Riksbanken vill påskynda skärpta krav på bolån

Riksbanken vill skärpa kraven på bolån mycket snabbareRiksbanken vill påskynda skärpta krav på bolån

Riksbanken skriver i ett pressmeddelande att man måste skärpa kraven på bolån. Riksbanken anser att det finansiella systemet fungerar väl, men att skuldutvecklingen behöver bromsas upp. Detta är ett annat sätt att säga att bolånen vållar problem då alltfler lånar för glatta livet, vilket konstateras senare i pressmeddelandet.

Riksbanken menar att sårbarheter i det finansiella systemets struktur gör det känsligt för störningar och de faktorer som i dag kan medföra störningar är det höga risktagandet på de globala finansmarknaderna och den höga och stigande skuldsättningen hos de svenska hushållen.

Finansinspektionen måste tidigarelägga införandet av ett bruttosoliditetskrav

Riksbanken tycker att åtgärder behövs för att stärka bankernas motståndskraft och dämpa riskerna med skuldsättningen. Därför rekommenderar Riksbanken att Finansinspektionen tidigarelägger införandet av ett bruttosoliditetskrav för svenska banker och inför ett amorteringskrav på svenska bolån.

Storbankerna har hög lönsamhet

Riksbanken konstaterar även att det är god lönsamhet i de svenska bankerna. De svenska bankerna har fortsatt god lönsamhet trots en relativt svag konjunktur och tillgång till billig finansiering. Ja, bankerna kan tacka Riksbankens nollränta för detta. Riksbanken konstaterar även att betalningsförmågan hos de svenska bankernas låntagare är överlag också god och stressen på finansmarknaderna är låg. Således konstaterar det att det svenska finansiella systemet fungerar väl i dagsläget.

Skuldutveckling måste bromsas ned

Det svenska banksystemet är stort och tätt sammanlänkat. Dessutom har bankerna en stor andel marknadsfinansiering och en liten andel kapital i förhållande till sina tillgångar. Detta gör dem känsliga för störningar. En faktor som i dagsläget kan medföra störningar är det höga risktagandet på finansmarknaderna. Bankernas tillgång till marknadsfinansiering kan nämligen påverkas negativt om risktagandet snabbt minskar och osäkerheten på marknaderna därmed ökar. En annan faktor som kan bidra till störningar, både i det finansiella systemet och i realekonomin, är den höga och stigande skuldsättningen hos de svenska hushållen.

Åtgärder som hittills vidtagits är inte tillräckliga

Riksbanken menar att de åtgärder som hittills har vidtagits för att hantera problemen med hushållens skuldsättning inte varit tillräckliga och den utveckling som Riksbanken ser är riskfylld. Därav anser Riskbanken att det är därför viktigt att fler åtgärder vidtas. De tycker att Finansinspektionens förslag om ett amorteringskrav är ett steg i rätt riktning, men bedömer att åtgärden endast kommer att ha små effekter.

I dagsläget är det dock viktigast att åtgärder kommer på plats utan dröjsmål. Riksbanken anser därför att Finansinspektionen bör införa ett amorteringskrav. Utöver det kommer det krävas att ytterligare åtgärder vidtas inom flera politik­områden för att minska riskerna. Dessa åtgärder kommer att behöva införas gradvis och under en längre tid.

Storbankernas motståndskraft behöver stärkas

I ljuset av de sårbarheter som präglar det svenska banksystemet behöver bankernas motståndskraft fortsätta att stärkas. Att öka kapitalet i bankerna är en lämplig åtgärd. De svenska bankerna har nämligen relativt lite eget kapital i förhållande till sina tillgångar, det vill säga att de har låg bruttosoliditet. I likhet med vissa andra länder med stora banksystem bör Sverige tidigarelägga det bruttosoliditetskrav som är planerat till 2018.

Snabbare införing av bruttosoliditetskrav

Riksbanken rekommenderar därför Finansinspektionen att införa ett sådant krav från och med 2016.

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

15 − åtta =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.