SBAB höjer räntan på bolån

 SBAB höjer räntan på bolånSBAB höjer sin listränta på samtliga bolån

SBAB höjer räntan på bostadslån för alla sina löptider.  SBAB har höjt räntan på bolån med 3 månaders bindningstid med 0,10 procentenheter och räntan på bolån med längre bindningstid med 0,05 eller 0,10 procentenheter. SBAB säger att de höjer räntan på bostadslån på grund av ökande upplåningskostnader och banken säger att fler räntehöjningar kan vänta om kapitalkraven på bankerna ökar, enligt pressmeddelande från banken.

”Vi höjer främst på grund av ökande upplåningskostnader. Det finns även kommande och ökande kapitalkrav på bankerna”, säger Karin Hellgren till Di.se, informationschef på SBAB.

Om det blir fler räntehöjningar att vänta beror bland annat på om kapitalkraven på bankerna ökar ytterligare.

”Det är svårt att sia om framtiden, men det kan vara så att vi har sett botten för räntorna som ju har varit historiskt låga”, säger Karin Hellgren Di.se.

Denna bild bekräftas av SBAB:s vd, Klas Danielsson, via pressmeddelandet som banken gick ut med.

– Det kan vara så att vi har sett botten för bolåneräntorna. Stigande upplåningskostnader och ökande framtida kapitalkrav sätter press uppåt på bolåneräntorna, säger Klas Danielsson, VD på SBAB.

SBAB nya listräntor på samtliga bolån

I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Ikano Bank.

BindningstidFörändring (%)Listränta (%)
3 månader+0,10%1,69%
1 år+0,10%1,69%
2 år+0,10%1,82%
3 år+0,05%2,04%
4 år+0,05%2,32%
5 år+0,10%2,59%
7 år+0,10%3,05%
10 år+0,10%3,53%
 

SEB höjer räntan på rörliga bolån

SEB höjer räntan på sina rörliga bostadslånSEB höjer räntan på rörliga bostadslån

SEB höjer räntan för 3-månaders bostadslån med cirka 0,15 procentenheter enligt ett pressmeddelande på SEBs hemsida. Orsaken till höjningen är att SEB vill ta höjd för ökade kostnader. SEB skriver i ett pressmeddelandet ”Fram tills nu har vi beräknat upplåningsräntan som snittkostnaden för fyra års upplåning. Nu sträcker vi ut den tiden till snittkostnaden för sex års upplåning. Den speglar därmed den faktiska löptiden på SEB:s bostadsobligationer på mellan fem och sju år”.

Nu justeras prissättningen på bolån för att avspegla den verkliga kostnaden för bankens upplåning. Det innebär att tremånadersräntan från och med 2 september höjs med cirka 0,15 procentenheter. Enligt pressmeddelandet säger Mats Torstendahl, chef för Kontorsrörelsen att ”Vi tar höjd för den verkliga kostnaden av vår långa och stabila upplåning och anpassar prissättningen till marknadsläget”, säger Mats Torstendahl, chef för Kontorsrörelsen.

Utifrån SEBs listränta på 3-månaderslån blir den nya räntan 2,15 procentenheter, se nedan för tabell. Något man inte får glömma är SEB verkliga snittränta för augusti var på 1,42 procent, vilket hör till en av de lägsta snitträntorna bland de stora bankerna. I genomsnitt prutade alltså SEB:s kunder sina boräntor med 0,58 procentenheter.

När slår räntehöjningen igenom?

SEBs höjning av räntan slår igenom den 16 september i samband med nästa ränteomsättning för lån med tremånadersränta. Den ökade upplåningskostnaden gäller för alla lån med löptider under sex år, men storleken på höjningen varierar. Den förändringen sker successivt i samband med att räntebindningstiden löper ut.

SEB bolåneräntor – SEB listpris – listränta bolån

BindningstidRäntesats %Senaste ränteförändringFörändring*
3 mån2,00%2015-05-29-0,05%
1 år2,03%2015-03-27-0,04%
2 år2,07%2015-03-27-0,06%
3 år2,09%2015-05-29+0,17%
5 år2,59%2015-05-29+0,32%
7 år3,05%2015-05-29+0,24%
10 år3,55%2015-05-29+0,40%

SEB upplåningsräntor bolån

Här ser du vår aktuella upplåningsränta för bolån. Upplåningsräntan är den kostnad banken har för att låna pengar på marknaden.

