Medlåntagare

Vad är medlåntagare?

Medlåntagare? Numera blir många tillfrågade ifall det kan ställa upp som medlåntagare till ett lån, men det är inte många som vet vad som menas med medlåntagare och vad det innebär att vara medlåntagare. Här ska vi försöka reda ut det två vanligaste frågorna, nämligen ”Vad innebär det att vara en medlåntagare?” och att ”Vad innebär det att ha en medlåntagare?”

I korthet så innebär medlåntagare att man är med delar ansvaret för att ett lån ska betalas tillbaka,  dvs att man är två personer som delar ansvaret för att ett lån betalas tillbaka. Utveckling av svaren till frågorna rörande medlåntagare anges nedan där vi använder medlåntagare till bolån som ett exempel då det är vanligast förekommande.

När är det bra att ha en medlåntagare?

När man har en låg inkomst eller har betalningsanmärkningar men ändå vill låna pengar så är det bra att ha en medlåntagare för att sannolikheten att få lånet beviljat. Lyckas man hitta en medlåntagare så ökar chanserna att få lånet beviljat och få låna pengar kraftigt.

Idag har möjligheterna att ta lån såsom blancolån, privatlån och bolån ökat kraftigt genom åren. En av de främsta orsakerna är att konkurrensen på lånemarknaden är ökat och det finns idag ett stort utbud av banker och andra låneinstitut som erbjuder allt från vanliga lån till lån utan säkerhet och med betalningsanmärkning. Nu när det finns möjligheter att låna pengar utan säkerhet och med betalningsanmärkningar så ställer bankerna även helt andra krav på dessa personer, vanligen krävs en medlåntagare eller borgensman ifall man har betalningsanmärkningar eller saknar tillräcklig inkomst.

Villkoren för att låna pengar varierar väldigt mycket då bankerna bedömer dina möjligheter att få din ansökan beviljad utifrån en rad punkter vid ansökningstillfället. Sådana bedömningspunkter kan exempelvis vara hur mycket pengar du vill låna, under hur lång tid du kan tänka dig att betala tillbaka lånet, hur stor din taxerade inkomst är samt hur många befintliga lån som du betalar på redan.

Fördelar med att ha medlåntagare

De fördelar som finns med att ha medlåntagare på ett lån är att i och med att det är två eller flera personer som delar betalningsansvaret så anser banken att återbetalningsförmågan är högre. En högre återbetalningsförmåga anses innebära lägre risk för banken att förlora utlånade pengar. I och med detta så ökar många gånger chansen att få lånet beviljat om du ansöker tillsammans med någon annan. Att ha medlåntagare på sitt lån kan i vissa fall också bidra till att banken beviljar bättre villkor för det aktuella lånet, såsom ett högre lånebelopp, lägre ränta och/eller andra månadskostnader.

Medlåntagare bolånMedlåntagare

Att ha en medlåntagare betyder att ni är två personer som delar ansvaret för att bolånet betalas tillbaka. Detta är något som kan passa om man har betalningsanmärkningar eller liknade men ändå vill låna pengar. Hittar man då en medlåntagare ökar chanserna kraftigt att man får låna pengar.

Det kan även vara passande om man t ex ska köpa något som är lite dyrare och inte har en ekonomi som klarar av det. Kanske ska ett hus inhandlas som kostar över miljonen. Är man då två personer som söker lånet tillsammans blir ju den totala ekonomin starkare och man kanske därmed får låna pengarna.

Att ansöka om det aktuella bolånet tillsammans med en eller flera andra personer kan vara en lösning för dig som har problem att få lån beviljade på egen hand. Att ta ett bolån tillsammans med någon kallas att ha medlåntagare. Olika banker har olika benämningar på medlåntagare men funktionen är i de flesta fall den samma. En medlåntagare kan vara exempelvis en maka eller make, sambo eller annan nära anhörig. Att ha medlåntagare är framförallt vanligt vid huslån och billån.

Vad innebär det att vara medlåntagare?

Vad ska man tänka på som medlåntagare vid bolån?

