt, lägenhetgå i borgen

Lån med borgenär

Lån med borgenär innebär att någon endast får låna pengar av en borgenär ifall någon annan går i borgen för ett låntagande (såsom bolån eller ett vanligt banklån) i samband med exempelvis hus, villa eller bostadsrätt. De flesta som letar efter lån med borgenär syftar givetvis på lån med borgensman. Nedan kan du läsa mer om vad lån med borgenär och borgensman innebär och vad det innebär att gå i borgen för ett lån.

Vad innebär det att gå i borgen för lån / huslån / hyreskontrakt?

Innebörden av att ”gå i borgen” och ”borgensförbindelse” är att man avger ett löfte eller rättare sagt ingår ett avtal om man att betala en skuld för någon annan ifall denne inte betalar skulden.

Borgensman är en person som går i borgen för en låntagare eller annan som åtagit sig en förpliktelse. Begreppet ska inte förväxlas med borgenär, som är en långivare (fordringsägare).

Borgensmannen ställer inte upp med säkerhet. Borgensåtagandet innebär istället att borgensmannen åtar sig gäldenärens skyldighet att fullgöra ett åtagande eller betala en skuld om inte gäldenären kan eller vill det.

Borgensåtaganden är vanligast vid bolån, men förekommer även vid andra lån, tecknandet av abonnemang och avtal, till exempel telefonabonnemang, elavtal och gasavtal. Numera börjar det även bli allt vanligare med att gå borgen i vanliga bostadssammanhang. Framför allt för hyreskontrakt men även när bostadsrättsföreningar ska godkänna nya medlemmar.

Vad innebär borgensman?

Många som ställer upp som borgensman för lån är oftast ovetande om vilket ansvar de tar på sig genom att gå i borgen för lån. Att gå i borgen genom att ställa upp som borgensman för lån har ibland uppfattats som en formalitet. I de flesta fall ställer släkt, vänner och arbetskamrater upp och skriver under ett borgensåtagande för att de tycker att det är genant att neka en nära vän eller släkting. De har ofta utgått ifrån att banken eller hyresvärden bedömt att det inte ska bli några problem med betalningarna.

Men ibland har låntagaren eller hyresgästen inte varit kreditvärdig. I själva verket har en borgensman varit ett villkor för lånet, hyresavtalet eller vad det handlade om. När det sedan gått illa och borgensmännen fått betalningskrav på sig har de varit totalt oförberedda på detta.

Två typer av borgen – proprieborgen och enkel borgen

Det finns vidare två typer av borgen, proprieborgen och enkel borgen. Den viktigaste skillnaden mellan dessa är när den som gått i borgen för någon annan kan bli skyldig att betala.

Proprieborgen – går i borgen såsom för egen skuld

Den vanligaste formen av borgen är den s.k proprieborgen. Proprieborgen innebär att fordringsägaren kan så fort fordringsägaren inte har fått betalt omedelbart kräva betalning av antingen borgensmannen eller låntagaren. Proprieborgen innebär att borgensmannen har gått i borgen såsom för egen skuld.

Enkel borgen

Den andra typen av borgen är s.k enkel borgen. Vid enkel borgen så blir borgensmannen först betalningsskyldig sedan Kronofogden konstaterat att låntagaren inte kan betala. En nackdel är att skulden då kan ha vuxit kraftigt på grund av räntor och avgifter. Vidare kan man ansvaret vara solidariskt eller delat, vilket kan komplicera det hela ännu mer.

När det finns flera borgensmän för en och samma skuld

Solidariskt ansvar vid borgen

Ifall det finns flera borgensmän för en och samma skuld så har borgensmännen vanligtvis ett solidariskt ansvar, vilket innebär en för alla och alla för en. Långivaren kan då kräva vem som helst av borgensmännen på hela beloppet om låntagaren inte betalar. Borgensmännen har sedan möjlighet att kräva pengar av varandra, en s.k. regressrätt.

Delat ansvar vid borgen

Om borgensmännen har delat ansvar, kan långivaren däremot inte kräva en enskild borgensman på mer än hans andel av borgensåtagandet.

Vad händer med en skuld vid ett eventuellt dödsfall?

Ifall en låntagare dör så övergår låntagarens skuld till dödsboet. Ifall de medel som finns i dödsboet inte räcker till för att täcka skulden så övergår ansvaret på borgensmannen som får träda in och betala inom ramen dennes borgensåtagande. Viktigt att tänka på att man som borgensman får betala lånet ifall låntagarens dödsbo inte har tillräckligt med pengar för att betala lånet. I händelse av att proprieborgensmannen dör övergår dennes borgensansvar på motsvarande sätt till dennes dödsbo.

