Riksbanken sänker reporäntan till – 0,25 %

Riksbanken sänker till räntan igen, nu till en ny rekordlåg nivåRiksbanken sänker reporäntan till - 0,25 %

I februari sänkte Riksbanken styrräntan till minusnivå och så passar de på och sänker till en ny rekordlåg nivå. Riksbanken chocksänker räntan till minus 0,25 procent. Enligt pressmeddelandet från Riksbanken så sänker Riksbanken reporäntan till −0,25 procent och köper statsobligationer för 30 miljarder kronor. Syftet med Riksbankens reporäntesänkningen och köp av statsobligationer är att sänka det allmänna ränteläget och på så vis bidra till att efterfrågan i ekonomin och inflationstrycket ökar.

Enligt pressmeddelandet så finns det ”tecken på att inflationen har bottnat och är på väg upp, men den senaste tidens förstärkning av kronan riskerar att bryta den trenden. För att understödja uppgången i inflationen har Riksbankens direktion beslutat att göra penningpolitiken ännu mer expansiv genom att sänka reporäntan med 0,15 procentenheter till -0,25 procent och köpa statsobligationer för 30 miljarder kronor. Dessa åtgärder och beredskapen att snabbt göra mer understryker att Riksbanken värnar inflationsmålets roll som nominellt ankare för pris- och lönebildningen.”

Kronans förstärkning mot euron en bidragande faktor

Riksbanken är rädda att kronan fortsätter att stärkas vilket skulle kunna bryta den påbörjade uppgången i inflationen så att den inte stiger tillräckligt snabbt. En låg inflation under en ännu längre tid ökar risken att de långsiktiga inflationsförväntningarna sjunker och att inflationsmålets roll som riktmärke för pris- och lönebildningen försvagas.

Riksbanken vill säkra inflationsuppgången

Riksbanken beslut om sänka reporäntan med 0,15 procentenheter till −0,25 procent är ett sätt att understödja uppgången i inflationen och för att de långsiktiga inflationsförväntningarna ska vara förenliga med inflationsmålet.

För att ytterligare förstärka detta kommer Riksbanken köpa nominella statsobligationer för 30 miljarder kronor med löptider upp till 25 år. Köpen av obligationerna inleds den 26 mars och beräknas vara slutförda i början av maj 2015.

Riksbanken räknar med rekordlåg ränta tom juni 2016

Enligt Riskbankens prognos förväntas reporäntan att ligga kvar på −0,25 procent åtminstone till andra halvåret 2016. Därefter förväntas reporäntan att stiga gradvis och i en långsammare takt än i prognosen i den penningpolitiska rapporten i februari.

Rating: 3.5/5. From 2 votes.
Please wait...

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.