Minusränta på bolån framöver ingen omöjlighet

Minusränta på bolån framöver ingen omöjlighet

Finansvärlden tycks ibland leva sitt eget liv. Hur bisarrt det än låter så finns det skandinaviska banker som betalar sina kunder för att teckna bolån. Det finns även schweiziska sådana som tar betalt för kontoinsättningar. Låt oss förklara fenomenet minusräntor och hur dessa påverkar dig som konsument!

Bolån med minusräntor kan snart bli verklighet

I en artikel av Danske Bank som publicerades på Privata Affärers webbplats i slutet av augusti slog skribenten fast att det inte går att utesluta minusräntor på svenska bolån. Samtidigt konstaterades att så inte skulle bli fallet inom den direkta framtiden. Det är dock ingen omöjlighet att vi framöver skulle kunna få se bostadslån med minusräntor, inte minst då en dansk bank för en månad sedan passade på att lansera ett just sådant.

Det rör sig om Jyske Bank som faktiskt blev först i världen att tillhandahålla bolån med minusränta. Effekten av detta är att banken i praktiken betalar sina kunder 0,5 % per år för att teckna ett bolån. Men hur är detta egentligen möjligt – hur kan en bank göra på detta viset?

Danska konsumenter får betalt för att teckna bolån

En negativ ränta, d.v.s. en minusränta, innebär att långivaren betalar låntagaren för att låna pengar. Det innebär att man som låntagare betalar tillbaka mindre pengar än vad man har lånat. Detta kan för många låta helt barockt, men faktum är att det inte är något bisarrt skämt eller billigt marknadsföringsknep. Jyske Bank menar att bankens kunder kommer att göra månatliga betalningar precis som vanligt, med skillnaden att den återstående skulden kommer att minskas månatligen med mer än vad låntagaren har amorterat.

Mikkel Høegh, bostadsekonom på Jyske Bank, säger så här om situationen: “Vi ger dig inte pengar direkt i näven, men varje månad minskar din skuld med mer än det belopp du betalar.”

Det hela möjliggörs av att Danmark, likt Sverige och Schweiz, har en tendens med sjunkande räntor. Räntorna sjunker alltså så pass mycket att hela bankväsendets tycks vändas upp och ner. Till exempel har det tidigare rapporterats att den schweiziska banken UBS ska ha informerat sina mer välbärgade kunder att banken kommer börja ta betalt för insättningar där det insatta beloppet överstiger 500 000 euro. Avgiften, eller minusräntan, för sådana insättningar ska enligt uppgift uppgå till 0,6 % per år.

Huruvida minusräntor även kommer att införas i Sverige inom kort återstår dock att se.

 

Skuldkvotstak beräkning 2019: räkna hur mycket du kan låna på din inkomst!

Skuldkvotstak beräkning 2019: räkna hur mycket du kan låna på din inkomst!

450% i skuldkvotstak för bolån – så mycket kan du låna utifrån din månatliga bruttoinkomst

Sedan 2015 så har debatten vad gäller bolån handlat om att vi svenskar är för överbelånade. Regeringen och Finansinspektionen har kommit med flera förslag och lagändringar för att råda bot på att vi är för överbelånade. Detta började redan 2011 då bolånetaket infördes vilket medförde att vi inte fick belåna en bostad till mer än 85% av marknadsvärdet. Sedan kommer de nya amorteringsreglerna 2016 som i innebar att vi var blev tvungna att amortera ned våra bolån till först 70 procent och sedan 50 procent.

Detta var inte tillräckligt för att få ned överskuldsättningen snabbt så i början av 2018 infördes reglerna om skuldkvotstak som innebar att de som tog nya lån inte fick låna mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst utan att tvingas amortera ytterligare. Här tänkte vi redogöra för skuldkvotstak beräkning så att du kan räkna ut hur mycket du kan låna utifrån gällande skuldkvotstak för bolån.

Som du säkert vet så är ett skuldkvotstak kopplat till låntagarens inkomst och storlek på lånet.

Skuldkvotstak på 450% – du får max låna 4,5 gånger din årsinkomst.

Finansinspektionen utredde möjligheterna att införa en skuldkvot kopplat till inkomsten och de kom med förslaget med en skuldkvot med tak på 450%, dvs 4,5 gånger årsinkomsten före skatt.

Ett skuldkvotstak på 450% innebär att man maximalt får låna upp till 4,5 gånger sin brutto årsinkomst. Tjänar man 400 000 kr före skatt så får man inte låna mer än 1 800 000 kr utan att taket slår in.

Så mycket får du låna utifrån din årsinkomst

Nu är har det blivit lite lättare att räkna ut hur mycket du får låna innan reglerna om skuldkvotstak slår in. Om din enda inkomst är från ditt arbete så kan du summera alla löneutbetalningar eller dina KU10 2018:or som är kontrolluppgifter från dina arbetsgivare.

Ifall ni är två bolånetagare så ska ni båda addera ihop era inkomst till en gemensam inkomst. Summan av din eller er totala inkomst ska sedan multipliceras med 4,5. Nedan kan se vår tabell med inkomsten varierar med det maximala bolånet som skulle kunna tas om förslaget om 4,5x inkomsten tillämpas

Om du tjänar 25 000 kr/månad före skatt så får du ett bolån på maximalt 1 350 000 kr. Om ni är två bolånetagare som tjänar 50 000 kr/månad tillsammans så får ni maximalt låna 2 700 000 kr.

