Bolånetak

Bolånetaket infördes och bolån

Bolånetaket  infördes den 1 oktober 2010 då Finansinspektionen (FI) gav ut sin rekommendation ””Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad”. I denna rekommenderar FI att alla som lånar pengar för att köpa en bostad (bolån / bostadslån) måste lägga 15 % av köpeskillingen som kontantinsats, dvs du får inte låna lika som tidigare utan max 85 % bostadslånet.

Bolånetak olika banker

Bolånetaket är samma hos alla banker så den går inte belåna fastigheten eller bostaden mer hos nog enskild bank. Bolånetaket innebär att en bostad inte får belånas över 85 procent av marknadsvärdet. Det andra verktyget är bankernas riskvikter för bolån och den kan höjas. Det innebär att bankerna måste ha mer kapital för sin utlåning av bostäder.

Numera lånar allt fler just till dessa 85 % som man alltså är beviljad till och inte mer med bostaden som säkerhet via en och samma bank. Bolånetaket gör att du inte får belåna bostaden till mer än 85 % av bostadens värde. Indirekt så kringgår många banker syftet med lagen genom att erbjuda s.k blancolån eller privatlån, dvs lån utan säkerhet för större delen av återstående 15 %. På så sätt så kan man oftast låna upp till 90 % av bostadens värde via samma bank utan några större problem.Skillnaden nu är att banken tar en högre ränta för den delen.

En nackdel som diskuterats är många stängs ute då de inte har sparade pengar till kontantinsatsen och främst unga som oftast inte har hunnit arbeta något. Den farhågan som man hade vad  gäller priset så är det lite för tidigt för att påvisa att bolånetaket har bidragit till att priserna på bostäder har gått ned eller bromsats upp prisutvecklingen, men då räntorna har gått ned i en rasande takt och legat på en väldigt låg nivå så är det svårt att se vad den faktiska effekten har blivit. Man hade säkert kunnat se mönstret tydligare ifall räntorna inte hade legat på en så låg nivå som de gör idag.

Här kan du läsa en FIs sammanfattning av Fs allmänna råd rörande bolånetaket:

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad

”Finansinspektionen beslutar om allmänna råd för kreditinstitut som lämnar krediter med bostaden som säkerhet. Råden innebär att krediter med bostaden som säkerhet sammantaget inte bör överstiga 85 procent av bostadens marknadsvärde vid lämnandet av krediten. Hushållens skuldsättning i förhållande till den disponibla inkomsten har under de senaste 15 åren har ökat kraftigt. I Sverige domineras hushållens skulder av krediter för bostadsändamål och belåningsgraden på bostäderna har stigit under samma period. En alltför hög skuldsättningsnivå och belåningsgrad gör en låntagare sårbar för en situation där fastighetspriserna sjunker eftersom bostaden då inte kan säljas utan att låntagaren får kvar en restskuld.
De allmänna råden syftar till att motverka en osund utveckling på kreditmarknaden där kreditinstitut använder allt högre belåningsgrader som konkurrensmedel vid kreditgivningen avseende bolån och därmed ökar den totala skuldsättningen för konsumenterna. En sådan utveckling riskerar att utsätta konsumenter för oacceptabla risker och på sikt skada förtroendet för kreditmarknaden. En begränsning av belåningsgraden på bolån skapar incitament för låntagare att begränsa sin skuldsättning.
Begränsningen gäller vid lämnande av nya lån, inklusive utökning av befintlig belåning, med bostaden som pant. Omskrivning av befintliga lån eller nya krediter som ersätter krediter som tidigare lämnats av ett annat företag för samma bostad omfattas inte av regleringen, så länge krediten inte utökas.

Finansinspektionen anser att regleringen av institutens kreditgivning ska ha formen av allmänna råd. På så sätt ges de berörda företagen möjlighet att vidta alternativa åtgärder för att uppnå syftet med regleringen. Finansinspektionen bedömer att regleringen inte kommer att medföra några betydande priseffekter på bostadsmarknaden.”

Läs hela FI beslutspromemoria rörande bolånetaket här!

Rating: 2.8/5. From 2 votes.
Please wait...

One thought on “Bolånetak

  1. Vi måste reda ut en sak angående bolånetaket är att det inte är en lag utan en rekommendation ifrån fi för bankerna att följa. läs och begrunda själv på finansinspektionens hemsida.
    http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2010/beslutspromemoria_bolan-fs1002.pdf

    Rating: 2.5/5. From 1 vote.
    Please wait...

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.