Nya amorteringskrav 2016 – vad innebär de nya amorteringskraven?

Nya amorteringsregler 2016

Nya amorteringskrav 2016? Under veckan antogs nya amorteringsregler 2016. Här kan du läsa vad de nya amorteringskraven innebär och hur de påverkar dig. Amorteringsreglerna antas trots tidigare kritik av från flera instanser rörande evig amorteringsfrihet för nyproduktion och bland annat så riktade Kammarrätten i Jönköping kritik mot amorteringskravet och de nya amorteringsreglerna som las fram den gången. Då drogs förslaget till nya amorteringsregler för bolån tillbaka. Denna gång så justerade man amorteringskravet och kunde driva igenom finansinspektionens nya förslag. Den här gången lyckades regeringen och allianspartierna komma överens om en ny utformning av amorteringskravet på bolån och lyckades klubba igenom förslaget under torsdagen.

Nya amorteringskrav 2016

Nya amorteringskravet innebär en justeringen av den tidigare kritiserade undantaget rörande evig amorteringsfrihet för nyproduktion. Några experter har hyllat det nya amorteringskravet som innebär justeringen av amorteringskravet. Tidigare kritiker av evig amorteringsfrihet för nyproduktion välkomnar justeringen av amorteringskravet. “Det är alldeles strålande”, sade Bankföreningens vd Hans Lindberg till Di.se.

Amorteringskrav 2016 nyproduktion – undantag

Den som köper en nyproducerad bostad slipper kraven på amortering – men endast i fem år, efter en ny kompromiss. Det var allianspartierna som drev igenom undantaget, som fick hård kritik från bland annat Bankföreningen och flera av de stora byggbolagen. Och undantaget tidsbegränsas alltså nu. – Det fanns en rädsla för inlåsningseffekter med slopade amorteringskrav för nybyggen. Därför har vi satt en tidsgräns på fem år, säger Per Bolund till Aftonbladet.

Nya amorteringsregler 2016

Vad innebär de nya amorteringskraven?

Vad innebär amorteringskravet? De nya amorteringskraven gäller nya lån och innebär att man måste amortera på nya lån. Endast nya lån omfattas av de nya amorteringskraven.

Exempelvis så omfattas du inte av de nya amorteringskraven ifall du bor kvar i samma bostad och har kvar ditt bolån på den bostaden. Då kommer du inte att påverkas av de nya amorteringskraven. Däremot så omfattas du av de nya amorteringskraven ifall du byter bostad och köper en ny bostad så kommer ditt bostadslån att räknas som ett nytt bolån. Då kommer du att omfattas av de nya bolånereglerna och de nya amorteringsreglerna och amorteringskravet.

Vad kommer amorteringskrav innebära?

Nya amorteringskrav 2016

Nya amorteringskrav innebär att alla nya bolånetagare måste amortera ner sina bolån till 50% belåningsgrad av bostaden värde. Amorteringen av lånen ned till 50% belåningsgrad ska ske stegvis. I ett första steg ska bolånen amorteras med minst 2% årligen ner till 70% belåningsgrad. Sedan ska bolånen amorteras ned med minst 1% om året till 50 procent av bostadens värde.

Vad kommer amorteringskraven betyda i pengar. De nya amorteringskraven innebär att vanliga hushåll måste amortera 2 000-4 000 kronor varje månad extra.

Amorteringskrav när träder det i kraft

När träder de nya amorteringskravet i kraft? Lagen om amorteringskrav är tänkt att börja gälla från 1 maj 2016. Bankerna måste sedan följa den nya lagen om amorteringskrav först från 1 juni 2016.

 

Riksbanken sänker reporäntan: reporäntan sänks till −0,50 procent!

Riksbanken sänker till räntan igen, nu till en ny rekordlåg nivån -0,50%. Riksbanken sänker reporäntan: reporäntan sänks till −0,50 procent!

I mars sänkte Riksbanken styrräntan till minusnivå till -0,25% och idag så Riksbanken ett steg längre och chocksänker räntan till -0,50%. Riksbanken sänker räntan en ny rekordlåg nivå som aldrig tidigare tangerats. Riksbanken chocksänker räntan till minus 0,55 procent. Enligt Riskbankens pressmeddelande så sänker Riksbanken reporäntan till −0,50 procent. Syftet med Riksbankens reporäntesänkningen och köp av statsobligationer är att att ge stöd åt inflationen så att den stiger och stabiliseras runt 2 procent 2017.