BindningstidUpplåningsränta %Senast uppdaterad
3 mån0,262015-09-07 09:15
1 år0,272015-09-07 09:15
2 år0,392015-09-07 09:15
3 år0,592015-09-07 09:15
5 år1,052015-09-07 09:15
7 år1,522015-09-07 09:15
10 år2,072015-09-07 09:15
 

Amorteringskravet kommer tillbaka

Amorteringskravet införs – nytt förslag om amorteringskrav klartAmorteringskravet införs - nytt förslag om amorteringskrav klart

Regeringen har kommit överens med de borgerliga partierna om att ett amorteringskrav ska införas, enligt pressmeddelande från Regeringen under lördag den 5 september.

– Den ökande skuldsättningen hos hushållen medför risker, framförallt för den makroekonomiska stabiliteten. Det är en utveckling som oroar och som måste hanteras. Med ett amorteringskrav minskar vi risken för att hushållens skuldsättning bidrar till finansiell oro, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Inom kort kommer en promemoria med förslag till krav på amortering av nya bolån att remitteras. I promemorian lämnas förslag till en ny bestämmelse om amorteringskrav i lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Finansinspektionen får via en lagändring det mandat myndigheten efterfrågat för att kunna ta fram ett amorteringskrav.

– Förslagen är första steget mot en lagändring som innebär att Finansinspektionen kan få det mandat som krävs för att föreslå och implementera ett amorteringskrav, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.

Det nya amorteringskravet som införs – 2% till 70% och 1% till 50%

Det nya amorteringskravet innebär att nya bolånetagare ska amortera två procent per år av lånebeloppet ned till 70 procents belåningsgrad. Effekten för en som köper en bostad för 3,5 miljoner och tar ett bolån på 2,8 miljoner blir att denne får amortera cirka 4 700 kronor i månaden ned till 70 procent.

Belåningsgraden beräknas på marknadsvärdet av bostaden

Belåningsgraden beräknas på marknadsvärdet av villan eller bostadsrätten och en omvärdering får ske vart femte år. Ifall bostadspriserna fortsätter att öka så blir belåningsgraden blir lägre pga det ökade marknadsvärdet.

Undantag från amorteringskravet

Överenskommelsen innehåller en rad undantag från amorteringskravet.

Nyproduktion undantas amorteringskravet

Köper du nyproduktion ska du också bli undantagen. Köp av nyproducerade bostäder undantas från amorteringskravet.

Undantag från amorteringskravet ges när särskilda skäl föreligger

Det görs även undantag om vissa särskilda skäl föreligger, till exempel arbetslöshet, sjukdom, skils­mässa eller närståendes dödsfall.

Endast nya lån omfattas av amorteringskravet

Redan befintliga bolån ska inte heller omfattas av kravet. Kravet omfattar bara nya lån. Ett nytt lån innebär ett byte av pant, dvs en ny bostad. Man ska fortfarande kunna byta bank utan att amorteringskravet omfattas, men man får inte köpa en ny bostad.

 

SBAB inför ett bolånetak

SBAB inför bolåntakSBAB inför ett bolånetak – max 6,5 gånger årslönen

Nu sätter statliga SBAB ett bolånetak för alla sina bolånekunder och deras bolånekrediter för att minska risken i sin bolåneportfölj. Det som föranlett taket är att bankerna ser väsentligt ökade risker med den stora prisuppgången som varit på bostäder under de senaste åren och anser således att en ordentlig skärpning av bolånegränserna är motiverad för att dämpa bankens risker.

Skenade bostadspriser i storstäderna oroar banken mest

SBAB oroar sig för det kraftigt ökade bostadspriserna i storstäderna där de stora prisuppgångarna har bidragit till att hushållen skuldsätter sig allt mer. Därav har SBAB valt att agera genom att skärpa sina utlåningsregler. SBAB anser att riskerna med de kraftiga prisuppgångarna är alltför stora och har av den anledningen valt att inför en lånegräns vid 5-5,6 gånger bruttoinkomsten.

SBAB tak för bolån – innebörd och effekt

Statliga banken SBAB bestämt sig för att införa ett bolånetak som innebär att bolånet får maximalt uppgå till 6,5 gånger årslönen. SBABs bolånetak innebär i korthet att ingen bolånetagare kommer att få låna mer pengar än 6,5 gånger sin årsinkomst. Dock är detta det maximala taket så den nedre gränsen går inte vid 6,5 gånger för de flesta bolånetagare, utan några låntagare får räkna med att taket blir lägre för deras del och enligt uppgifter från SBAB så kommer vissa bolånetagare att få tak som är begränsat till endast fem gånger årsinkomsten.