MånadslönÅrsinkomstMaximal
(före skatt)(före skatt)bolån
18 000216 000972 000
19 000228 0001 026 000
20 000240 0001 080 000
21 000252 0001 134 000
22 000264 0001 188 000
23 000276 0001 242 000
24 000288 0001 296 000
25 000300 0001 350 000
26 000312 0001 404 000
27 000324 0001 458 000
28 000336 0001 512 000
29 000348 0001 566 000
30 000360 0001 620 000
31 000372 0001 674 000
32 000384 0001 728 000
33 000396 0001 782 000
34 000408 0001 836 000
35 000420 0001 890 000
36 000432 0001 944 000
37 000444 0001 998 000
38 000456 0002 052 000
39 000468 0002 106 000
40 000480 0002 160 000
41 000492 0002 214 000
42 000504 0002 268 000
43 000516 0002 322 000
44 000528 0002 376 000
45 000540 0002 430 000
46 000552 0002 484 000
47 000564 0002 538 000
48 000576 0002 592 000
49 000588 0002 646 000
50 000600 0002 700 000
51 000612 0002 754 000
52 000624 0002 808 000
53 000636 0002 862 000
54 000648 0002 916 000
55 000660 0002 970 000
56 000672 0003 024 000
57 000684 0003 078 000
58 000696 0003 132 000
59 000708 0003 186 000
60 000720 0003 240 000
61 000732 0003 294 000
62 000744 0003 348 000
63 000756 0003 402 000
64 000768 0003 456 000
65 000780 0003 510 000
66 000792 0003 564 000
67 000804 0003 618 000
68 000816 0003 672 000
69 000828 0003 726 000
70 000840 0003 780 000
71 000852 0003 834 000
72 000864 0003 888 000
73 000876 0003 942 000
74 000888 0003 996 000
75 000900 0004 050 000
76 000912 0004 104 000
77 000924 0004 158 000
78 000936 0004 212 000
79 000948 0004 266 000
80 000960 0004 320 000
81 000972 0004 374 000
82 000984 0004 428 000
83 000996 0004 482 000
84 0001 008 0004 536 000
85 0001 020 0004 590 000
86 0001 032 0004 644 000
87 0001 044 0004 698 000
88 0001 056 0004 752 000
89 0001 068 0004 806 000
90 0001 080 0004 860 000
91 0001 092 0004 914 000
92 0001 104 0004 968 000
93 0001 116 0005 022 000
94 0001 128 0005 076 000
95 0001 140 0005 130 000
96 0001 152 0005 184 000
97 0001 164 0005 238 000
98 0001 176 0005 292 000
99 0001 188 0005 346 000
100 0001 200 0005 400 000

Skuldkvotstak beräkning: så kan du räkna ut din skuldkvot utifrån ditt bolån och inkomst!

Om du redan har ett bolån så kan du göra en egen skuldkvotstak beräkning. Du kan räkna fram din skuldkvot ganska enkelt. Ta bolåneskuld, dela med din årsinkomst och multiplicera sedan med 100 för att få din skuldkvot i %.

Skuldkvotstak beräkning med räkneexempel

Agda och Kalle är sambor och har ett gemensamt bolån som uppgår till 3 000 000 kr. Agda har 26 000 kr per månad före skatt. Kalle tjänar 30 000 kr per månad före skatt. Agdas och Kalles  gemensamma månadsinkomst är 56 000 kr. För ett helt år innebär det 672 000 kr i årsinkomst. I tabellen ovan så kan vi se att Agda och Kalle maximalt får låna 3 024 000 kr.

3 000 000 / 672 000 = 4,464286

4,464285714 x 100 = 446,4286 %

Ibland får frågan om vad som är en rimlig skuldkvot, men det är inte lätt att svara på den frågan utan att se helheten. Vad som är en rimlig skuldkvot varierar från fall till fall. Den genomsnittliga skuldkvoten för bolånetagare i landet ligger runt 300-400%. Skuldkvoten är givetvis högre i storstäderna där bostadspriserna generellt är mycket högre.

 

Riksbanken meddelar: Reporäntan lämnas oförändrad, -0,50%

Riksbanken meddelar: Reporäntan lämnas oförändrad, -0,50%

Reporäntan oförändrad

Efter en längre tids väntan står det nu klart. Riksbanken meddelar att reporäntan förblir oförändrad och kommer fortsätta ligga på -0,5 procent.

Under februari 2016 så började Riksbanken att sänka styrräntan till minusränta. Senare under mars sker en ny sänkning från -0,10% då -10% till -0,25%. Under februari 2017 så chocksänkte Riksbanken räntan till -0,50%.

Under den senaste tiden har det varit mycket prat och diskussioner kring reporäntan. Det har varit oklart huruvida Riksbanken skulle höja, sänka eller lämna den oförändrad. Nu lämnar man besked om att reporäntan förblir den samma som tidigare och kommer att förbli -0,5 procent. Istället kan man komma att höja den antingen i december senare i år eller februari 2019.

På Riksbankens hemsida lämnar man följande pressmeddelande:

‘”Svensk konjunktur är stark och inflationen är vid målet på 2 procent. Sedan det penningpolitiska beslutet i september har utvecklingen i stora drag varit som förväntat och prognoserna är i stort sett oförändrade.”

Man skriver även att det en långsam höjning på 0,25 procent väntas antingen i december eller i februari nästa år.

”Om ekonomin utvecklas på ett sätt som fortsätter att stödja utsikterna för inflationen bedömer direktionen att det snart är lämpligt att börja höja reporäntan i långsam takt.”

Ingen klart än

I samma veva som man lämnade beskedet höll Riksbanken även en presskonferens. Där pratade man dock inte om något löfte från Risbankens sida om att höja räntan framöver.

– Att lova är att ta i. Om ekonomin utvecklas som vi förväntat oss, ja då är det snart lämpligt att höja räntan i långsam takt. Och då kommer det ske någon gång de kommande månaderna, sa Riksbankens chef Stefan Ingves.

“Vill inte oroa marknaden”

Efter att Riksbanken gått ut med beskedet säger SVT:s ekonomireporter Jan Nylander att det var ett väntat beslut. Detta för att inte oroa marknaden.

– Riksbankens politik är att gå fram med mycket försiktiga steg för att man inte ska oroa marknaden, säger han.

