Pantbrev

Pantbrev är en säkerhet som banker använder vid utgivande av bolån / bostadslån. Ett pantbrev, som är ett dokument, är bankens försäkring och som visar andra lånegivare att banken har lånat ut pengar till dig och har som säkerhet för detta tagit din fastighet som säkerhet för bostadslånet som banken lånat ut till dig. Pantbrev är utfärdat på ett visst belopp och inom en viss del av det pantsatta objektets värde (inom läget). Pantbrevet utfärdas som bevis för att en inteckning av en fastighet har gjorts i fastighetsboken, ägararkivet, hos Lantmäteriets fastighetsinskrivning.

Pantbrev i en fastighet

När ett pantbrev är utfärdat så finns det alltid kvar och kan användas som säkerhet för andra bostadslån avseende den fastigheten. De pantbrev som tas ut på en viss fastighet är knutna till den fastigheten och kan inte överföras till andra fastigheter. Det går därför inte sälja en fastighet utan att ett utskrivet pantbrev medföljer. En egendom befrias inte från inteckningsbelåning genom att pantbrevet förstörs eller kastas bort. Pantbrevet bör därför förvaras på ett betryggande sätt. Med ett utskrivet Pantbrev medföljer en följesedel från Kreditmarknadsservice. På följesedeln står fastighetsbeteckningen och ett aktnummer. Aktnumret är gemensamt med de sista siffrorna som finns efter ansökningsdagen på Pantbrevet. Det finns även en meddelande text längst ner på följesedeln där det står att det inkommit en begäran om utskrift av pantbrev från ägararkivet. Ett pantbrev tas ut endast om du lånar pengar. Om du betalar hela köpeskillingen kontant så behöver du inte ta ut något pantbrev.

Obelånade pantbrev

Om du ska ett bostadslån och det redan finns obelånade pantbrev som täcker lånebehovet så behövs inget nytt pantbrev. När en fastighet byter ägare, löser den gamla ägaren sina eventuella lån, får tillbaka sina pantbrev och överlämnar dessa till den nye ägaren som använder dem för sina lån. Normalt utför banken administrationen av pantbrev mot en expeditionsavgift.

Pantbrev kostnad

Kostnaden för ett pantbrev är fast. Pantbrevet kostar i regel 2% av pantbrevsbeloppet. Utöver procentsatsen tillkommer även en fast avgift per uttaget pantbrev (375 kr). Pantbrevet är knutet till fastigheten och kan inte föras över mellan fastigheter. Innehavaren av pantbrevet är den som har säkerheten.

Enkelt räkneexempel på pantbrevskostnader
Du vill låna fyra miljoner kronor för att köpa en fastighet som redan har ett bostadslån med pantbrev om två miljoner. Du vill låna resten av och behöver ytterligare pantbrev om två miljoner. Din totala kostnad blir således 40 375 kr.

Beräkning av pantbrevskostnad blir:
4 000 000 – 2 000 000 = 2 000 000 kr
2 000 000 * 0,02 (2%) = 40 000kr
40 000 + 375kr (administrativ avgift) = 40 375kr

Flera pantbrev

En fastighet kan ha mer än ett pantbrev med olika belopp på för att eventuellt kunna användas för olika långivare. För att en långivare skall kunna veta vilka pantbrev som är uttagna på en fastighet utfärdas så kallade gravationsbevis.

Pantbrev med bästa rätt

Pantbrev med bästa rätt kallas även för bottenpantbrev. Om låntagaren inte kan betala sitt lån och fastigheten måste säljas, kommer den som har pantbrevet att få pengar i första hand. En inteckning i form av ett pantbrev är därför helt säkert. Pantbrev utfärdas normalt inom fastighetens taxeringsvärde. Det finns även möjlighet att utfärda ett pantbrev utöver det pantbrev som är utfärdat inom taxeringsvärdet. Ett sådant pantbrev är utfärdat över ”skorstenen” det vill säga nära eller till och med över marknadsvärdet. Detta pantbrev har inte fullt lika förutsättningar som ”bottenpantbrevet”. Det går att sälja fastigheten om den som har bottenlånet medger det. Den som har detta pantbrev får det belopp som är över efter försäljningen. Resterande belopp läggs om till ett lån.

Gamla pantbrev
De gamla pantbreven var skrivna på papper samt både frimärkta och stämplade. Ett papperspantbrev är vanligt mellan privatpersoner och det är något som krävs vid utländsk belåning. Ett utskrivet pantbrev innehåller ansökningsdag på den dag då det pantbrevet för första gången registrerades. Finns det flera pantbrev så står dessa registreringsdatum med. På pantbrevet så står det totala belopp som fastigheten har pantbrev för. Står det bara ett beloppet på pantbrevet så finns det bara ett utskrivet pantbrev. Längst ner på pantbrevet står det datum som pantbrevet skrevs ut vid detta tillfället. Det datumet skiljer sig från det datum som är ansökningsdag.

Datapantbrev
Numera registreras pantbreven även elektroniskt, så kallade datapantbrev. Dessa administreras även dessa av Lantmäteriet. Äldre pantbrev kan och bör konverteras till datapantbrev. Då riskerar man inte att värdehandlingen försvinner eller förstörs.

Rating: 4.4/5. From 6 votes.
Please wait...

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.