Något att tänka på är att ifall det är två personer delar på bolånet är det deras samlade årsinkomst som gäller som tak.

SBAB tak för bolån snarlik andra bankers modeller

SBAB nya bolånetak är snarlika andra bankers modeller där grunden i modellerna är att hushållet ska ha en viss summa kvar när boendekostnaderna är betalda.  I korthet så innebär det att en person som tjänar 35000 kr per månad får maximalt låna 2,7 miljoner vid ett tak på 6,5 gånger årsinkomsten. För den som maximalt får låna till 5,5 gånger årslönen innebär detta att denne får maximalt låna 2,3 miljoner.

SBAB tak för bolån träder i kraft under sommaren

SBABs nya reglerna kommer att börja gälla från och med i sommar enligt banken.

 

Roulette online och bolån

Roulette online och bolånAtt köpa en ny lägenhet eller hus i dagens läge i Sverige kan vara förenat med vissa risker. Det är många som talar om en bostadsbubbla och det kanske gäller mest i de tre städerna, Stockholm, Göteborg och Malmö där bopriserna på bostadsrätter och villor stiger hela tiden. Om man dock söker sig ut på jakt efter en bostad på landsbygden så kan bopriserna där skilja sig rejält mot storstäderna. Du kan enligt bosajter som Hemnet få en villa under en halv miljon i t.ex. Dalsland och Värmland med en rejält tilltagen tomt. Är du villig att bo i Norrland går det att komma under 100000 kr för en bostad.

Oavsett vilken bostad du väljer att investera i så är det en risk om du väljer att låna ett större belopp av banken eller bolåningsinstituten. Beroende på var du bor så har en ny studie visat att människor i Stockholm lånar mycket mera till sin lägenhet än personer i Jämtland. Om du dock skall köpa en bostad idag så behöver du oftast ge en handpenning på minst 10 % av priset, vilket gör att många unga har svårt att köpa sin första egna lägenhet/hus.

Om du dock behöver mer pengar så finns det flera olika sätt att få fram stålarna. Du kan alltid jobba mer, ta mer övertid och dra ner på konsumtionen. Om du dessutom äter ute mindre och drar ner på köpen på kredit så kan många tusenlappar spara varje år som i sin tur kan läggas på en handpenning. Om detta verkar alltför konventionellt eller tråkigt så kan roulettespel på nätet vara ett visst alternativ. Du kanske inte kan vinna enorma summor pengar, men med rätt strategi så kan du få ett visst övertag och dessutom med en del tur få upp till 35x insatsen om satsningen faller väl ut.

Om du då är sugen på just roulette så kan casinoportalen allacasinon hjälpa dig att reda ut vilka casinon som erbjuder de bästa rouletterna. Eftersom det idag finns en hel uppsjö av olika typer av roulette så är det inte direkt lätt att veta vilken av dem som är bäst. Ungefär som att det finns massor med olika sorters bolån och företag som erbjuder de bästa räntorna. Det är därför det lönar sig att läsa innantill och ha lite extra koll innan du bestämmer dig för vad som passar just dig. Samtidigt bör det sägas att roulette inte garanterar dig någon vinst och att det gäller att lägga sig på en nivå som passar en själv. När du tar ett bolån så gäller det att tänka strategiskt framöver och inte alltid se till den kortsiktiga ev. vinsten att ta ett rörligt lån på 3 månader.

 

 

Reporäntan sänks till −0,35 procent

Riksbanken sänker räntan ännu merRiksbanken sänker reporäntan till minus 0,35 procent

Riksbanken sänker överraskande sin viktigaste styrränta, reporäntan, med 0,1 procentenheter till minus 0,35 procent.  Därutöver så utökas köpen av statsobligationer med 45 miljarder kronor

Riksbanken sänkte reporäntan till – 0,25 % i mars vilket rekordlågt och nu kommer Riksbanken med ännu en sänkning – denna gång sänker Riksbanken reporäntan med en ytterligare tiondels procentenhet till minus 0.35 procent.

Motiv till sänkning av reporäntan

Riksbanken skriver sitt pressmeddelande att motivet sänkning är: ”Inflationen stiger och konjunkturen i Sverige fortsätter att stärkas. Men osäkerheten i omvärlden har ökat och konsekvenserna av situationen i Grekland är svårbedömda”.