Om höjningen sedan kommer i februari eller december, spelar ingen roll. Det viktiga är att den höjs eftersom vi har haft minusränta sedan februari 2015 – vilket egentligen är ganska exceptionellt, menar Nylander.

– Svenskar har vant sig vid att man ska ha låga räntor och att man kan låna mycket billigt. Tyvärr tror jag att många har ställt in sig på att det är så här det ska vara. Därför är det viktigt att Riksbanken börjar höja räntan så att vi får normala räntor i Sverige igen, säger han.

En ränta som är historiskt låg

Reporäntan är nu historiskt låg. Den har under två år legat på -0,5 procent och det är många som tror att den kommer att höjas inom det kommande halvåret. Ingenting är dock klart och det återstår att se vad Riksbanken beslutar nästa gång de har möte. Att reporäntan, eller styrräntan som den även kallas, ligger på -0,5 är något historiskt. Riskbanken har under de senaste åren lovat att höja reporäntan vid flera tillfällen men skjutit upp det hela kort därefter.

Reporäntan har sedan 1994 varit Riksbankens styrränta. Reporäntan är den ränta som bankerna kan låna eller placera till i Riksbanken på sju dagar.

Prognos för reporäntan*

Nedan ser du Riksbankens prognos för reporäntan. Tabellen är uppdelad kvartalsvis reporäntan förväntas ligga på 1,23 procent under kvartal 4 av år 2021.

2018 
KV3
2018 
KV4
2019 
KV1
2019 
KV4
2020
KV4
2021
KV4 
Reporänta –0,50 –0,50 (–0,50) –0,33 (–0,33) 0,09 (0,09) 0,66 (0,66) 1,23

*Procent, kvartalsmedelvärden

 

Bankernas bolånemarginaler är fortsatt höga!

Rekordvinster på bolånen för storbankerna

Bankernas bolånemarginaler är fortfarande väldigt höga! För tillfället uppgår bankernas bruttovinst på bolån till 4,2 miljarder i månaden. De svenska storbankerna fortsätter med andra ord att göra stora vinster på bolånen.

De senaste vinsterna är, enligt beräkningar, dessutom rekordhöga. Förutom det så rapporterar Finansinspektionen just nu om att bolånemarginalen ligger på 1,55%, något som ärr en nedåtgående trend på nästan 0,2% från ifjol. Då var bankernas marginal på bolån på all-time high.

Samtidigt är det en bra bit ifrån nivåerna i början av millennieskiftet. Vid 2002 låg det istället på 1%, vilket än idag är en rekordlåg bolånemarginal, förutom under finanskraschen 2008, fram till 2010. Men trots det har de svenska storbankerna lyckats bra, och gör alltså rekordvinster.

Enligt så väl FI som boendeekonomen Håkan Larsson, så gör storbankerna i Sverige en bruttovinst på en bit över fyra miljarder kronor per månad. Och mer kan det komma att bli.

Bankernas bolånemarginaler är fortsatt höga!

Lägre utlåningsräntor ger större vinst

Något som Finansinspektionen även har påpekat i sin senaste rapport är att det som kallat för listräntor, formellt namn bankernas bolåneräntor, har varit oförändrade. Men något som däremot har sjunkit är de faktiska utlåningsräntorna som är bankernas snitträntor på utlåning.

Även bankernas finansieringskostnader var praktiskt taget utan förändring under samma period, och det här visar bankernas lägre bruttomarginal kan förklaras helt och hållet via lägre utlåningsräntor under det tredje kvartalet.

Nordea har tappat mest

Rent generellt går det uppåt för storbankerna inom Sveriges gränser. Med en gemensam bruttovinst på cirka 4,2 miljarder kronor så finns det egentligen ingen anledning till att klaga. Men, för alla banker pekar inte kurvan spikrakt uppåt.

För den än så länge svenska storbanken Nordea – som är på väg att genomföra en flytt till Finland – så är det storbanken i Sverige som har tappat mest. De har sänkt sin snittränta under årets tredje kvartal till 1,45% från 1,69%, och har även tappat mest marknadsandelar.

Bolånefonderna jagar kunder

Dessutom har Nordea valt att sänka sina bolåneräntor. Det här är, enligt boendeekonomen Håkan Larsson, ett tydligt exempel på att kunderna hos bankerna faktiskt kan göra en reell skillnad.

Men Nordea och storbankerna i Sverige har ändå ingen anledning till att sörja. De utgör 75% av de totala marknadsandelarna i dagsläget, och gör som sagt en rejäl vinst.

Men det finns nya konkurrenter för bankerna i Sverige. Och det i något som kollade bolånefonder, som försöker jaga in kunder genom att försöka erbjuda väldigt attraktiva bolåneräntor. Men rent generellt är svenskarna trogna de största bankerna, något som inte minst syns på de över miljarder som Nordea, Swedbank, Handelsbanken och SEB gjort tillsammans.

Riksbanken på väg att höja reporäntan

Men förändringar är på väg att ske, och det är något som kan ske tack vare Sveriges Riksbank. De förväntas höja med 25 punkter, och bankerna kan göra något liknande, men inte exakt samma.

– Jag tror inte det. Bankerna sänkte inte lika mycket som Riksbanken sänkte när räntan föll och då blir det svårt för dem att höja lika mycket som Riksbanken när räntan stiger, säger Maria Landeborn.

Hur mycket höjer bankerna med?

Istället förväntar sig Maria att Riksbanken höjer med 25 punkter, och att det blir ungefär hälften för bankerna. Det samtidigt som andra experter tror att en höjning från bankernas sida med 23 punkter. Det finns alltså en hel del olika teorier om vad bankerna kommer att höja med, och vi får vänta tills antingen i december eller februari innan vi har svaret.

Det vi vet för tillfället är att de svenska fyra storbankerna tillsammans sitter på 75% av marknadsandelarna samt gör även bra vinster rent ekonomiskt tack vare bolåneräntorna. Det handlar om att 4,2 miljarder SEK i vinster per månad i gemensamma vinster.

