Riksbanken sänker reporäntan till noll procent

Reporäntan sänks till noll procent Riksbanken chockar Sverige genom att sänka reporäntan till 0 procent. Aldrig tidigare har detta skett, utan detta är första gången det sker i Sverige då vi aldrig haft noll procents reporänta i Sverige. Billigare bolån – risk för priserna på bostäder fortsätter att gå upp Den sänkta reporäntan innebär i […]
Continue reading…

 

Räntekrig pågår sen Riksbankens sänkning av räntan

Bankerna mobiliserar för ett bolånekrig om bolånekunder Nu verkar allt fler banker ge sig in i bolånekriget som blossade upp efter Riksbankens sänkning av räntan med en halv procent förra veckan. Bankerna har efter det börjat sänka sina bolåneräntor och alltfler banker vill ge sig in i kriget. Förhoppningsvis bryter ett fullskaligt räntekrig ut bland […]
Continue reading…

 

Riksbanken sänker räntan kraftigt

Riksbanken sänker styrräntan med 0,5 procentenheter Reporäntan sänks med en halv procentenhet till 0,25 procent. Idag gick Riksbanken ut med ett pressmeddelande om att de sänker räntan med 0,5 procentenheter och den nya räntan blir 0,25 procent. Riksbanken skriver att konjunkturen fortsätter att stärkas i svensk ekonomi samtidigt som inflationen har blivit lägre än väntat och […]
Continue reading…

 

Räntan sänks?

Storbankerna verkar vara överens om att reporäntan sänks Riksbankens räntebesked kommer 3 juli 2014 och nu är storbankerna säkra på att räntan kommer att sänkas. Reporäntan blir så här låg enligt storbankerna enligt Aftonbladet verkar de svenska storbankerna eniga om att Riksbanken kommer att sänka räntan den 3 juli. Storbankerna, Swedbank, Nordea, SEB, Danske Bank, och […]
Continue reading…

 

Hushållens bolåneräntor fortsätter att sjunka

Boräntorna fortsätter att sjunka för hushållen Enligt SCB sjönk hushållens bolåneräntor något under 2014 för nya avtal från monetära finansinstitut (MFI). Bolåneräntorna sjönk från 2,41 till 2,39 procent, vilket främst beror på att räntor på lån med bindningstid till och med 3 månader sjönk från 2,37 till 2,35 procent. MFI:s genomsnittliga utlåningsränta för nya avtal […]
Continue reading…

 

Hushållens lån fortsätter att öka

Hushållens totala lån uppgår till 2 956 miljarder I takt med att bolåneräntorna sjunker så fortsätter hushållens totala lån att öka och i maj uppgick hushållens totala lån till 2 956 miljarder kronor. En anledning till att svenskarnas lån fortsätter att öka kan bland annat bero på att svenskarna blir allt rikare samtidigt som boräntorna […]
Continue reading…

 

Riksbanken sänker reporäntan

Riksbanken sänker styrräntan med 0,25 procent till 0,75 procent Riksbankens sjätte och sista räntebesked för året kom idag. Under året året har samtliga tidigare räntemöten slutat med att räntan har lämnats oförändrad, men denna gång bröt Riksbanken trenden. Riksbanken sänker räntan med 0,25 procentenheter till 0,75 procent. Inflationen har varit avgörande Riksbanken skriver på sin […]
Continue reading…