Enligt pressmeddelandet så: “Konjunkturen fortsätter att stärkas men inflationen bedöms bli lägre under 2016 jämfört med i tidigare prognos. Perioden med låg inflation blir därmed längre. Detta ökar risken för att förtroendet för inflationsmålet försvagas och för att inflationen inte ska stiga mot målet som förväntat. För att ge stöd åt inflationen så att den stiger och stabiliseras runt 2 procent 2017 har Riksbankens direktion därför beslutat att sänka reporäntan med 0,15 procentenheter till −0,50 procent. Köpen av statsobligationer fortsätter under första halvåret enligt den plan som beslutades i oktober. Direktionen har även beslutat att tills vidare återinvestera förfall och kuponger på statsobligationsportföljen. Det finns en fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken ännu mer expansiv om det behövs för att värna inflationsmålet. ”

Varför sänker riksbanken reporäntan? Riksbanken vill säkra inflationsuppgången!

De flesta undrar givetvis varför sänker riksbanken reporäntan? Jo, Riksbanken sänker reporäntan med 0,15 procentenheter till −0,50 procent för att understödja uppgången i inflationen och för att de långsiktiga inflationsförväntningarna ska vara förenliga med inflationsmålet om 2%.

Starkare konjunktur men längre period med låg inflation

Enligt Riskbanken har konjunkturen stärkts, innebärande sänkt arbetslöshet och en underliggande inflationen som trendmässigt stigit sedan början av 2014.  Dock har lägre energipriser och lägre hyresökningar inneburit att inflationen bedöms bli lägre under 2016 jämfört med i prognosen från december. Därav så sänker Riksbanken räntan för att säkra inflationsuppgången.

Riksbanken räknar med rekordlåg ränta tom 2019

Enligt Riskbankens prognos förväntas reporäntan att ligga kvar på −0,41 till -0,50 procent åtminstone till under större delen av 2016. Därefter förväntas reporäntan att stiga gradvis och i en långsam takt och förväntas var negativ under större delen av 2017 och 2018. Reporäntan förväntas inte bli positiv förrän under det första kvartalet 2019.

Prognos för reporäntan*
2015 kv 42016 kv 12016 kv 22017 kv 12018 kv 12019 kv 1
Reporänta-0,35-0,43 (-0,38)-0,52 (-0,41)-0,53 (-0,33)0,00 (0,26)0,54

*Procent, kvartalsmedelvärden

Riskerna med hushållens skuldsättning måste hanteras

Det låga ränteläget medför risker enligt Riksbanken som påpekat det vid flera tillfällen. Enligt Riskbanken behövs reformer för att minska riskerna med hushållens skuldsättning och reformer som skapar balans mellan utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden så att hushållens vilja att skuldsätta sig minskar. Enligt Riskbanken är det viktigt att något görs då skuldsättningen i kombination med det låga ränteläget ökar riskerna som kan gör att vi få en tickande bomb som kan bli väldigt kostsam för samhällsekonomin ifall den briserar.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta*
20142015201620172018
KPI-0,20,0 (0,0)0,7 (1,3)2,1 (2,5)2,9 (3,0)
KPIF0,50,9 (0,9)1,3 (1,7)2,1 (2,2)2,1 (2,2)
BNP2,33,7 (3,7)3,5 (3,6)2,8 (2,9)2,5 (2,5)
Arbetslöshet,
15-74 år, procent
7,97,4 (7,4)6,8 (6,8)6,7 (6,7)6,9 (6,9)
Reporänta, procent0,5-0,3 (-0,3)-0,5 (-0,4)-0,4 (-0,1)0,2 (0,5)

*Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

Riksbanken kan sänka räntan ytterligare ifall det krävs

Riksbanken har beredskap och kan sänka reporäntan ytterligare från dagens −0,50 procent

Stefan Ingves om det penningpolitiska beslutet, februari 2016

Riksbankschef Stefan Ingves svarar på frågor om det penningpolitiska beskedet den 11 februari 2016.

