Swedbank sänker räntan kraftigt, snart?

Bolånefest snart tack vare Swedbank?

Morgan Stanley skriver i sin analys den 3 juni att bankerna pågående räntesänkningarna (bla Nordeas kraftiga sänkning av räntan och Swedbanks sänkning av räntan) på bolån pekar på att konkurrensen den svenska bolånemarknaden intensifieras. Banken räknar med att Swedbank tvingas att sänka räntan ännu mer för att försvara sin nuvarande marknadsandel bolånemarknaden.

Morgan Stanley skriver att “Nordea och Swedbank, som tillsammans har 40 procent av stocken av bolån i Sverige, har aviserat sänkta bolåneräntor under de senaste veckorna (20 respektive 10 baspunkter). Tillsammans med den erosion i spreadarna vi såg under det första kvartalet får det oss att tro att konkurrensen börjar bli tuffare på den svenska marknaden”.

SEB har varit den mest aggressiva aktören under de senaste 2-3 åren med över 30 procent i marknadsandel på nya bolån, att jämföra med 12-15 procent hos de två traditionellt största aktörerna, Swedbank och Handelsbanken.

Morgan Stanley säger att prisaviseringarna reflekterar en intention hos de ledande aktörerna att försvara sina naturliga marknadsandelar. Morgan Stanley tror att Swedbank kommer bli tvingade att vara mer aggressiva i prissättningen”.

Samtidigt som Swedbanks mer konservativa syn på risk och dess strategi att prioritera marginaler framför volym under krisåren anses ha varit rätt, krävs nu en förändring i en normaliserad miljö.

Morgan Stanley anser att Swedbank har följt rätt strategi hittills, men inte att de har råd att fortsätta förlora marknadsandelar i nuvarande omfattning”. Investmentbanken prognostiserar att Swedbank kommer att sänka sina bolåneräntor med i storleksordningen 30 baspunkter innevarande och nästa år, mer i linje med SEB:s erbjudande.

Morgan Stanley sänker på grund av detta sina estimat för räntenettot med 1 procent i år och med 4 procent 2014. Bankens prognos för nettoresultatet kommer ned med endast 4 procent då Morgan Stanley nu antar att tillgångskvaliteten kommer att vara starkare under längre tid.

Morgan Stanley uppskattar att SEB i rådande takt skulle ha en större marknadsandel än Swedbank inom fem år och att Swedbank därmed kommer att tvingas reagera på prissidan.

Morgan Stanley tror att Swedbank måste agera då

  1. bolån är lönsamma även till lägre marginaler och mer än tillräckligt för att täcka kostnaden för kapital;
  2. de ser relativt få risker i tillgångskvaliteten på medellång sikt; och
  3. dess säkerheter (over-collateralisation) förbättrats, vilket ger utrymme att vara mer aggressiva”, skriver Morgan Stanley.

Ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden

Morgan Stanley lyfter även fram att Handelsbanken också kommer att påverkas av lägre bolånemarginaler, men inte i samma utsträckning än Swedbank då Handelsbanken har en mer konkurrenskraftig prissättning. Därutöver utgörs svenska bolån endast utgör endast 33 procent av Handelsbanken utlåning medan svenska bolån utgör 52 procent av Swedbanks utlåning.

Morgan Stanley tror att både SEB och Nordea inte kommer påverkas lika mycket. I SEBs så beror det på att SEB har redan en mer aggressiv prissättning av boräntorna, vilket gör att de kommer att kunna vara med konkurrera. I Nordeas fall så beror det på att de svenska bolånen endast utgör 11 procent av Nordeas utlåning, vilket gör att Nordea inte lika känslig.

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

18 + 10 =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.