Medlåntagares skyldigheter

Återbetalningsskyldig för bolånet

Som medlåntagare så är man återbetalningsskyldig bolånet. Det väldigt viktigt att att komma ihåg att återbetalningsskyldigheten för bolånet är solidarisk, vilket innebär att ifall den ena av låntagarna hamnar i ekonomiska trubbel och kan således inte klarar av att betala tillbaka sin del av bolånet så kommer den andra låntagaren (medlåntagaren) att få ansvaret för att betala tillbaka hela bolånet. Det är viktigt att komma ihåg nästa gång du får frågan om att bli medlåntagare – bli inte medlåntagare om det inte känns helt rätt.

Solidariskt betalningsansvar

Det är viktigt att inte förväxla en medlåntagare med att ha en borgensman (enkel borgen alternativt proprieborgen) för ett bolån då det finns väsentliga skillnader. Kort kan man säga att en enkel borgen innebär att banken endast får kräva pengar då låntagaren inte kan betala bolånet själv. Vidare är en borgensmannen inte avtalspart i bolåneavtalet vid borgen, vilket är fallet med medlåntagaren. En medlåntagare är direkt avtalspart i bolåneavtalet.

En medlåntagare har även ett solidariskt betalningsansvar gentemot banken tillsammans med låntagaren. Ett solidariskt betalningsansvar innebär att medlåntagaren har samma åtagande som låntagaren att återbetala lånade pengar till banken (hela bolånet). Banken kan kräva vem som helst av parterna (både låntagaren och medlåntagaren) på pengarna.

Deklarera för sin del av bolånet

Vid bolån står låntagare och medlåntagare på hälften av lånebeloppet var och parterna ska därmed deklarera för respektive 50 % av det lånade beloppet. Vad som är viktigt att observera som medlåntagare är att du alltid måste deklarera för din del av lånet.

Medlåntagare SBAB

Medlåntagare Nordea

Medlåntagare Handelsbanken

Medlåntagare SEB

Första bolånet? Är det dags för din dotter eller son att flytta hemifrån? Att flytta hemifrån borde handla mest om att välja tapeter, porslin eller gardiner att trivas med. Istället handlar det oftare om bostadsbrist, trånga studentrum och korta andrahandskontrakt. Med Första bolånet kan du som förälder bli medlåntagare och underlätta steget till en egen lägenhet för ditt barn.

Varför Första bolånet?
Många ungdomar studerar eller har tillfälliga jobb – eller både och. Gemensamt för de flesta är att de ännu inte har den fasta årsinkomst som krävs för att få ett bolån. Om man däremot förstärker skuldebrevet med en förälder som är kreditvärdig är det enklare att få lån. På så sätt kan du som förälder underlätta för ditt barn att flytta hemifrån.

När ditt barn sedan får en stadig inkomst kan ni efter sedvanlig kreditprövning skriva över lånet och på så vis skapa möjligheter för eventuella syskon att erbjudas samma lösning när det är dags för nästa barn att lämna boet.

Förutsättningar för Första bolånet:

 • att barnet är mellan 18-28 år.
 • att du som är medlåntagare är förälder till barnet.
 • efter sedvanlig kreditprövning skriver du som medlåntagare under skuldebrevet, vilket kan påverka din framtida möjlighet för ytterligare lån.

Du ansöker om Första bolånet på något av våra bankkontor.

Juridiska aspekter
Det finns en del juridiska frågor att ta ställning till som medlåntagare. Ska du äga del i bostaden? Hur påverkas min ekonomi, och vad händer om barnet blir sambo? De vanligaste frågorna har vi sammanställt i en checklista som du får av oss på bankkontoret.

Förälder som medlåntagare

Som förälder kan du bli medlåntagare när barnen flyttar hemifrån och köper bostad. Ungdomar utan inkomster får annars inte låna. Låna av banken eller av föräldrarna till bostadsköpet? Den frågan ställer många unga som flyttar hemifrån.  Det kan vara enkelt och billigt att låna av föräldrarna, men det kan också vara jobbigt för relationen att vara beroende av varandra. Sen kan det även vara en fråga om rättvisa mellan barnen då alla barnen inte blir så glada ifall ett av barnen får ett förmånligt lån tack vare föräldrarna. Om föräldrarna står som långivare så är det viktigt att skriva ner lånevillkoren ordentligt i en revers (skuldebrevet). Det är viktigt att även ta upp räntor och tillgång respektive skuld i deklarationen.