 

SBAB höjer räntan på bolån

 SBAB höjer räntan på bolånSBAB höjer sin listränta på samtliga bolån

SBAB höjer räntan på bostadslån för alla sina löptider.  SBAB har höjt räntan på bolån med 3 månaders bindningstid med 0,10 procentenheter och räntan på bolån med längre bindningstid med 0,05 eller 0,10 procentenheter. SBAB säger att de höjer räntan på bostadslån på grund av ökande upplåningskostnader och banken säger att fler räntehöjningar kan vänta om kapitalkraven på bankerna ökar, enligt pressmeddelande från banken.

”Vi höjer främst på grund av ökande upplåningskostnader. Det finns även kommande och ökande kapitalkrav på bankerna”, säger Karin Hellgren till Di.se, informationschef på SBAB.

Om det blir fler räntehöjningar att vänta beror bland annat på om kapitalkraven på bankerna ökar ytterligare.

”Det är svårt att sia om framtiden, men det kan vara så att vi har sett botten för räntorna som ju har varit historiskt låga”, säger Karin Hellgren Di.se.

Denna bild bekräftas av SBAB:s vd, Klas Danielsson, via pressmeddelandet som banken gick ut med.

– Det kan vara så att vi har sett botten för bolåneräntorna. Stigande upplåningskostnader och ökande framtida kapitalkrav sätter press uppåt på bolåneräntorna, säger Klas Danielsson, VD på SBAB.

SBAB nya listräntor på samtliga bolån

I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Ikano Bank.

BindningstidFörändring (%)Listränta (%)
3 månader+0,10%1,69%
1 år+0,10%1,69%
2 år+0,10%1,82%
3 år+0,05%2,04%
4 år+0,05%2,32%
5 år+0,10%2,59%
7 år+0,10%3,05%
10 år+0,10%3,53%
 

SEB höjer räntan på rörliga bolån

SEB höjer räntan på sina rörliga bostadslånSEB höjer räntan på rörliga bostadslån

SEB höjer räntan för 3-månaders bostadslån med cirka 0,15 procentenheter enligt ett pressmeddelande på SEBs hemsida. Orsaken till höjningen är att SEB vill ta höjd för ökade kostnader. SEB skriver i ett pressmeddelandet ”Fram tills nu har vi beräknat upplåningsräntan som snittkostnaden för fyra års upplåning. Nu sträcker vi ut den tiden till snittkostnaden för sex års upplåning. Den speglar därmed den faktiska löptiden på SEB:s bostadsobligationer på mellan fem och sju år”.

Nu justeras prissättningen på bolån för att avspegla den verkliga kostnaden för bankens upplåning. Det innebär att tremånadersräntan från och med 2 september höjs med cirka 0,15 procentenheter. Enligt pressmeddelandet säger Mats Torstendahl, chef för Kontorsrörelsen att ”Vi tar höjd för den verkliga kostnaden av vår långa och stabila upplåning och anpassar prissättningen till marknadsläget”, säger Mats Torstendahl, chef för Kontorsrörelsen.

Utifrån SEBs listränta på 3-månaderslån blir den nya räntan 2,15 procentenheter, se nedan för tabell. Något man inte får glömma är SEB verkliga snittränta för augusti var på 1,42 procent, vilket hör till en av de lägsta snitträntorna bland de stora bankerna. I genomsnitt prutade alltså SEB:s kunder sina boräntor med 0,58 procentenheter.

När slår räntehöjningen igenom?

SEBs höjning av räntan slår igenom den 16 september i samband med nästa ränteomsättning för lån med tremånadersränta. Den ökade upplåningskostnaden gäller för alla lån med löptider under sex år, men storleken på höjningen varierar. Den förändringen sker successivt i samband med att räntebindningstiden löper ut.

SEB bolåneräntor – SEB listpris – listränta bolån

BindningstidRäntesats %Senaste ränteförändringFörändring*
3 mån2,00%2015-05-29-0,05%
1 år2,03%2015-03-27-0,04%
2 år2,07%2015-03-27-0,06%
3 år2,09%2015-05-29+0,17%
5 år2,59%2015-05-29+0,32%
7 år3,05%2015-05-29+0,24%
10 år3,55%2015-05-29+0,40%

SEB upplåningsräntor bolån

Här ser du vår aktuella upplåningsränta för bolån. Upplåningsräntan är den kostnad banken har för att låna pengar på marknaden.

