Vad är skuldkvotstak? Räkna ut skuldkvotstak beräkning!

Vad är skuldkvotstak? Räkna ut skuldkvotstak beräkning!

Vad är skuldkvotstak? Enkelt förklarat så är ett skuldkvotstak en begränsning av bankernas utlåning av bolån till enskilda personers finansiering av köp av bostad. Skuldkvotstaket innebär alltså det maximala bolånet en person kan låna utifrån sin inkomst för att köpa ett hus eller en lägenhet.

Skuldkvotstak är inget nytt utan redan under 2015 så diskuterades detta och Finansinspektionen ansåg då att ett skuldkvottak på 6 gånger hushållets disponibla årsinkomst skulle sättas som en gräns på maximal utlåning till ett hushåll. Finansinspektionens förslag implementerades aldrig under 2015, utan det dröjde ända fram till 2017 innan Finansinspektionen lade fram ett nytt förslag om skuldkvottak igen.

Skuldkvotstak Finansinspektionen

FI skuldkvotstak? Trots att Finansinspektionens och regeringens förslag att införa ett skuldkvotstak var långt gångna så dröjde det till slutet av 2017 innan till Finansinspektionens regler om skuldkvotstak infördes. Finansinspektionen kopplade amorteringskravet till skuldkvotstaket. I korthet så innebär det att FI för nya bolånetagare har begränsat skuldkvotstaket till 4,5 gånger årsinkomsten och ökat amorteringskravet med 1 % för de bolånetagare som överbelånar sig. De bolånekunder som lånar mer än 4,5 gånger sin årsinkomst tvingas att amortera 1% mer på sina bolån. De nya amorteringsreglerna trädde i kraft den 1 mars 2018.

Hur fungerar skuldkvotstak kravet?

Skuldkvotstaket fungerar på så sätt att du måste amortera ifall tar ett bolån på mer än 50 procents bostadens värde. Skyldigheten att följa detta skärpta amorteringskrav ligger naturligtvis hos bankerna. Det är bankerna som måste ta hänsyn till de nya amorteringsreglerna ifall bolånet är på mer än 50% av bostadens värde.

Nu måste bankerna ta hänsyn till hur mycket du lånar i förhållande till din inkomst. Tidigare var detta inget krav, utan bankerna vara fria att göra egna bedömningar från fall till fall.

Nu är det ett lagkrav som bankerna måste följa. Ifall du lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst innan skatt så måste du amortera ytterligare 1 procentenhet utöver tidigare amorteringskrav.

För dig som har en belåningsgrad på mellan 70–85 procent av bostadens värde så ska enligt det första amorteringskravet amortera 2 procent ned till 70 procent. Därefter ska du amortera 1 procent ned till 50 procent av bostadens värde.

Det som är nytt är att ifall du har en skuld som överskrider 4,5 gånger din årsinkomst innan skatt så ska du amortera ytterligare 1 procent till dess att din skuld underskrider 4,5 gånger din årsinkomst innan skatt.

Vilka omfattas av skuldkvotstaket (skärpta amorteringskravet)?

Alla privatpersoner som tar nya bostadslån och som har bostadslån som sammantaget överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten omfattas av det skärpta amorteringskravet (skuldkvotstaket).

Vilka påverkas av FIs skuldkvotstak?

Så vilka har drabbats hårdast av Finansinspektionens skuldkvotstak? Det är framförallt bolånetagare med stora skulder i förhållande till bostadens värde och inkomster som skuldkvotstaket slår hårdast mot. Dessa bolånetagare måste behålla ett amorteringskrav på 1-3% ner tills dess att belåningsgraden. är nere på maximala 4,5X årsinkomsten. De nya amorteringsreglerna från och med 1 mars 2018 innebär att:

  • Ifall du lånar mer än 50 procent av bostadens värde måste du amortera. För lån mellan 50–70 procent belåningsgrad gäller en procent amortering om året. För lån över 70 procent belåningsgrad ska du amortera två procent om året.