 

10 smarta appar för dig som jobbar hårt

Du måste jobba hårt. Även om ditt arbete är inspirerande och kul så finns det stunder då du önskar att saker och ting hade varit lite smidigare. Det finns appar som är till för att göra det enklare att genomföra projekt. Det finns också appar som är helt och hållet till för att ge dig välbehövda pauser. Genom att planera dina dagar på rätt sätt så kan du spara energi och kraft utan att dra ner på tempot. Använd dina pauser på rätt sätt och se hur appar kan hjälpa dig att ta kontrollen över din tillvaro.

1. Unna dig lite spel

Spel kan vara så givande. När du jobbar hårt så behöver du pauser där du tänker på något helt annat än det projekt som du måste ro i hamn. Se till att ha Casumo mobil på din smartphone. Då kan du enkelt dra nytta av bonusar och satsa på spel som ger spänning och glädje. Tänk bara på att du ska ha en vettig budget för ditt spelande. Ta aldrig risken att spela med pengar som du behöver till något annat!

2. Lätt kommunikation

Du har inte tid till långa samtal med sambo, barn och vänner. Det får ni ta till helgen. Men det finns ju saker som ni behöver prata om snabbt även då du är på jobbet. Använd appar som WhatsApp för att snabbt lämna meddelanden eller få veta vad som händer. Med denna app så kan du skicka bilder och meddelanden med text och med röst. Du kan också spela in video. Barnen kan alltså snabbt ta en bild på vad det är som brinner på spisen så att du kan avgöra om du borde bryta och komma hem.

Lätt kommunikation

3. En bra budget

När du har en bra budget så får du tid till så mycket mer. Du kommer inte att undra om det verkligen finns utrymme för det ena eller det andra. Använd en bra budget app för hemfinanser och sluta oroa dig för hur månaden ska gå ihop!

4. Planera en resa

Om du jobbar mycket så bör du unna dig lite semester på annan ort. Det finns goda anledningar till att resa bort om det är så att jobbet ofta kommer med hem. När du reser iväg till en annan stad eller ett annat land så bör du lämna alla appar hemma utom den som du använder för att finna de bästa restaurangerna, taxibilar och annat som gör det enklare att resa avslappnat.

5. Ta pauser på jobbet

Ta också regelbundna pauser på jobbet. Installera en app som påminner dig om att du har suttit 20 minuter i sträck vid skärmen. Ställ dig upp och sträck på dig. Det här kommer att göra din arbetsdag så mycket lättare och trevligare.

Upp och hoppa med jämna mellanrum

Upp och hoppa med jämna mellanrum

6. Kolla all mejl på ett ställe

Du kan samla alla dina mejlkonton på ett ställe. Det finns appar som CloudMagic som fungerar för både Android och iOS. De gör att du kan få alla dina mejl till ett ställe och det kommer att spara både tid och energi. Men låt bli denna app då du har semester eller är hemma.

7. Skicka mejl när du inte är på jobbet

Om du måste skicka ett mejl nästa vecka då du egentligen ska ha det mysigt med familjen på landet så kan du skicka det redan nu med tidsinställning. En app som Boomerang gör att du kan ställa in mejl så att de skickas vid senare tillfälle. Du kan också skicka påminnelser till dig själv så att du inte glömmer bort vad du måste göra då du kommer tillbaka från semestern.

8. Skapa chattrum för grupper

Om du jobbar som projektledare så kan ett chattrum för dina medarbetare och dig vara smart. Det finns appar som GroupMe som alla kan använda för att skicka textmeddelanden som alla ser. Det här gör att det som sägs och beslutas samlas till ett ställe vilket är effektivt och bra.

9. Håll koll på ditt schema

Missa ingenting med en app som hjälper dig att hålla ordning på schemat. När du bokar in något nytt så läggs det in i schemat som även kommer att ge dig en påminnelse om det som du ska göra.

10. Motverka förhalning

Om du lägger lite för mycket tid på nyheter och spel så kan du installera en bra mobil app som är till för att motverka förhalning. Du kan till exempel ställa in hur mycket tid du får lägga på utvalda nyhetssajter och spelsajter. Det gör att du får välbehövliga pauser men att du inte överdriver.

 

Renovering, köpa byggvaror och lån

Lån till renovering av hus och köp av byggvaror

Går du i tankarna att köpa en ny bostad, ett fritidshus eller ett sommarhus? Under sommaren så är det många i tankarna att köpa ett renoveringsobjekt och låna pengar till att renovera huset och köpa de byggvaror som behövs för att utföra renoveringen. Det bästa är naturligtvis att försöka baka in lånet i bolånet som har huset som säkerhet, men p.g.a. bolånetaket så är det inte alltid möjligt. Därav så brukar många lösa det genom att ta ett blancolån utan säkerhet, vilket brukar vara det vanligaste lånet för att lösa finansieringsproblemet med renoveringen.

Låna pengar för att renovera huset

Bolånen fortsätter att växa enligt Riksbankens rapporter och frågan är ifall det är klokt att låna pengar för att renovera huset. Dock ställs man mot det faktum att de gällande bolånereglerna göra att man inte har något annat val än att finansiera det med ett lån utan säkerhet som är dyrare än ett vanligt bolån. Sedan finns lite för många blancolån och privatlån så blir det hela genast mycket svårare att hitta rätt i låneträsket. Dock är det viktigt att när man bestämt sig för att låna till en renovering att hitta ett bra och billigt lån ifall man inte vill att renoveringen ska bli en dyr historia.

Här nedan listar vi några alternativ för den som är i behov av ett lån för renovering av sitt hus. Ifall man vill prova sig fram så kan man prova en av låneförmedlarna nedan kan hjälpa till att söka lån hos flera banker samtidigt med endast en kreditupplysning.