BindningstidUpplåningsränta %Senast uppdaterad
3 mån0,262015-09-07 09:15
1 år0,272015-09-07 09:15
2 år0,392015-09-07 09:15
3 år0,592015-09-07 09:15
5 år1,052015-09-07 09:15
7 år1,522015-09-07 09:15
10 år2,072015-09-07 09:15
 

Amorteringskravet kommer tillbaka

Amorteringskravet införs – nytt förslag om amorteringskrav klartAmorteringskravet införs - nytt förslag om amorteringskrav klart

Regeringen har kommit överens med de borgerliga partierna om att ett amorteringskrav ska införas, enligt pressmeddelande från Regeringen under lördag den 5 september.

– Den ökande skuldsättningen hos hushållen medför risker, framförallt för den makroekonomiska stabiliteten. Det är en utveckling som oroar och som måste hanteras. Med ett amorteringskrav minskar vi risken för att hushållens skuldsättning bidrar till finansiell oro, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Inom kort kommer en promemoria med förslag till krav på amortering av nya bolån att remitteras. I promemorian lämnas förslag till en ny bestämmelse om amorteringskrav i lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Finansinspektionen får via en lagändring det mandat myndigheten efterfrågat för att kunna ta fram ett amorteringskrav.

– Förslagen är första steget mot en lagändring som innebär att Finansinspektionen kan få det mandat som krävs för att föreslå och implementera ett amorteringskrav, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.

Det nya amorteringskravet som införs – 2% till 70% och 1% till 50%

Det nya amorteringskravet innebär att nya bolånetagare ska amortera två procent per år av lånebeloppet ned till 70 procents belåningsgrad. Effekten för en som köper en bostad för 3,5 miljoner och tar ett bolån på 2,8 miljoner blir att denne får amortera cirka 4 700 kronor i månaden ned till 70 procent.

Belåningsgraden beräknas på marknadsvärdet av bostaden

Belåningsgraden beräknas på marknadsvärdet av villan eller bostadsrätten och en omvärdering får ske vart femte år. Ifall bostadspriserna fortsätter att öka så blir belåningsgraden blir lägre pga det ökade marknadsvärdet.

Undantag från amorteringskravet

Överenskommelsen innehåller en rad undantag från amorteringskravet.

Nyproduktion undantas amorteringskravet

Köper du nyproduktion ska du också bli undantagen. Köp av nyproducerade bostäder undantas från amorteringskravet.

Undantag från amorteringskravet ges när särskilda skäl föreligger

Det görs även undantag om vissa särskilda skäl föreligger, till exempel arbetslöshet, sjukdom, skils­mässa eller närståendes dödsfall.

Endast nya lån omfattas av amorteringskravet

Redan befintliga bolån ska inte heller omfattas av kravet. Kravet omfattar bara nya lån. Ett nytt lån innebär ett byte av pant, dvs en ny bostad. Man ska fortfarande kunna byta bank utan att amorteringskravet omfattas, men man får inte köpa en ny bostad.

 

SBAB inför ett bolånetak

SBAB inför bolåntakSBAB inför ett bolånetak – max 6,5 gånger årslönen

Nu sätter statliga SBAB ett bolånetak för alla sina bolånekunder och deras bolånekrediter för att minska risken i sin bolåneportfölj. Det som föranlett taket är att bankerna ser väsentligt ökade risker med den stora prisuppgången som varit på bostäder under de senaste åren och anser således att en ordentlig skärpning av bolånegränserna är motiverad för att dämpa bankens risker.

Skenade bostadspriser i storstäderna oroar banken mest

SBAB oroar sig för det kraftigt ökade bostadspriserna i storstäderna där de stora prisuppgångarna har bidragit till att hushållen skuldsätter sig allt mer. Därav har SBAB valt att agera genom att skärpa sina utlåningsregler. SBAB anser att riskerna med de kraftiga prisuppgångarna är alltför stora och har av den anledningen valt att inför en lånegräns vid 5-5,6 gånger bruttoinkomsten.

SBAB tak för bolån – innebörd och effekt

Statliga banken SBAB bestämt sig för att införa ett bolånetak som innebär att bolånet får maximalt uppgå till 6,5 gånger årslönen. SBABs bolånetak innebär i korthet att ingen bolånetagare kommer att få låna mer pengar än 6,5 gånger sin årsinkomst. Dock är detta det maximala taket så den nedre gränsen går inte vid 6,5 gånger för de flesta bolånetagare, utan några låntagare får räkna med att taket blir lägre för deras del och enligt uppgifter från SBAB så kommer vissa bolånetagare att få tak som är begränsat till endast fem gånger årsinkomsten.

