Nya bolåneregler 2014 – bolån ska amorteras till 50 procent

Nya amorteringskrav har beslutatsNya bolåneregler 2014 - nya bolån ska amorteras ner till 50 procent

Idag tisdagen den 11 november 20144, kom Stabilitetsrådet, bestående av regeringen, Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden, överens om nya amorteringskrav för de svenska hushållen. Finansinspektionens reglering innebär att nya lån ska amorteras ner i två steg. Ett bolån med en belåningsgrad över 70 procent ska amorteras med minst 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år. Hushåll med ett bostadslån under 70 procents belåningsgrad ska amortera minst 1 procent per år till dess att belåningsgraden är 50 procent.

Det nya amorteringskravet slår hårt mot boende

De nya amorteringskraven innebär att nya bolånetagare ska amortera ner sina bolån till 50 procents belåningsgrad. Bolånen ska först amorteras med minst 2 procent varje år ner till 70 procents belåningsgrad. Därefter ska bostadslånen amorteras ner med minst 1 procent årligen till 50 procents belåningsgrad.

Amorteringskraven gäller bara nya bolån

De nya amorteringsreglerna gäller bara nya bolånetagare som tar bostadslån för första gången. Enligt Finansinspektionen vore det ett för stort ingrepp att gå in i redan existerande kontrakt. Vidare ska reglerna utformas så att det inte uppstår inlåsningseffekter för den som exempelvis byter bank, men exakt hur detta ska ut rent tekniskt är inte klart.

Undantag för arbetslösa, sjuka eller som avlider

En annan fråga är vad som ska gälla vid exempelvis arbetslöshet och sjukdom. Finansinspektionens chef Martin Andersson säger att kraven kommer att innehålla ett mått av flexibilitet, men även på den punkten är den exakta utformningen oklar.

Bakgrund till de nya amorteringskraven

Hushållens skulder innebär risker både för Sveriges ekonomi och för enskilda hushåll. Samtidigt visar Finansinspektionens årliga bolåneundersökningar att hushållen har större buffertar i dag än innan bolånetaket infördes 2010. Nästan alla nya bolånetagare med belåningsgrader över 75 procent amorterar och väldigt få hushåll tar lån över bolånetaket. Däremot väljer nya låntagare med lägre belåningsgrader ofta att vänta med att amortera. Det är bekymmersamt eftersom internationella erfarenheter pekar på att hushåll med belåningsgrader över 40–50 procent är benägna att dra ner på annan konsumtion när de ekonomiska förutsättningarna ändras. Det som oroar Finansinspektionen är därför de negativa effekterna på Sveriges ekonomi, de så kallade makroekonomiska riskerna, som kan uppstå om något oväntat händer hushållen eller i omvärlden. Då kan konjunkturnedgångar fördjupas och tillväxten i ekonomin sänkas.

Finansinspektionen vill därför att nya bolånetagare ska amortera mer än i dag. Det ökar deras motståndskraft mot störningar och minskar risken att Sveriges ekonomi påverkas negativt om något oväntat händer i Sverige eller i omvärlden.

Tar tid innan nya amorteringsreglerna träder i kraft

Finansinspektionen kommer nu att börja arbetet med att ta fram de nya amorteringsreglerna i detalj, men de nya reglerna beräknas ta några månader innan de är slutgiltiga.

Undantagsregler för arbetslösa, sjuka eller som avlider

Två viktiga frågor att lösa är definitionerna av nya lån och tillfälliga undantag. Reglerna  kommer att innehålla utrymme för hushåll med tillfälligt ansträngd ekonomi att göra uppehåll med amorteringarna. Det kan till exempel röra sig om situationer där någon i hushållet blir arbetslös, sjuk eller avlider.

Hur påverkar de nya amorteringsreglerna olika hushåll?

Nedan har Finansinspektionen tagit fram några exempel på hur regleringen påverkar olika hushåll.

Alla beräkningsexempel utgår från en belåningsgrad på 85 procent:
  • För ett hushåll med 1 miljon kronor i lån blir den månatliga amorteringen 1 700 kronor. Det ska ställas mot den amortering på 1 200 kronor som samma hushåll har idag med Bankföreningens befintliga rekommendation.
  • Lånar hushållet 2,5 miljoner kronor ökar amorteringen till 4 200 kronor i månaden från dagens 2 900 kronor i månaden.
  • Tar hushållet ett lån på 5 miljoner kronor behöver de amortera 8 300 kronor i månaden mot dagens 5 900 kronor i månaden.
Rating: 3.3/5. From 2 votes.
Please wait...

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

13 − 10 =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.