Sökningar relaterade till Medlåntagare och medlåntagare bolån

Medlåntagare bostadsrätt

Medlåntagare borgensman

Medlåntagare ränteavdrag

Medlåntagare bolån Swedbank

Medlåntagare bolån Swedbank

Huslån medlåntagare

Medlåntagare borgensman

Medlåntagare ränta

Medlåntagare bolån Nordea

Rating: 2.9/5. From 14 votes.
Please wait...

27 thoughts on “Medlåntagare

 1. Hej!
  Vilken Bank kan tänka sig min son som medlåntagare. Han har eget företag.Jag är sjukpensionär och måste ha en medlåntagare för att få köpa detta hus.
  Med vänlig hälsning Kajsmarie

  Rating: 3.0/5. From 2 votes.
  Please wait...
 2. Jag är medlåntagare vid min dotters köp av bostadsrätt, nu är jag i behov av att själv köpa bostad, belastar mitt åtagande där min möjlighet att låna.

  Rating: 1.0/5. From 1 vote.
  Please wait...
 3. Hej Roger,

  Som medlåntagare är man egentligen låntagare. Därav så kommer ett åtagande som medlåntagare att påverka dina möjligheter att ta ytterligare lån då du är solidariskt ansvarig för medlåntagare lånet.

  Ifall din dotter inte kan betala så blir du tvungen att betala för hela lånet. Banken kan även begära att du betalar för din del av lånet direkt då du egentligen har 50% av lånet på dig själv. (läs mer ovan speciellt skillnaden mellan borgensman och medlåntagare)

  Som sagt så kommer det att påverka dig, men det är svårt att säga något ytterligare utan att ha hela bilden klar av din och din dotters ekonomi.

  Ifall din dotters ekonomiska situation har förbättrats så kanske hon kan ta över hela lånet själv istället.

  Ifall din dotter har skött betalningarna av lånet (om det inte är så att du betalar en del av dessa) så kan det vara till din fördel när du själv söker lån.

  Det bästa är att ta kontakt med banken där din dotter har lån och där du är medlåntagare.

  Försök att få lån via den banken i första hand. Gå till banken och prata någon om situationen. Sök inte några bolån online då systemen följer strikta mallar som kommer att vara till nackdel pga att du är medlåntagare.

  Den banken borde ha ganska bra koll på din och din dotters ekonomi. Detta kan underlätta dina möjligheter att få ett eget bolån. Det kan även bidra till att du kan få ett större bolån hos den banken än hos någon annan bank.

  Lycka till!

  No votes yet.
  Please wait...
 4. Kan jag stå som medlåntagare fast sonen snart är 34 år. Vilka banker godkänner detta

  Rating: 5.0/5. From 1 vote.
  Please wait...
  • Hej Berran,

   Din sons ålder har ingen betydelse när det gäller huruvida du kan bli hans medlåntagare eller inte. Det avgörande är din sons ekonomi. Ifall han inte har den ekonomi som krävs för att ta ett lån så kan du hjälpa honom genom att bli hans medlåntagare. Dock är det viktigt att du förstår vad det innebär att bli hans medlåntagare. Det finns en risk att du får betala för hela hans lån ifall han inte kan göra det själv. Tänk efter noga innan du blir hans medlåntagare så att du inte försätter dig själv i en ekonomisk svår situation.

   Rating: 5.0/5. From 1 vote.
   Please wait...
 5. Jag ska antagligen bli medlåntagare på min pensionerade ensamstående mors bolån, så att hon kan bo kvar i sitt hus trots låg pension. Hennes lån är på 1,9 milj och hennes hus är värt 8-11 miljoner. (Vet ej om det är relevant men vi är fyra vuxna barn som kommer att ärva efter henne.)
  Mina frågor:
  1. Kan det här försämra mina egna möjlighter att i framtiden ta ytterligare lån (har 850.000 i lån och bostadsrätt värd 2,2 milj)?
  2. Kan det här försvaga min ställning när jag i framtiden vill förhandla om räntan på mitt eget banklån med olika banker?
  3. Eftersom jag i realiteten inte alls kommer att vara med och betala räntorna på det gemensamma lånet – hur kan jag och min mor reglera så att hon får dra av för hela räntekostnaden på det gemensamma lånet?