Något att tänka på är att ifall det är två personer delar på bolånet är det deras samlade årsinkomst som gäller som tak.

SBAB tak för bolån snarlik andra bankers modeller

SBAB nya bolånetak är snarlika andra bankers modeller där grunden i modellerna är att hushållet ska ha en viss summa kvar när boendekostnaderna är betalda.  I korthet så innebär det att en person som tjänar 35000 kr per månad får maximalt låna 2,7 miljoner vid ett tak på 6,5 gånger årsinkomsten. För den som maximalt får låna till 5,5 gånger årslönen innebär detta att denne får maximalt låna 2,3 miljoner.

SBAB tak för bolån träder i kraft under sommaren

SBABs nya reglerna kommer att börja gälla från och med i sommar enligt banken.

 

Roulette online och bolån

Roulette online och bolånAtt köpa en ny lägenhet eller hus i dagens läge i Sverige kan vara förenat med vissa risker. Det är många som talar om en bostadsbubbla och det kanske gäller mest i de tre städerna, Stockholm, Göteborg och Malmö där bopriserna på bostadsrätter och villor stiger hela tiden. Om man dock söker sig ut på jakt efter en bostad på landsbygden så kan bopriserna där skilja sig rejält mot storstäderna. Du kan enligt bosajter som Hemnet få en villa under en halv miljon i t.ex. Dalsland och Värmland med en rejält tilltagen tomt. Är du villig att bo i Norrland går det att komma under 100000 kr för en bostad.

Oavsett vilken bostad du väljer att investera i så är det en risk om du väljer att låna ett större belopp av banken eller bolåningsinstituten. Beroende på var du bor så har en ny studie visat att människor i Stockholm lånar mycket mera till sin lägenhet än personer i Jämtland. Om du dock skall köpa en bostad idag så behöver du oftast ge en handpenning på minst 10 % av priset, vilket gör att många unga har svårt att köpa sin första egna lägenhet/hus.

Om du dock behöver mer pengar så finns det flera olika sätt att få fram stålarna. Du kan alltid jobba mer, ta mer övertid och dra ner på konsumtionen. Om du dessutom äter ute mindre och drar ner på köpen på kredit så kan många tusenlappar spara varje år som i sin tur kan läggas på en handpenning. Om detta verkar alltför konventionellt eller tråkigt så kan roulettespel på nätet vara ett visst alternativ. Du kanske inte kan vinna enorma summor pengar, men med rätt strategi så kan du få ett visst övertag och dessutom med en del tur få upp till 35x insatsen om satsningen faller väl ut.

Om du då är sugen på just roulette så kan casinoportalen allacasinon hjälpa dig att reda ut vilka casinon som erbjuder de bästa rouletterna. Eftersom det idag finns en hel uppsjö av olika typer av roulette så är det inte direkt lätt att veta vilken av dem som är bäst. Ungefär som att det finns massor med olika sorters bolån och företag som erbjuder de bästa räntorna. Det är därför det lönar sig att läsa innantill och ha lite extra koll innan du bestämmer dig för vad som passar just dig. Samtidigt bör det sägas att roulette inte garanterar dig någon vinst och att det gäller att lägga sig på en nivå som passar en själv. När du tar ett bolån så gäller det att tänka strategiskt framöver och inte alltid se till den kortsiktiga ev. vinsten att ta ett rörligt lån på 3 månader.

 

 

Reporäntan sänks till −0,35 procent

Riksbanken sänker räntan ännu merRiksbanken sänker reporäntan till minus 0,35 procent

Riksbanken sänker överraskande sin viktigaste styrränta, reporäntan, med 0,1 procentenheter till minus 0,35 procent.  Därutöver så utökas köpen av statsobligationer med 45 miljarder kronor

Riksbanken sänkte reporäntan till – 0,25 % i mars vilket rekordlågt och nu kommer Riksbanken med ännu en sänkning – denna gång sänker Riksbanken reporäntan med en ytterligare tiondels procentenhet till minus 0.35 procent.

Motiv till sänkning av reporäntan

Riksbanken skriver sitt pressmeddelande att motivet sänkning är: ”Inflationen stiger och konjunkturen i Sverige fortsätter att stärkas. Men osäkerheten i omvärlden har ökat och konsekvenserna av situationen i Grekland är svårbedömda”.