  • Ifall du lånar mer än 4,5 gånger din årliga bruttoinkomst så måste amortera ytterligare en procent.

I korthet så innebär skuldkvotstaket ett skärpt amorteringskrav. De nya amorteringsreglerna innebär att hushåll med en högre belåning tvingas att amortera minst 3 procent av bolånet per år. 

Skuldkvot beräkning = Totalt bolån / Bruttoinkomst

Bank utan skuldkvotstak – här kan du få bolån utan skuldkvotstak!

Finns det någon bank utan skuldkvotstak? Kan man få bolån utan skuldkvotstak hos några svenska banker? Ja, det finns banker utan skuldkvotstak och som erbjuder bolån utan skuldkvotstak. Även om bankerna inte anger ett skuldkvotstak så utgör en skuldkvotstak beräkning en naturlig del i kreditbedömningen.

Redan innan skuldkvotstaket infördes så började storbankerna att tillämpa ett eget skuldkvotstak under 2015. Det var länge upp till banken att reglera utlåningen och kravet bankerna hade att förhålla sig till var bolånetaket som infördes redan 2011. Bankerna gräns för utlåning uppgick till maximal 85% belåning, men de flesta tillämpade ett skuldkvotstak på 5-6 gånger årsinkomsten.

Bankernas tillämpning av skuldkvotstak bidrog till att genomsnittlig belåningsgrad och skuldkvot för nya bolånetagare minskade med 1 respektive procent under 2016 enligt Finansinspektionens rapport

Så såg bankernas eget skuldkvotstak ut:

Bank med skuldkvotstakSkuldkvotstakAmorteringskravBolånetak
Skuldkvotstak NordeaInget skuldkvotstakJaJa
Skuldkvotstak HandelsbankenInget skuldkvotstakJaJa
Skuldkvotstak LänsförsäkringarIngen info utan utgjorde en av flera parametrarJaJa
    
Bank med skuldkvotstakSkuldkvotstakAmorteringskravBolånetak
Skuldkvotstak SBAB6,0 gånger bruttoinkomstenJaJa
SEB4–6 gånger bruttoinkomstenJaJa
Ja
Danske Bank5,5 gånger bruttoinkomstenJa
Skuldkvotstak Swedbank5 gånger bruttoinkomstenJaJa
Ålandsbanken5 gånger bruttoinkomstenJaJa
Skandiabanken5 gånger bruttoinkomstenJaJa

Måste bankerna följa reglerna om skuldkvotstak?

Är bankerna skyldiga att tillämpa reglerna om skuldkvotstak? Ja, bankerna ska tillämpa reglerna om skärpt amorteringskrav. Allt ansvar ligger på bankerna och deras kreditbedömningar. Bankerna är skyldiga att göra erforderliga bedömningar om hur stor låntagarnas bruttoinkomst är och om det kan beviljas undantag från amorteringskravet och skuldkvotstaket. Bankerna har även möjlighet ställa hårda krav vid fastställandet av amorteringskraven.

Det gör att det kan variera mellan bankernas bedömningar och krav. En del banker kanske kräver att du som kund amorterar även fast FI:s regler om amortering inte kräver det.


Räkna ut skuldkvotstakRäkna ut skuldkvotstak – så gör du en skuldkvotstak beräkning!

Banken ifråga är Danske Bank som vägrar låna ut pengarna eller låta bolånetagarens fader gå in som medlåntagare. Enligt uppgift är bostaden värd 5,0 miljoner och nuvarande bolån är på 2,5 miljoner i lån. Det innebär att belåningsgraden är endast 50%. Bolånetagaren har en bruttoinkomst på 40 000 kr/månad. Att skuldkvotstaket slå in i detta fall kan vi se i tabellen nedan.

