Riksbanken sänker reporäntan: reporäntan sänks till −0,50 procent!

Riksbanken sänker till räntan igen, nu till en ny rekordlåg nivån -0,50%. Riksbanken sänker reporäntan: reporäntan sänks till −0,50 procent!

I mars sänkte Riksbanken styrräntan till minusnivå till -0,25% och idag så Riksbanken ett steg längre och chocksänker räntan till -0,50%. Riksbanken sänker räntan en ny rekordlåg nivå som aldrig tidigare tangerats. Riksbanken chocksänker räntan till minus 0,55 procent. Enligt Riskbankens pressmeddelande så sänker Riksbanken reporäntan till −0,50 procent. Syftet med Riksbankens reporäntesänkningen och köp av statsobligationer är att att ge stöd åt inflationen så att den stiger och stabiliseras runt 2 procent 2017.

Enligt pressmeddelandet så: ”Konjunkturen fortsätter att stärkas men inflationen bedöms bli lägre under 2016 jämfört med i tidigare prognos. Perioden med låg inflation blir därmed längre. Detta ökar risken för att förtroendet för inflationsmålet försvagas och för att inflationen inte ska stiga mot målet som förväntat. För att ge stöd åt inflationen så att den stiger och stabiliseras runt 2 procent 2017 har Riksbankens direktion därför beslutat att sänka reporäntan med 0,15 procentenheter till −0,50 procent. Köpen av statsobligationer fortsätter under första halvåret enligt den plan som beslutades i oktober. Direktionen har även beslutat att tills vidare återinvestera förfall och kuponger på statsobligationsportföljen. Det finns en fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken ännu mer expansiv om det behövs för att värna inflationsmålet. ”

Varför sänker riksbanken reporäntan? Riksbanken vill säkra inflationsuppgången!

De flesta undrar givetvis varför sänker riksbanken reporäntan? Jo, Riksbanken sänker reporäntan med 0,15 procentenheter till −0,50 procent för att understödja uppgången i inflationen och för att de långsiktiga inflationsförväntningarna ska vara förenliga med inflationsmålet om 2%.

Starkare konjunktur men längre period med låg inflation

Enligt Riskbanken har konjunkturen stärkts, innebärande sänkt arbetslöshet och en underliggande inflationen som trendmässigt stigit sedan början av 2014.  Dock har lägre energipriser och lägre hyresökningar inneburit att inflationen bedöms bli lägre under 2016 jämfört med i prognosen från december. Därav så sänker Riksbanken räntan för att säkra inflationsuppgången.

Riksbanken räknar med rekordlåg ränta tom 2019

Enligt Riskbankens prognos förväntas reporäntan att ligga kvar på −0,41 till -0,50 procent åtminstone till under större delen av 2016. Därefter förväntas reporäntan att stiga gradvis och i en långsam takt och förväntas var negativ under större delen av 2017 och 2018. Reporäntan förväntas inte bli positiv förrän under det första kvartalet 2019.

Prognos för reporäntan*
2015 kv 42016 kv 12016 kv 22017 kv 12018 kv 12019 kv 1
Reporänta-0,35-0,43 (-0,38)-0,52 (-0,41)-0,53 (-0,33)0,00 (0,26)0,54

*Procent, kvartalsmedelvärden

Riskerna med hushållens skuldsättning måste hanteras

Det låga ränteläget medför risker enligt Riksbanken som påpekat det vid flera tillfällen. Enligt Riskbanken behövs reformer för att minska riskerna med hushållens skuldsättning och reformer som skapar balans mellan utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden så att hushållens vilja att skuldsätta sig minskar. Enligt Riskbanken är det viktigt att något görs då skuldsättningen i kombination med det låga ränteläget ökar riskerna som kan gör att vi få en tickande bomb som kan bli väldigt kostsam för samhällsekonomin ifall den briserar.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta*
20142015201620172018
KPI-0,20,0 (0,0)0,7 (1,3)2,1 (2,5)2,9 (3,0)
KPIF0,50,9 (0,9)1,3 (1,7)2,1 (2,2)2,1 (2,2)
BNP2,33,7 (3,7)3,5 (3,6)2,8 (2,9)2,5 (2,5)
Arbetslöshet,
15-74 år, procent
7,97,4 (7,4)6,8 (6,8)6,7 (6,7)6,9 (6,9)
Reporänta, procent0,5-0,3 (-0,3)-0,5 (-0,4)-0,4 (-0,1)0,2 (0,5)

*Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

Riksbanken kan sänka räntan ytterligare ifall det krävs

Riksbanken har beredskap och kan sänka reporäntan ytterligare från dagens −0,50 procent

Stefan Ingves om det penningpolitiska beslutet, februari 2016

Riksbankschef Stefan Ingves svarar på frågor om det penningpolitiska beskedet den 11 februari 2016.

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.