  Rating: 3.0/5. From 1 vote.
  Please wait...
  • Hej Sebastian,

   Här är lite kort svar på dina frågor:

   1. Ja, då du delar betalningsansvaret för lånet så kommer det att påverka din betalningsförmåga för det fall din mor inte betalar som hon ska göra. Beror givetvis på hur din ekonomi ser ut och hur mycket du ska låna, men i praktiken ska det inte vara några problem så länge du inte ansöker om lån online via något formulär. Systemen klarar inte av den här typen av fall, utan man måste prata med en riktig person. Annars kommer systemet att räkna båda lånen som dina helt och hållet, utan att ta hänsyn till att din mor betalar allt på det största lånet. Då åker du automatiskt på en högre ränta och kan till och med får avslag på ytterligare lån. Prata med någon på banken och förklara situationen så bör det inte vara några problem med tanke på de låga belåningarna ni har på era bostäder.

   2. Ja, av samma anledningen som punkt 1.

   Troligtvis kommer lånebeloppet (i ditt fall under 1 miljon) att försätta dig i en mer ”försvagad ställning” än själva åtagandet. Bankerna föredrar kunder som har större lån (över 2 miljoner) med en låg belåning. Du har en låg belåning, men lånebeloppet är inte tillräckligt stort. ”Kostnaden” för att hantera lån är i princip densamma så det brukar generellt kompenseras med en högre marginal på mindre bolån. Med tanke på hur bolånemarginalerna har utvecklats så lär bankerna förmodligen inte erbjuda någon större rabatt för ett så ”litet bolån”.

   Här kan du se hur marginalerna har utvecklats under de senaste 10 åren – https://www.bolan.nu/bankernas-marginal-pa-bolan-time-high/bostadsl%C3%A5n

   3. Det bör banken kunna hjälpa till med.

   No votes yet.
   Please wait...
   • Jag har en liknande situation som Sebastian. Jag och min bror tittade först på att ta över bostaden och lånet, men då vi i så fall hela lånebeloppet skulle belasta båda så blev det aldrig så.
    Jag antar att samma sak gäller ifall Mor är kvar som låntagare, men är det verkligen så illa att samtliga medlåntagare registreras som låntagare på hela beloppet. I sebastians fall med 4 syskon skulle de tillsammans vara registrerade på nära 10 miljoner på ett lån som i praktiken bara 2 miljoner.
    Finns det något sätt att miska konsekvenserna utav detta?

    Min egen Mors bank kräver ingen medlåntagare än, men hon har onödigt hög ränta.
    Bl a detta gör att jag och min bror får skjuta till pengar varje månad.
    Andra tips på hur man kan hjälpa sin pensionerade Mor utan att använda skattade pengar mottages tacksamt.

    No votes yet.
    Please wait...
    • Nja, i teorin och vid automatiska låneansökningar så blir det så. Däremot så blir det inte full effekt i praktiken ifall man pratar med banken.

     När lånehandläggaren tittar på det hela så bör vederbörande ta hänsyn samtliga omständigheter. En viss effekt blir det oavsett då banken vill ha betalt för den ökade risken att man står där med två lån.

     Ni skulle ju kunna räkna på att ta över bostaden och lånen och se vad det skulle få för effekt på er. Blir den totala effekten negativ så behöver ni inte genomföra det.

     Då ni skjuter till pengar varje månad så skulle det kunna innebära att er mor kan vara berättigad till bostadstillägg ifall hon hyrde sin bostad istället.

     Om ni tar över bostaden så skulle ni kunna hyra ut den eller delar av bostaden till henne istället. På så sätt skulle hon kunna ansöka om bostadstillägg.

     Svårt att veta vad den totala effekten blir då ni förmodligen blir tvungna att betala skatt på hyresintäkterna då det handlar om er mor.

     No votes yet.
     Please wait...
 6. Hej!
  Jag och min man med två barn ska köpa bostad inom närmsta tiden. Vi har handpenning men vi är inte säkra på att vi kan bli beviljade den summan på bostadslånet, kan man då ta in en 3dje person som medlåntagare för att kunna få ett högre lån? Som man senare kan skriva av lånet?