För att visa hur skuldkvotstaket påverkas har vi tagit fram en lönematris på hur mycket du får låna med skuldkvotstak på 4,5 gånger bruttoinkomsten. Så mycket får du låna vid 4,5 ggr bruttoinkomst:

Skuldkvotstak ensamstående inkomst/ månadslön brutto

MånadslönÅrsinkomstMaximalt lån
20 000 kr240 000 kr1 080 000 kr
25 000 kr300 000 kr1 350 000 kr
30 000 kr360 000 kr1 620 000 kr
35 000 kr420 000 kr1 890 000 kr
40 000 kr480 000 kr2 160 000 kr
45 000 kr540 000 kr2 430 000 kr
50 000 kr600 000 kr2 700 000 kr


Skuldkvotstak sambo / gift gemensam inkomst/ månadslån brutto

MånadslönÅrsinkomstMaximalt lån
40 000 kr480 000 kr2 160 000 kr
50 000 kr600 000 kr2 700 000 kr
60 000 kr720 000 kr3 240 000 kr
70 000 kr840 000 kr3 780 000 kr
80 000 kr960 000 kr4 320 000 kr
90 000 kr1 080 000 kr4 860 000 kr
100 000 kr1 200 000 kr5 400 000 kr

Med en inkomst på 40 000 kr/månad så får bolånet maximalt uppgå till 2 160 000 kr. Dock så förstår vi inte varför fadern inte får in som medlåntagare. Vi har inga uppgifter om hur belånad fadern. Troligtvis så är han inte så högt belånad då vi att han är 72 år gammal, har en stabil ekonomi, äger ett hus och driver en egen firma som han fortfarande är lite aktiv.

Varför Danske Bank inte lånar ut pengarna eller låter fadern bli medlåntagare framgår inte. Vi vet att månadsavgiften utöver räntor och amortering uppgår till 6 000 kr. Netto har bolånetagaren ca 30 000 kr efter skatt. Vi anser att bolånetagaren har en tillräckligt hög inkomst för att denne ska klara av en högre amorteringstakt på ytterligare 1 procent.

Att banken inte låter fadern bli medlåntagare beror troligtvis på banken inte gillar att fadern är pensionär och egenföretagare. Dessvärre behandlas varken pensionärer eller egenföretagare på ett bra sätt av de svenska bankerna.

Skuldkvotstak beräkning

Nackdelar med skuldkvotstak

Det många kritiker lyfter fram när det gäller skuldkvotstaket är att påverkar bolånemarknaden negativt. De bolånetagare som påverkas mest av skuldkvotstaket är de som står utanför bostadsmarknaden. De unga har fått det ännu svårare att ta sig in på bostadsmarknaden nu när de ska köpa sin första bostad.

Både Bankföreningen och Villaägarnas riksförbund var väldigt kritiska till förslaget om skuldkvotstak. Både intresseorganisationerna sade att sannolikheten att det skulle får oönskade effekter var stor. Vidare sade de att det skulle påverka både bostadspriser och finansiella systemet negativt.

Skuldkvotstak tar inte hänsyn till tillgångar

En vanliga invändning mot skuldkvotstaket är att det inte tar hänsyn till tillgångar. Har du en lågt belånad fastigheten som är värd flera miljoner så spelar det ingen roll ifall du har för dålig inkomst.

Just pensionärer som bott länge i sina hus hamnar oftast i detta dilemma. Hos denna grupp finns en större tillgång och en låg skuld så kreditrisken för en bolånebank är låg. Under normala omständigheter skulle de inte ha några problem att få ett bolån. Däremot så är deras inkomster oftast låga på grund låg pension vilket gör att de slår i taket  för skuldkvoten ganska snabbt.

Det gäller förstås andra grupper mycket kapitaltillgångar och låga inkomster. Till skillnad från pensionärerna så kanske den gruppen inte behöver låna pengar i samma omfattning för köpa sin bostad.

Negativa effekter av skuldkvotstaket börjar synas

En del av de förväntade negativa effekterna har vi börjat se. Ett bra exempel är en fråga som vi fått av våra läsare. Läsaren ifråga ska separera från sambo och men får inte ta över hela lånet för bostaden trots en låg belåningsgräns och hög inkomst. Nedan utgår vi ifrån läsarens förutsättningar och uppgifter för att räkna ut skuldkvotstaket för denna bolånetagare.

No votes yet.
Please wait...