Nya bolåneregler 2014 – bolån ska amorteras till 50 procent

Nya amorteringskrav har beslutats Idag tisdagen den 11 november 20144, kom Stabilitetsrådet, bestående av regeringen, Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden, överens om nya amorteringskrav för de svenska hushållen. Finansinspektionens reglering innebär att nya lån ska amorteras ner i två steg. Ett bolån med en belåningsgrad över 70 procent ska amorteras med minst 2 procent av det […]
Continue reading…

 

Lag kan tvinga till högre amortering på bolånet

Ny lag kan tvinga dig amortera mer på bolånet Svenska Bankföreningen ger upp sina försök att införa en hårdare amorteringsrekommendation efter kritik från Konkurrensverket. Detta innebär att det i slutändan kan leda till ny lagstiftning som reglerar amorteringskravet istället, dvs som tvingar bolånetagare att amortera mera på sina bostadslån. Svenska Bankföreningen som är bankernas branschorganisation […]
Continue reading…

 

Hur påverkar nollräntan oss svenskar?

Vad blir effekterna av Riskbankens sänkning av reporäntan till noll procent? Billigare bolån – risk för priserna på bostäder fortsätter att gå upp Den sänkta reporäntan innebär i praktiken billigare bolån då bankerna kommer att sänka sina räntor på bostadslån. Ifall bolånen blir billigare är risken stor för höjda bostadspriser – risken är stor att […]
Continue reading…

 

Riksbanken sänker reporäntan till noll procent

Reporäntan sänks till noll procent Riksbanken chockar Sverige genom att sänka reporäntan till 0 procent. Aldrig tidigare har detta skett, utan detta är första gången det sker i Sverige då vi aldrig haft noll procents reporänta i Sverige. Billigare bolån – risk för priserna på bostäder fortsätter att gå upp Den sänkta reporäntan innebär i […]
Continue reading…

 

Räntan sänks?

Storbankerna verkar vara överens om att reporäntan sänks Riksbankens räntebesked kommer 3 juli 2014 och nu är storbankerna säkra på att räntan kommer att sänkas. Reporäntan blir så här låg enligt storbankerna enligt Aftonbladet verkar de svenska storbankerna eniga om att Riksbanken kommer att sänka räntan den 3 juli. Storbankerna, Swedbank, Nordea, SEB, Danske Bank, och […]
Continue reading…

 

Dags att binda räntan på bolånet?

Fler binder räntan på bolånet   Bundna bolåneräntor väljs av fler och fler, vilket delvis bekräftas av SBAB:s månadsstatistik över nyutlåning till privatpersoner. Enligt SBABs månadsstatistik så valde fler att binda räntan på sitt bolån jämfört med tidigare under mars månad. De flesta som valde en bunden ränta under mars valde bindningstider på 1-4 år. […]
Continue reading…

 

Bolåneräntan beräknas stiga markant inom närmaste åren

Experternas prognos är en fem procents bolåneränta inom tre år Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad på 1 procent, som är styrräntan för bankernas bolåneräntor på bolån. Nu när Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1 procent så innebär att det att bankernas rörliga räntorna på bolån kommer att fortsätta att ligga kvar på nuvarande låga nivåer. Dock […]
Continue reading…

 

Bostadspriser upp eller ned?

Enligt SEB:s boprisindikator för juni så räknar de flesta svenskarna att bostadspriserna fortsätter att gå upp, men samtidigt så har andelen svenskar som tror på en prisuppgång minskat, vilket betyder att det är fler svenskar som tror att priserna kan gå ned eller kommer att stå stilla istället. I vart fall så är hushållen avvaktande […]
Continue reading…