  No votes yet.
  Please wait...
 7. Vad händer det om jag dör eller nått annat.
  Vad händer då med min medlåntagare?
  Har två barn…

  Rating: 2.5/5. From 2 votes.
  Please wait...
  • Hej Robban,

   Det normala är att din medlåntagare tar över betalningsansvaret för din del av lånet om du är huvudlåntagaren. Det gäller även om du inte kan betala på din del av lånet. Sedan beror det på vem din medlåntagare är och ifall ni har någon form av försäkring som ryker in vid dödsfall vilket förekommer bland gifta par.

   Dina barn ärver inte din skuld ifall det är det du oroar dig för. Däremot räknas skulden av från tillgångarna i dödsboet. Detta innebär att arvet till dina barn blir mindre då det finns skulder med i bilden.

   No votes yet.
   Please wait...
 8. Vi funderar på att köpa in oss i en stuga (fast egendom). Min sambo äger idag 25% och nu vill jag, min bror och svägerska köpa loss 75% från övriga ägare.
  °Måste vi ha samma kreditgivare med tanke på att huset även blir pantsatt?
  °Blir alla tre låntagare solidariskt ansvariga för hela skulden?
  °kan sambons redan ägda del räknas som kontantinsats så att vi övriga kan låna hela resterande belopp?

  No votes yet.
  Please wait...
  • Hej Anna,

   I korthet

   1) Nej, ni måste inte ha samma kreditgivare. Dock underlättar det och skulle gissa att de flesta banker kommer att vilja det också. Så antingen använder ni samma kreditgivare som där din sambo och övriga delägare lånat pengar av eller så väljer ni en ny kreditgivare som får 100%.
   2) Det är nog bäst så ifall ni alla 4 ska äga huset tillsammans till lika delar. Då du är sambo så är det förmodligen bäst i händelse av en separation i framtiden. För din bror och svägerska som är gifta så spelar det inte lika stor roll om det inte har äktenskapsförord.

   Osäker på ifall alla 4 behöver stå på lånet och således bli solariskt ansvariga för lånet. Om en eller två har ekonomi för att ta lånet så borde det inte vara några så länge övriga godtar att huset blir pantsatt. Effekten av detta blir i princip densamma oavsett hur ni gör. Om det uppstår betalningssvårigheter så måste övriga ryka in och betala för att huset inte ska säljas under förutsättning att man vill ha kvar huset. Däremot så måste man reglera det på något sätt så att det blir rättvist.

   3) Ja, under förutsättning att din sambo äger 25% skuldfritt så ska det vara möjligt. Man får inte låna mer än 85% av värdet med huset som säkerhet.

   No votes yet.
   Please wait...
 9. Hej!
  Hur många medlåntagare kan man ha som mest? Finns det någon gräns?

  No votes yet.
  Please wait...
  • Hej Anders,

   Det ingen formell gräns för antalet medlåntagare man kan ha. Däremot så brukar vissa banker inte låna ut pengar till syskon (bla SBAB).

   No votes yet.
   Please wait...
 10. Hej
  Vi vill hjälpa vår dotter med ett lån till bostadsrätt. Hon är sambo och studerar men har pengar till insatsen. Halva lånet har hennes sambo lånelöfte om men andra halvan vill jag låna ut till min dotter. Är detta ok eller uppstår risker som jag måste tänka på? Är det bättre att vara medlåntagare på hela bostadslånet eller vad är bäst?

  No votes yet.
  Please wait...
 11. Hej,
  Finns det några kriterier för medlåntagare eller borgensman?
  Tänkte på inkomst, ålder etc. Utan betalningsanmärkning tar jag föregivet. Kan tex min pensionerade mamma vara något av ovan?

  Tacksam för svar.

  No votes yet.
  Please wait...
 12. Hej!
  Kan en morbror stå som medlåntagare vid köp av bostadsrätt?

  No votes yet.
  Please wait...
  • Hej, ja det bör inte vara några problem. Det som styr är personens ekonomi i första hand.

   Rating: 5.0/5. From 1 vote.
   Please wait...
 13. Hej! Försämras chanserna till bolån om medlåntagaren tillika blivande sambo har en betalningsanmärkning även fast denne har jobb och är skuldfri?