Ifall du vill testa det bästa renoveringslånet så rekommenderar du att du börjar med Bank Norwegian och ICA Banken i andra hand. Det bästa renoveringslånet är utan tvekan Bank Norwegians privatlån och banken beviljar flest lån för den här typen av lån. ICA Bankens lån är också ett bra lån, men där kan banken ställa lite högre krav. Listan är framtagen med hjälp av den oberoende låneportalen allalån som jämför alla lån på nätet.

Låna upp till 600 000 kr till att renovera huset
BANKRÄNTA*BELOPPLÄS MERANSÖK NU
Lån till renovering Bank Norweigan4.99% – 20.24%5000 – 600000 krBank NorwegianSök lån till renovering nu hos Bank Norweigan
ICA Banken Lån till renovering  3.70 – 10.95 %20000 – 350000 krICA BankenSök lån till renovering nu hos ICA Banken
Lendo Lån till renovering  3.25 %5000 – 500000 krLendoSök lån till renovering nu hos Lendo
Compricer Lån till renovering  3.25 %5000 – 500000krCompricerSök lån till renovering nu hos Compricer
Lån till renovering Freedom Finance3.25 %5000 – 500000 krFreedom FinanceSök lån till renovering nu Freedom Finance
Lån till renovering Axo Finans 3.25 %10000- 600000 krAxoFinansSök lån till renovering nu hos Axo Finans

Handla byggvaror på nätet

När finansieringen är klar så behöver man naturligt köpa in de byggvaror man behöver till renoveringen. I första hand så ska man försöka handla på nätet då det blivit mycket lättare att köpa byggvaror online. Det finns gott om byggvaruhus som har onlinebutiker där man kan hitta allt man behöver såsom dörrar, fönster, tapeter eller golvklinkers. Några av de största byggvaruhusen online är BYGGMAX, Skånska Byggvaror, Bauhas, Byggahemma, Beijers och Buildor som har ett stort utbud och är i många fall de billigaste på vissa byggvaror.

Dock rekommenderar vi att man jämför byggvaror hos varuhusen innan man köper dyrare byggvaror såsom dörrar, fönster, golv då priserna kan varierar väldigt mycket. Se till att hitta en bra sida som jämför byggvaror online för att göra det enkelt för dig att hitta de billigaste byggvarorna på nätet. En ganska bra jämförelsesida för dig som vill handla byggvaror på nätet är allabyggvaror som jämför priserna från några av de största byggvaruhusen online.

Checklista när du anlitar hantverkare till renoveringen

Slutligen så åter att upphandla tjänster från hantverkare  som kan utföra renoveringen. När det gäller en komplett och checklista så rekommenderar vi Villaägarnas checklista för dig som anlitar hantverkare och vi rekommenderar även att besöker Villaägarnas hemsida samt omboende.se som är Konsumentverkets hemsida för boendefrågor vilka innehåller matnyttig information som kan komma till hands vid en renovering.

Tänk på att renovera i rätt ordning

Har du köpt ett hus med stort renoveringsbehov? För att inte drunkna i renoveringskaoset gäller det att planera och prioritera. Här beskriver vi de olika stegen:

  • Taket först – En läcka i taket kan förstöra en ny fasad.​ Kontrollera att taket är tätt. Kanske behöver det bytas ut helt eller bara lagas. Stuprör och hängrännor bör också ses över.​
  • Grunden och dränering sen – När du har kontrollerat att det är torrt och varmt om huvudet är nästa steg att se till att det är torrt om fötterna det vill säga att dräneringen fungerar.
  • Fasaden och fönstren – Är fasaden tät och välisolerad. Ifall stora fasadarbeten behövs så kanske man ska byta fönstren samtidigt ifall detta behövs då det är lämpligt att göra dessa arbeten samtidigt för att spara lite tid och pengar
  • Badrummet – är badrummet är fuktsäkrat och uppfyller försäkringskraven för en villa- eller hemförsäkring?
  • Resterande invändiga arbeten
  • Målningen kommer sist

Renovering, köpa byggvaror och lån

 

Bolån utan fast anställning

Få bolån utan fast anställning?

Ta bolån utan fast anställning? Kan man få bolån utan fast anställning hos Swedbank, SEB, Nordea? De flesta tror att man inte kan få bolån utan fast anställning hos bankerna ifall man inte har en fast inkomst. Det är inte riktigt sant då det går att få bostadslån trots att man inte har ett fast arbete hos de flesta av bankerna.

Har du en projektanställning, ett vikariat eller frilansar du? Dessa anställningsformer börjar bli vanligare en vanlig hederliga fast anställning. Trots att de bli vanligare den här typen av anställningsformer så är mycket av samhället ännu uppbyggt kring fasta anställningar, dvs att man ska ha ett fast jobb heltid.

Ta bolån utan fast anställning

Bolån är det klassiska exemplet där det normalt krävs en fast anställning och majoriteten tror att man måste ha en fast anställning för att få ett bostadslån. Givetvis bygger det på föreställningen att bankerna inte ger bostadslån till de som saknar fast arbete. Denna föreställning har förmodligen bidragit till att många bostadsköpare har sökt bolån hos andra låneinstitut än vanliga banker och till en ofta mycket högre ränta.

