Ökade krav på amortering

Krav på amortering av nya bolån till 70 % belåningsgrad   Nu utökas Svenska Bankföreningens amorteringsrekommendation till att gälla nya bostadslån med en belåningsgrad över 70 procent (Jfr med dagens 75 procent). Därutöver kommer alla nya bolånekunder kommer att from halvårsskiftet få individuella amorteringsplaner från banken. Dessa förändringar avseende bolånen är ett led i Svenska […]
Continue reading…