Att tänka på innan du skriver på ett borgensåtagande

 • Försök att begränsa borgensåtagandet till ett maximibelopp, eller endast kapitalbeloppet (inte räntor, avgifter och liknande).
 • Försök få tidsbegränsat borgensåtagande. Ett borgensåtagande för bostadshyresavtal, telefonabonnemang och liknande bör tidsbegränsas eller åtminstone innehålla en möjlighet till uppsägning. Observera att lagen ger en möjlighet att säga upp hyresborgen, se avsnittet ”Hyresavtal – specialregler” ovan.
 • Försök att få en enkel borgen begränsad till belopp och tid, även om det är svårt. Om ni är två som går i borgen för till exempel ett lån på 100 000 kronor, kan var och en begränsa sitt åtagande till exempelvis 50 000 kronor.
 • Lämna inte en generell borgen (se ordlistan i rutan till höger på sidan).
 • Kräv att borgensansvaret bortfaller helt eller delvis om du avlider, insjuknar eller liknande. Om inte långivaren går med på detta, hör efter om låntagaren kan teckna försäkring mot riskerna.
 • Du kan föreslå en egen formulering av borgensåtagandet. Du behöver alltså inte skriva under den tryckta texten på formuläret. Är du tveksam, fråga konsumentvägledaren i din kommun, innan du skriver på.
 • Underteckna om möjligt borgensförbindelsen i närvaro av både långivare/hyresvärd och låntagare.
 • Kontrollera att räntan är lägre än för lån utan säkerhet.
 • Bra att veta: långivaren, till exempel hyresvärden, ska genast informera dig om misskötsel och om förändringar i låntagarens/hyresgästens ekonomi. Om du inte fått information på det sättet ska du vägra att betala den del av långivarens/hyresvärdens krav som uppkommit på grund av hans försumlighet.

Ordlista – vad innebär och betyder borgen och ”gå i borgen” m.m.

Vad olika ord relaterade till borgen betyder och innebär så att du lättare kan ta ställning till frågan ifall du kan gå i borgen för någon.

Borgen – Åta sig ansvaret, vara en garanti för någon annans betalningar.

Borgenär – Är samma som fordringsägare, den som har en fordran på någon. Kan vara en bank, ett finansbolag, kreditkortsföretag eller en enskild person.

Borgensman – Kallas den person som går i borgen för någon.

Enkel borgen – Borgensmannen blir skyldig först sedan långivaren uttömt alla möjligheter till att driva in skulden.

Generell borgen – Borgensmannen åtar sig ett ansvar för låntagarens alla skulder nu och i framtiden. En generell borgen går dock att begränsa till ett maximibelopp. Enligt Finansinspektionens regler måste en generell borgen för konsumentkrediter ha en beloppsbegränsning.

Jämkning – Anpassa vid förhandling.

Personsäkerhet – Är en säkerhet för till exempel ett lån genom att en person går i borgen för låntagaren, det vill säga garanterar att betala tillbaka lånet om inte låntagaren kan göra det.

Proprieborgen – Innebär att borgensmannen åtar sig att svara för låntagarens skuld såsom för egen skuld och kan då bli krävd på betalning direkt när låntagaren inte betalar.

Regressrätt– En rätt för en person, som blivit tvungen att betala ett skuldbelopp för någon annans räkning, att kräva tillbaka pengarna.

Realsäkerhet – En säkerhet för lån i form av fast egendom, värdepapper eller liknande, till exempel pantbrev i hus, företagsanteckningar, aktier, förlagsbevis.

Skuldsanering – Är när en skuldsatt person befrias från att betala tillbaka sina skulder.

Solidariskt ansvar – Ett löfte att fullgöra en gemensam förpliktelse. En långivare eller hyresvärd kan kräva hela betalningen av en borgensman, även när det finns flera.

Uppsägningstid – Uppsägningstiden är tiden som går från att ett avtal sagts upp fram till den tidpunkt då det upphör att gälla.

 

Sökningar relaterade till Gå i borgen och borgensman

gå borgen för huslån

gå i borgen såsom för egen skuld

gå i borgen för aktiebolag

gå i borgen hyresrätt

gå i borgen för lån

gå i borgen engelska

gå i borgen bostadsrätt

borgensman bolån

borgensman hyreslägenhet

borgensman hyresrätt

borgensman lån

borgensman se

borgensman blankett

borgensman lägenhet

Läs mer om att gå i borgen på Wikipedia.

Rating: 5.0/5. From 3 votes.
Please wait...

One thought on “Borgen

 1. Haha. Tar två citat från artikeln.

  ”Lån med borgenär
  Lån med borgenär innebär att någon endast får låna pengar ifall någon annan går i borgen för ett låntagande (såsom bolån eller ett vanligt banklån) i samband med exempelvis hus, villa eller bostadsrätt.”

  ”Begreppet ska inte förväxlas med borgenär, som är en långivare (fordringsägare).”

  No votes yet.
  Please wait...

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.