Mindre bolån utan fast anställning
BANKNOMINELL RÄNTA*EFFEKTIV RÄNTALÅNEBELOPPLÄS MERANSÖK NU
Bolån utan fast anställning Bank Norweigan 4.99%-17.99%%5000-600000 krBank NorwegianSök handpenningslån nu hos Bank Norweigan
ICA Banken Handpenningslån  3.70-10.95%  3.76-11.52%20000-350000 krICA BankenSök handpenningslån nu hos ICA Banken
Bolån utan fast anställning Lendo 3.85%4.25 %5000-500000 krLendoSök handpenningslån nu hos Lendo
Få bolån utan fast anställning Compricer3.85% 4.25%5000-500000 krCompricerSök handpenningslån nu hos Compricer
Handpenningslån Freedom Finance3.85%4.25%5000-500000 krFreedom FinanceSök handpenningslån nu Freedom Finance
Ta bolån utan fast anställning Consector3.95-16.0%4.25%10000-500000 krConsectorSök handpenningslån nu MyLoan
Kan man få bolån utan fast anställning MyLoan3.85%4.25%5000 – 500000 krMyLoanSök handpenningslån nu MyLoan
Handpenningslån Ikano Bank  4.00-12.45 % 4.07-13.19 %20000-350000 krIkano BankSök handpenningslån hos Ikano bank nu
Handpenningslån Marginalen bank  4.95-11.99 % 5.95-13.61 %25000-350000 krMarginalen BankSök handpenningslån nu hos Marginalen bank
Handpenningslån Collector 7.9 %-15.9 % 8.65-17.64 %10000-150000 krCollectorSök handpenningslån nu hos Collector nu
Selene Finans lån5.95-16.95 %%3000-75000krSelene FinansSök handpenningslån nu hos Selene Finans nu
Handpenningslån Spring Finance 4.45%-29.5%%15000-300000 krSpring FinanceSök handpenningslån nu hos Spring Finance
BlueStep lån4.45%-29.5%%15000-300000 krBlueStepSök handpenningslån nu hos BlueStep
Santander Consumer Bank lån6.45% 7.09%50000-500000 krSantander BankSök handpenningslån nu hos Santander Bank
Handpenningslån BIGBANK 18.00-32.70% 21.87-40.62 %20000-150000 krBIGBANKSök handpenningslån nu hos BIGBANK

* OBS, räntan sätts individuellt hos de flesta av bankerna och kreditgivarna.
Räntorna uppdaterades senast 2015-05-15

Kan man få bolån utan fast anställning?

Kan man få bolån utan fast anställning? Ja, man få bolån utan fast anställning. Det finns inget lagstadgat krav på att man måste ha en fast anställning för att kunna ta ett bolån. Det är ett vanligt missförstånd.

Så hör och häpna. Det finns ingen regel om fast anställning hos bankerna heller, utan alla storbanker gör en individuell bedömning varje gång och ser till bolånekundens hela ekonomiska situation. Det gör ju det att det blir lättare att få ett bolån utan fast anställning. Däremot så använder många banker fortfarande anställningsformen som en avgörande faktor bedömningen av utlåningen. Dock är ett viktigt att poängtera att anställningsformen i sig inte är en avgörande faktor för själva utlåning av bolån.

En del banker utgår uteslutande ifrån den fasta anställning vid sin bedömning av återbetalningsförmågan. Andra banker gör inte det, utan har börjat förstå att andra anställningsformer börjat blir allt vanligare. Det gör att ifall man är projektanställd, vikarie, säsongsanställd eller frilansare så tar vissa banker inte fram stoppskylten direkt.

Ta bolån utan fast anställning

Det bankerna främst tittar på bolånekundens återbetalningsförmåga. Därav är det viktigt att man visa banken att man kommer att ha inkomster framöver och kommer att kunna betala tillbaka bolånet.  Kan man visa att man har en bra återbetalningsförmåga för banken så är det fullt möjligt att få bolån trots att man inte har en fast anställning.

Bolån utan fast anställning möjlig ifall bankerna vill låna ut

I bedömningen av huruvida man har återbetalningsförmåga eller inte så brukar bankerna ta i lite grann och normalt vill bankerna att man ska klara av en ränta som ligger några procent är den officiella räntan. Svårigheten utan en fast anställning kan vara just att vissa att man klarar av en högre ränta. Har du besparingar eller någon säkerhet utöver bostaden så underlättar det också vid en helhetsbedömning av din återbetalningsförmåga.

Rekommendationen är att innan du söker alternativa lånemöjligheter så ska du ta kontakt med in personliga bankman om din anställning och hur din återbetalningsförmåga ser ut och ifall du kommer att klara av en högre ränta. Får du nej trots att du visat vad du har återstår tyvärr inga andra alternativ hos storbankerna utan då får du söka lån hos andra aktörer.

Det går att få bolån utan fast anställning ifall man lyckas visa att man har en återbetalningsförmåga. Så se till att förberedda ordentligt inför ditt besök hos banken. Det kommer att öka dina sannolikheter att ta ett bolån utan fast anställning. Vill din bank inte låna ut pengar trots att du har en bra återbetalningsförmåga – byt bank. Ta hjälp av bolånförmedledaren Mittbolån.

BolåneförmedlareRänta*BolånAnsök nu
MittBolån lånelöfte1.45 %Förmedling av bolånSök lånelöfte hos Mittbolån

Alternativ för dig som inte kan ta bolån själv

– någon som har återbetalningsförmåga tar bolånet tillsammans med dig, medlåntagare.

– någon som går i borgen för dig.

Bolån utan fast anställning SEB

Det är inte möjligt att få bolån utan fast anställning hos SEB

Bolån utan fast anställning Nordea

Det är inte möjligt att få bolån utan fast anställning hos Nordea

Bolån utan fast anställning Swedbank

Det är inte möjligt att få bolån utan fast anställning hos Swedbank

 

Bankernas marginal på bolån all-time high!

Bankernas marginal på bolån

Nyfiken på hur bankernas marginal på bolån har utvecklats de senaste åren? Du har förmodligen inte tänkt på hur bankernas bolånemarginaler successivt gått upp kraftigt under de senaste tio åren då Riskbankens reporänta som för tillfället är på -0,50% gjort att räntorna på bolån är låga. De flesta har nog förblindats av de låga räntorna och missat att bankerna håller på att tömma allas fickor.

FIs redovisning av bankernas bruttomarginal på bolån

Varje kvartal så publicerar FI bankernas bruttomarginal på bolån. Tar man en titt på FI:s senaste kvartalsgraf för Q4 2016 så kan se utvecklingen av bankernas marginaler under det senaste decennium.

