Swedbank sänker räntan

Swedbank sänker räntorna för in- och utlåning från den 30 maj 2013 Swedbank sänker inlåningsräntorna med 0,05-0,15 procentenheter och utlåningsräntorna för bolån till privatpersoner med 0,10 procentenheter. Bakgrunden till beslutet är en nedgång i marknadsräntorna och upplåningskostnader. Ränteändringen gäller från och med den 30 maj 2013 för inlåning och den 10 juni 2013 för utlåning. […]
Continue reading…