  No votes yet.
  Please wait...
 14. Hej, har medlån och pantbrev på på min mors fastighet 20%, nu när jag vill ta över lånet själv hur fungerar det med amorteringskrav? räknas det som nytt lån? isåfall faller ju hela meningen med att ta över lånet och vi båda blir låsta eftersom kostnaderna blir 5000:- extra i månaden och jag vill själv bestämma amorteringstakt. (lånet togs långt innan amort.kravet trädde i kraft)

  No votes yet.
  Please wait...
 15. Finns det någon bank som lånar ut till två syskon som vill hjälpa sin mamma att köpa ett radhus?

  No votes yet.
  Please wait...
  • Hej Maria, av egen erfarenhet så vet jag att SBAB inte lånar ut till syskon. Det kan tyckas lite märkligt med tanke på att det är en statlig bank. Däremot så ska det inte vara några problem hos övriga storbanker. SEB och Nordea är två banker som jag vet lånar ut till syskon om de inte har ändrat sina regler på senare tid.

   Viktigast är att ringa till storbankerna och berätta om vad det handlar om innan de börjar göra upplysningar på er. Det som är lite dåligt vid sån här situationer är att bankerna dessvärre räknar in hela lånet på både dig och ditt syskon. Om du och ditt syskon har utrymme för lånet så ska det inte vara några problem.

   No votes yet.
   Please wait...
 16. Jag och min sambo ska separera. Eftersom vi har barn känns det viktigt att behålla bostaden så de får bo kvar på samma ställe. Avtalet jag och sambon har, eftersom jag har betalt allt kring bostaden, är att jag ensam får ta över bostadsrätten. Dvs jag behöver ej köpa ut min sambo. Nu nekar banken mig att ta över hans andel av lånet, eftersom skuldkvoten blir för hög.

  Min pappa vill gärna hjälpa till, och min tanke var att han skulle kunna gå in som medlåntagare. Men banken menar att det enbart vore ok om jag var student, eller en liknande temporär situation. De vill istället att jag lånar pengarna av honom (de pratar om förskott på arv), vilket då innebär att han måste belåna sin bostad antar jag.

  Mina frågor är:
  1) Bör jag vända mig till en annan bank, skulle andra kunna göra en annan bedömning? Har idag Danske Bank sedan snart 20 år.
  2) Vilken blir den egentliga skillnaden för min pappa i att gå in som medlåntagare, alternativt låna mig pengarna? Fördelar/nackdelar?
  3) Vilka fördelar/nackdelar skulle det innebära för mig med medlåntagare alternativ låna av min pappa?

  Lite fakta:
  * Bostadsrätten är värderad till ca 5 Mkr, lånen är på 2,5 mkr (1,250 Mkr x2). Månadsavgift 6100kr, utöver räntor o amortering.
  * Jag är enda barnet. Har en inkomst på 40kkr/mån, fast jobb, inga betalningsanmärkningar, övrig skuld på 75kkr för csn, övriga tillgångar ca 200kkr. Bästa kreditscore enl senaste UC; 0,1%.
  * Min pappa har stabil ekonomi, äger ett hus, har egen firma och jobbar fortfarande lite i den, 72 år gammal.

  Hade kontakt med en ekonom kring detta, och han menar att banken är onödigt snål. Och åtminstone borde godkänna min far som medlåntagare. Har han rätt?

  Rating: 5.0/5. From 1 vote.
  Please wait...
 17. Hej. Jag vill köpa en bostadsrätt, men har ingen medsökande då bankerna inte accepterar min son som medsökande. Finns det några banker som kan acceotera honom som borgenär? Tar de bankerna i sådana fall högre ränta? Om jag tar lån via ex marginalen bank, som har högre bolåneränta än andra banker, kan man då enklare byta till en annan bank med lägre ränta eller kommer de fortfarande att vara lika aviga?

  No votes yet.
  Please wait...
  • Hej Anna,

   Vad orsaken till att bankerna inte accepterar din son som medlåntagare? Är det på grund av hans ekonomi eller på grund av att han är din son? Ni skulle ju kunna vända på det istället om det handlar om att han är din son. Din son kan ansöka om lånet med dig som hans medlåntagare istället. Det mer vanligt att föräldrar hjälper till än tvärtom. Det skulle kunna lösa ert problem hos de flesta av bankerna.

   No votes yet.
   Please wait...

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.