Bankernas marginal på bolån all-time high!

FI presenterar bankernas bruttomarginal, bankernas faktiska utlåningsränta minus deras finansieringskostnad. Hur FI beräknar marginalen visas i promemorian FI:s beräkning av bolånemarginalen.

Bankerna tjänar oförskämt mycket på bolånen

Man behöver inte vara särskilt smart för att se att bankerna inte bara tjänar pengar på bolånen, utan nu tjänar storbankerna oförskämt mycket på bostadslånen. Aldrig tidigare har marginalerna varit så höga. Fram till 2009 så gick marginalerna stadigt ned tack vare konkurrens från utländska banker, men sedan kom bankkrisen och då försvann de utländska bankerna som pressade ned bolånemarginalerna. De svenska bankerna började ta över bolånen. SEB tog bland annat över DNBNor lånestock. I samma veva började Riksbanken sänka räntan i rask takt.

Resultat illustreras av FI:s graf där man kan se att storbankerna successivt höjt sina marginaler på bolån sedan dess. Storbankerna verkar också ha gaddat ihop sig då konkurrensen inte verkar fungera överhuvudtaget. Ett tydligt tecken är de höga bolånemarginalerna som ökat kraftigt under de senaste tio åren.

Bankernas julkampanjer pågår året runt

Att bolåneräntorna är historiskt är låga är inte samma sak som att bankerna inte tjänar pengar. Det är en illusion som bankerna lyckats riktigt bra med. De hänvisar till sina listräntor och erbjuder rabatter till de som är “duktiga på att förhandla”.

Hela upplägget påminner om alla återkommande julreor som brukar ploppa upp under december månad. De flesta höjer sina ordinarie priser eller har kampanjer på varor som aldrig varit ute i hyllorna. De kan på så vis sätta högre ordinarie jämförelsepriser på dessa produkter och varor. Därefter så erbjuder man “en kraftig rabatt” under julen. I själva verket är syftet med hela upplägget att få konsumenterna att tro att de har gjort en bättre affär än de faktiskt har gjort.

Detta gäller även bankernas listräntor och rabattsystem. Hela syftet är tvinga bolånekunderna att “förhandla” vartannat år och få bolånekunderna att tro att det gör en bra affär genom rabattsystemet. De stackare som missar att “förhandla” åker på den högre listräntan. De som lyckas att få tag i någon som har befogenhet att erbjuda en vettig ränta får en rabatt mot listräntan som gör att de känner sig duktiga och har gjort en bra affär. Att de flesta blivit “sämre på att förhandla” illustreras FI:s graf. Dock ska sägas att det är inte lätt att förhandla fram en bra ränta när alla banker bestämt sig för att höja marginalerna.

Numera har det även blivit svårt att få tag i någon som har rätt befogenhet på banken för att en större rabatt. Lägg därtill att alltfler bankkontor stängs och stackarna i kassan sällan kan göra något mer än att hänvisa till kontorschefen som i många fall inte alltid är så lättillgänglig.

Bankerna redovisar inte upplåningskostnader

Sedan bankerna slutat redovisa sina upplåningskostnader så har bankernas marginaler dolts väldigt väl. Då de flesta har låga bolåneräntor så tänker de flesta inte på vad bankerna faktiskt tjänar på bolånen.

Vad kommer att hända när Riksbanken börjar höja räntan?

En sak är säker och det är att bankerna aldrig har tjänat så mycket pengar som det gör just nu på bolånen. Sen är frågan när de som har makt att göra något åt saken vaknar till liv och ser att storbankerna just nu håller på att “råna medborgarna” mitt på ljusa dagen samtidigt som de pekar finger åt beslutsförfattarna.

Vad händer när Riksbanken börjar höja räntan till mer normala 2-4%?  Troligtvis kommer bolånekraschen som alla pratar ganska snabbt som ett brev på posten ifall bolånemarginalerna inte sjunker ifall räntan börjar ticka uppåt på allvar.

Som det ser ut så lär inte Riksbanken höja räntan under den närmaste tiden så storbankerna kan fortsätta att fylla kassakistorna tills det sker och tills de själva måste fundera över hur sunt de är med så höga marginaler.

Innan det sker har väl aktieägarna fått tillbaka sina pengar och kan fortsätta kräva att bankerna gasar på tills skattebetalarna åter får plocka upp notan.

 

Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad, -0,50%

Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad, -0,50%Riksbanken behåller rekordlåga räntan -0,50%

Under februari 2016 så sänker Riksbanken styrräntan till -0,10 % för första gången. Senare under mars 2015 sker en ny sänkning och Riksbanken sänker räntan till -0,25%. Redan under februari 2016 så sänker Riksbanken räntan igen till en ny rekordlåg nivå. Denna gång chocksänkte Riksbanken räntan till -0,50%.

Riksbanken sänker inte räntan denna gång

Under de senaste veckorna hade man spekulerat i en ny sänkning till rekordlåga nivåer, men så blev det inte. Idag meddelade Yngves på förmiddagen att Riksbankens viktigaste styrränta förblir oförändrad, minus 0,50 procent.

Varför behåller riksbanken reporäntan på rekordlåga nivåer? Riksbanken vill säkra inflationsuppgången!

Enligt Riksbankens pressmeddelandet: “Konjunkturuppgången i svensk ekonomi fortsätter men Riksbanken bedömer att det kommer att ta längre tid för inflationen att nå målet på 2 procent. Inflationsuppgången behöver därför fortsatt kraftfullt stöd. Direktionen bedömer att reporäntan behöver hållas på -0,50 procent ett halvår längre jämfört med prognosen från september. Sannolikheten att räntan sänks ytterligare har ökat. Köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2016 så som beslutades i april. Inför det penningpolitiska mötet i december står direktionen redo att förlänga köpen av statsobligationer.”

