Svenska hushållens skulder avseende bolån är högre än beräknat

Svenska hushållen skuldsätter sig mer än tidigare

De svenska hushållens skulder relaterade till främst bolån har vuxit kraftigt de senaste åren och Riksbanken har i olika sammanhang lyft fram de risker detta medför för både den makroekonomiska utvecklingen och den finansiella stabiliteten.

Låg- och medelinkomsttagare är överbelånade

Riksbanken har nyligen samlat in data om de svenska låntagarna. Den insamlade datamaterialet har analyserat och slutsatserna är entydiga och visar att de svenska hushållens skulder i relation till deras disponibla inkomster är högre än vad tidigare analyser visat. Hushållen är högt skuldsatta om man ser till deras inkomster – det som är överbelånade är främst låg- och medelinkomsttagare. Analysen visar även att fyra av tio låntagare inte minskar sina skulder och att de som minskar sina skulder gör det i en långsam takt.

Tack vare den insamlade informationen kan bättre analyser av hur hushållens skulder är fördelade än vad som varit möjligt under de senaste åren. Analysen har i stor utsträckning byggt på aggregerade data och stickprov på nya låntagare. Detta har bl.a. medfört att det inte har varit möjligt att analysera hur skulderna är fördelade bland de individer och hushåll som faktiskt har en skuld.

I Riksbankens ekonomiska kommentarer presenteras statistik som visar hur skulderna är fördelade på bland annat inkomstgrupper, åldersgrupper och geografiska områden, och hur de utvecklas över tid.

Rating: 3.5/5. From 3 votes.
Please wait...

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

19 − nio =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.