Prognos för reporäntan*
2015 kv22015 kv32015 kv42016 kv32017 kv32018 kv3
Reporänta-0,25-0,37 (-0,28)-0,41 (-0,29)-0,33 (-0,21)0,26 (0,38)0,81

*Procent, kvartalsmedelvärden

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i april 2015 inom parentes.

 

SBAB, ICA Banken och Ikano bank höjer räntan

SBAB höjer räntorna på bolån

SBAB bostadslånI juni så sänkte SBAB räntorna, men nu gör banken en vändning höjer bolåneräntor denna gång. Enligt pressmeddelande från SBAB så höjer banken några av de långa bolåneräntorna med mellan 10 och 25 punkter from den 17 juni.

SBAB lämnar de kortare räntorna oförändrade

SBAB lämnar de kortare räntorna oförändrade, tremånadersräntan lämnas oförändrad på 1,69 procent och ettårsräntan lämnas oförändrad på 1,69 procent.

SBAB höjer räntorna på bolån med bindningstid på två år eller längre

Däremot så höjer SBAB de längre boräntorna, tvåårsräntan höjs med 10 punkter till 1,92 procent och treårsräntan höjs med 20 punkter till 2,19 procent.

SBAB höjer också fyraåringen med 20 punkter till 2,47 procent och femårsräntan höjs med hela 25 punkter till 2,74 procent.

SBAB höjer även sjuårsräntan med 25 punkter till 3,22 procent och tioårsräntan höjs med 25 punkter till 3,73 procent.

Orsak till höjning av räntan

Enligt banken så speglar höjningen en uppgång i de långa marknadsräntorna den senaste tiden. Klas Danielsson, VD på SBAB, säger att: ” – Med anledning av att marknadsräntorna för längre löptider stigit den senaste tiden höjer vi bolåneräntorna på motsvarande sätt. Vår ambition är att visa följsamhet i våra bolåneräntor gentemot väsentligt förändrade marknadsförutsättningar.”

SBABs nya boräntor

I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Ikano Bank.

ICA Banken och Ikano Bank höjer också räntan

Ränteändringen gäller också för SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Ikano Bank. Räntan för fritidshus och bostadsrätter ligger på samma nivå som motsvarande villalån.

 

Bankernas bolånemarginaler högre än någonsin

Bankernas marginaler är de högsta på väldigt länge

Bankernas bolånemarginaler är på all time high under 2000-talet. Konkurrensen om bolån verkar satt ur spel ifall man ser till bankernas bolånemarginaler som är extremt höga. Riksbanken har sänkt reporäntan till -0,25% och bankerna verkar stoppa hela vinsten i sina egna fickor då bankernas marginaler ligger 1,63% under mars 2015.
Enligt Finansinspektionens statistik var bankernas bolånemarginal för januari till mars i år 1,54, 1,60 respektive 1,63 procent. Samma månader 2014 var marginalerna 1,25, 1,27 respektive 1,27 procent. Bankernas bolånemarginaler på bostadslånen ligger rekordnivåer.

Bankernas marginal på bolån mars 2015

Bankernas bolånemarginaler högre än någonsin

Bankernas bolånemarginaler mars 2015 Källa: FI

FI publicerar bankernas marginal på bolån varje kvartal, vilket är ett sätt att stärka konsumenternas ställning på bolånemarknaden. En ökad insyn i bankernas marginaler minskar det informations- och kunskapsunderläge som alltför många bolånekunder befinner sig i när de förhandlar med bankerna som alltför ofta utnyttjar detta.Den största affären i de flestas liv är bostadsaffären som trots detta präglas ofta av ett tydligt informationsunderläge för kunden. Bankerna är som gamar vilket man tydligt kan se utifrån deras bolånemarginaler.

Bankernas snitträntor kan vara ett verktyg att sänka bankernas marginaler

Nyligen infördes krav på bankerna måste redovisa sin snittränta från och med 1 juni 2016. Nu när bankerna tvingas redovisa sin snittränta, dvs snitträntan på bolånen som konsumenterna får bankerna, så kanske det går att få ned marginalerna till rimligare nivåer. Snitträntan är ett bra verktyg i förhandlingarna med bankerna
 

Bankerna måste redovisa snittränta from 1 juni 2015

Bankerna tvingas att redovisa snitträntan på sina bolån

Alla banker måste från och med 1 juni redovisa sina verkliga bolåneräntor. Tidigare var bankerna bara skyldiga sina listräntor, dvs räntan som man skulle få betala utan att pruta något på bolånet, men nu tvingas bankerna redovisa redovisa verkliga bolåneräntor.