I korthet så innebär det att Riksbanken behåller den rekordlåga räntan för att få upp inflationen till 2 procent som är målet. Riksbanken skriver att konjunkturuppgången i Sverige fortsätter, men bedömer att det kommer att det kommer att ta längre tid att nå inflationsmålet 2 procent. En stark bidragande orsak är inflationen i Sveriges omvärld är låg.

Så här ser prognosen ut för svensk inflation m.m.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta*
20152016201720182019
KPI0,01,0 (1,1)1,4 (1,8)2,2 (2,6)2,9
KPIF0,91,4 (1,5)1,6 (1,9)1,9 (2,1)2,1
BNP4,13,3 (3,2)2,0 (2,2)2,4 (2,4)2,2
Arbetslöshet,
15-74 år, procent
7,46,9 (6,9)6,7 (6,7)6,7 (6,7)6,7
Reporänta, procent-0,3-0,5 (-0,5)-0,6 (-0,5)-0,3 (0,0)0,2

*Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

Räntan kan sänkas ytterligare

Riksbanken skriver även att sannolikheten att räntan sänks ytterligare har ökat. Det innebär att Riksbanken är redo att sänka räntan ytterligare ifall det skulle krävas för att uppnå inflationsmålet.

Riksbanken ränteprognos 2016-2019

Räkna med rekordlåg ränta tom 2019. Enligt prognosen från Riskbanken förväntas reporäntan vara negativ åtminstone till under större delen 2017 och 2018. En positiv ränta förväntas inte förrän 2019 då reporäntan förväntas stiga gradvis och i en långsam takt . Såsom prognosen ser ut så förväntas inte reporäntan inte bli positiv förrän under det första kvartalet 2019.

Prognos för reporäntan*
2016 kv32016 kv42017 kv42018 kv42019 kv4
Reporänta-0,50-0,50 (-0,52)-0,56 (-0,32)-0,15 (0,19)0,36

*Procent, kvartalsmedelvärden

Så här såg den tidigare prognosen för reporäntan:

Prognos för reporäntan*
2015 kv 42016 kv 12016 kv 22017 kv 12018 kv 12019 kv 1
Reporänta-0,35-0,43 (-0,38)-0,52 (-0,41)-0,53 (-0,33)0,00 (0,26)0,54

*Procent, kvartalsmedelvärden

 

Nya amorteringskrav 2016 – vad innebär de nya amorteringskraven?

Nya amorteringsregler 2016

Nya amorteringskrav 2016? Under veckan antogs nya amorteringsregler 2016. Här kan du läsa vad de nya amorteringskraven innebär och hur de påverkar dig. Amorteringsreglerna antas trots tidigare kritik av från flera instanser rörande evig amorteringsfrihet för nyproduktion och bland annat så riktade Kammarrätten i Jönköping kritik mot amorteringskravet och de nya amorteringsreglerna som las fram den gången. Då drogs förslaget till nya amorteringsregler för bolån tillbaka. Denna gång så justerade man amorteringskravet och kunde driva igenom finansinspektionens nya förslag. Den här gången lyckades regeringen och allianspartierna komma överens om en ny utformning av amorteringskravet på bolån och lyckades klubba igenom förslaget under torsdagen.

Nya amorteringskrav 2016

Nya amorteringskravet innebär en justeringen av den tidigare kritiserade undantaget rörande evig amorteringsfrihet för nyproduktion. Några experter har hyllat det nya amorteringskravet som innebär justeringen av amorteringskravet. Tidigare kritiker av evig amorteringsfrihet för nyproduktion välkomnar justeringen av amorteringskravet. “Det är alldeles strålande”, sade Bankföreningens vd Hans Lindberg till Di.se.

Amorteringskrav 2016 nyproduktion – undantag

Den som köper en nyproducerad bostad slipper kraven på amortering – men endast i fem år, efter en ny kompromiss. Det var allianspartierna som drev igenom undantaget, som fick hård kritik från bland annat Bankföreningen och flera av de stora byggbolagen. Och undantaget tidsbegränsas alltså nu. – Det fanns en rädsla för inlåsningseffekter med slopade amorteringskrav för nybyggen. Därför har vi satt en tidsgräns på fem år, säger Per Bolund till Aftonbladet.

Nya amorteringsregler 2016

Vad innebär de nya amorteringskraven?

Vad innebär amorteringskravet? De nya amorteringskraven gäller nya lån och innebär att man måste amortera på nya lån. Endast nya lån omfattas av de nya amorteringskraven.

Exempelvis så omfattas du inte av de nya amorteringskraven ifall du bor kvar i samma bostad och har kvar ditt bolån på den bostaden. Då kommer du inte att påverkas av de nya amorteringskraven. Däremot så omfattas du av de nya amorteringskraven ifall du byter bostad och köper en ny bostad så kommer ditt bostadslån att räknas som ett nytt bolån. Då kommer du att omfattas av de nya bolånereglerna och de nya amorteringsreglerna och amorteringskravet.

Vad kommer amorteringskrav innebära?

Nya amorteringskrav 2016

Nya amorteringskrav innebär att alla nya bolånetagare måste amortera ner sina bolån till 50% belåningsgrad av bostaden värde. Amorteringen av lånen ned till 50% belåningsgrad ska ske stegvis. I ett första steg ska bolånen amorteras med minst 2% årligen ner till 70% belåningsgrad. Sedan ska bolånen amorteras ned med minst 1% om året till 50 procent av bostadens värde.

Vad kommer amorteringskraven betyda i pengar. De nya amorteringskraven innebär att vanliga hushåll måste amortera 2 000-4 000 kronor varje månad extra.

Amorteringskrav när träder det i kraft

När träder de nya amorteringskravet i kraft? Lagen om amorteringskrav är tänkt att börja gälla från 1 maj 2016. Bankerna måste sedan följa den nya lagen om amorteringskrav först från 1 juni 2016.