Prognos för reporäntan*
2015 kv22015 kv32015 kv42016 kv32017 kv32018 kv3
Reporänta-0,25-0,37 (-0,28)-0,41 (-0,29)-0,33 (-0,21)0,26 (0,38)0,81

*Procent, kvartalsmedelvärden

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i april 2015 inom parentes.

 

SBAB, ICA Banken och Ikano bank höjer räntan

SBAB höjer räntorna på bolån

SBAB bostadslånI juni så sänkte SBAB räntorna, men nu gör banken en vändning höjer bolåneräntor denna gång. Enligt pressmeddelande från SBAB så höjer banken några av de långa bolåneräntorna med mellan 10 och 25 punkter from den 17 juni.

SBAB lämnar de kortare räntorna oförändrade

SBAB lämnar de kortare räntorna oförändrade, tremånadersräntan lämnas oförändrad på 1,69 procent och ettårsräntan lämnas oförändrad på 1,69 procent.

SBAB höjer räntorna på bolån med bindningstid på två år eller längre

Däremot så höjer SBAB de längre boräntorna, tvåårsräntan höjs med 10 punkter till 1,92 procent och treårsräntan höjs med 20 punkter till 2,19 procent.

SBAB höjer också fyraåringen med 20 punkter till 2,47 procent och femårsräntan höjs med hela 25 punkter till 2,74 procent.

SBAB höjer även sjuårsräntan med 25 punkter till 3,22 procent och tioårsräntan höjs med 25 punkter till 3,73 procent.

Orsak till höjning av räntan

Enligt banken så speglar höjningen en uppgång i de långa marknadsräntorna den senaste tiden. Klas Danielsson, VD på SBAB, säger att: ” – Med anledning av att marknadsräntorna för längre löptider stigit den senaste tiden höjer vi bolåneräntorna på motsvarande sätt. Vår ambition är att visa följsamhet i våra bolåneräntor gentemot väsentligt förändrade marknadsförutsättningar.”

SBABs nya boräntor

I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Ikano Bank.

ICA Banken och Ikano Bank höjer också räntan

Ränteändringen gäller också för SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Ikano Bank. Räntan för fritidshus och bostadsrätter ligger på samma nivå som motsvarande villalån.

 

Bankernas bolånemarginaler högre än någonsin

Bankernas marginaler är de högsta på väldigt länge

Bankernas bolånemarginaler är på all time high under 2000-talet. Konkurrensen om bolån verkar satt ur spel ifall man ser till bankernas bolånemarginaler som är extremt höga. Riksbanken har sänkt reporäntan till -0,25% och bankerna verkar stoppa hela vinsten i sina egna fickor då bankernas marginaler ligger 1,63% under mars 2015.
Enligt Finansinspektionens statistik var bankernas bolånemarginal för januari till mars i år 1,54, 1,60 respektive 1,63 procent. Samma månader 2014 var marginalerna 1,25, 1,27 respektive 1,27 procent. Bankernas bolånemarginaler på bostadslånen ligger rekordnivåer.

Bankernas marginal på bolån mars 2015

Bankernas bolånemarginaler högre än någonsin

Bankernas bolånemarginaler mars 2015 Källa: FI

FI publicerar bankernas marginal på bolån varje kvartal, vilket är ett sätt att stärka konsumenternas ställning på bolånemarknaden. En ökad insyn i bankernas marginaler minskar det informations- och kunskapsunderläge som alltför många bolånekunder befinner sig i när de förhandlar med bankerna som alltför ofta utnyttjar detta.Den största affären i de flestas liv är bostadsaffären som trots detta präglas ofta av ett tydligt informationsunderläge för kunden. Bankerna är som gamar vilket man tydligt kan se utifrån deras bolånemarginaler.

Bankernas snitträntor kan vara ett verktyg att sänka bankernas marginaler

Nyligen infördes krav på bankerna måste redovisa sin snittränta från och med 1 juni 2016. Nu när bankerna tvingas redovisa sin snittränta, dvs snitträntan på bolånen som konsumenterna får bankerna, så kanske det går att få ned marginalerna till rimligare nivåer. Snitträntan är ett bra verktyg i förhandlingarna med bankerna