Kravet på snittränta sköts fram tom 1 juni

Kravet på snitträntor från Finansinspektionen skulle egentligen ha införts redan från och med 1 mars, men kravet blev uppskjutet för att ge bankerna en rimlig tid att ta fram siffrorna över sina snitträntor.

Snitträntan är visar hur mycket man bör kunna pruta på listräntan i snitt

Bankerna måste från och med 1 juni uppge snitträntan på sina bolån, dvs vad samtliga bolånekunder betalar i genomsnitt för sina bolån. Tack vare snitträntan så kommer de bästa bankerna som ger bäst ränterabatt att bli uppenbara för bolånetagarna.  Tidigare var den verkliga räntan som kunderna betalade dold och visste inte vad man kunde få för ränta förrän förhandlingen med banken och då fick man reda på den egentliga kostnaden för sitt bolån.

Nu kan alla  bolånetagare se räntan som andra bolånetagare verkligen betalar för sina bolån. Tack var snitträntan så kan man nu få en indikation på vad man kan förhandla ned listräntan till. Snitträntan är ett bra verktyg i förhandlingarna om boräntan.

Några banker har börjat redovisa snitträntan

Det nya kravet om snittränta kan innebär att bankerna har fem dagar på sig att redovisa nya siffror för månaden. Därav så dröjer det tom fredag 5 juni innan bolånekunder kan få en fullständig bild av hur bankernas snitträntor ser ut.

Dock har några banker redan börjat redovisa sina snitträntor för bolån, alltså den genomsnittliga ränta som deras kunder verkligen betalar för bolånen. Skillnaderna mellan listräntan och snitträntan är mycket större än vad man kunnat tro. De banker som börjat redovisa är Handelsbanken, Ikano Bank, Skandiabanken och Danske Bank.  SEB och Swedbank har ännu inte redovisat några siffror, men man får en liten bild av hur läget ser ut.

Danske banks kunder har bäst snittränta på rörliga lån.

Snitträntan i maj, 3 månader:

Bankerna måste redovisa snittränta bolån

Danske Bank: 1,47 procent

Ikano Bank: 1,75 procent

Snitträntan i april, 3 månader:
Handelsbanken: 1,72 procent
SBAB: 1,66 procent
Nordea: 1,59 procent
Skandiabanken: 1,54 procent

Pruta på ditt bolån

Se till att pruta på ditt bolån nu när du ser vad genomsnittet betalar för sina bolån. Bolånen har blivit bankernas bankomater då deras marginaler aldrig varit så höga som det är nu.

 

SBAB sänker räntan

SBAB sänker bolåneräntornaSBAB sänker bolåneräntorna

Det verkar som banken fick bita i det sura äpplet senast då SBAB höjde räntan i början av maj då banken väljer att sänka bolåneräntorna så kort efter den senaste höjningen på långa lån.
SBAB sänker räntan med tre månaders och ett års bindningstid med 0,10procentenheter till 1,69 %. Bolåneräntan för lån med två till tio års bindningstid sänks med mellan 0,07 och 0,10 procentenheter.
Kan detta vara startskottet för ett räntepriskrig som vi väntat på? Troligtvis inte då bankerna verkar ligga på latsidan och inte rustat för ett räntekrig.

SBAB sänker räntan pga en förändrad ränteutveckling

Enligt banken är sänkningen en följd av att marknadsräntorna den senaste tiden har sjunkit och bankens målsättning är att visa en följsamhet mot ränteutvecklingen.
Klas Danielsson, SBABs VD, säger att: -Vi sänker bolåneräntorna eftersom marknadsräntorna den senaste tiden har sjunkit. Vår upplåningskostnad är lägst för de korta löptiderna, vilket betyder att våra bolåneräntor med tre månaders och ett års bindningstid är lägre än för de längre löptiderna.

SBAB sänker mest på rörliga lån

SBAB sänker mest på lån rörlig ränta. De kortaste bindningstiderna sänks med 0,10 procentenheter, vilket är den vanligaste bindningstiden hos SBAB:s kunder då alltfler väljer rörlig ränta.

SBAB listräntor efter sänkningen

https://www.sbab.se/images/18.31f3306114d5afae63f1fd/1432890255073/press_150529.PNG
I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus.

När SBABs sänkning av räntorna börjar gälla 1 juni

SBABs sänkning av räntorna gäller från och med måndagen den 1 juni 2015.

ICA Banken och Ikano Bank sänker också räntorna

Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Ikano Bank.